Decyzja URT w sprawie rozliczeń pomiędzy PTC i TP S.A. - komunikat

Newsy
Żródło: URT
Opinie: 1

Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji w dniu 28 maja 2001 roku wydał decyzję w sprawie zmiany warunków połączenia sieci telekomunikacyjnych oraz zasad rozliczeń z tytułu wzajemnego korzystania z sieci telekomunikacyjnych pomiędzy Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. i Telekomunikacją Polską S.A. Decyzja Prezesa URT dotyczy ustalenia warunków i zasad rozliczeń za zakańczanie w sieci PTC Sp. z o.o. połączeń międzynarodowych przychodzących z sieci TP S.A.
Prezes URT rozstrzygnął co do zasady kwestię rozliczeń za zakańczanie połączeń telefonicznych realizowanych w ruchu międzynarodowym, zgodnie z zasadami stosowanymi w większości krajów Unii Europejskiej, tj.:

  • rozliczenia za zakańczanie połączeń międzynarodowych przychodzących z sieci TP S.A. do sieci PTC Sp. z o.o. będą się odbywać na takich samym warunkach i zasadach, jak rozliczenia za zakańczanie w sieci PTC Sp. z o.o. połączeń krajowych przychodzących z sieci TP S.A.;

  • ewentualna zmiana warunków i zasad rozliczeń za zakańczanie połączeń telefonicznych w ruchu krajowych pomiędzy PTC Sp. z o.o. i TP S.A., skutkuje odpowiednią zmianą warunków i zasad rozliczeń za zakańczanie połączeń międzynarodowych przychodzących z sieci TP S.A. do sieci PTC Sp. z o.o.

  • Decyzja Prezesa URT została wydana na wniosek złożony przez PTC Sp. z o.o. - operatora sieci telefonii komórkowej ERA GSM. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: