Polacy mają 1 mld 145 mln zł długu wobec operatorów telekomunikacyjnych

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

Według danych Krajowego Rejestru Długów, zaległości wobec firm telekomunikacyjnych przekroczyły już 1,145 mld zł. 83% tego zadłużenia przypada na konsumentów.

Na listę dłużników telekomunikacyjnych trafiło już 360 tys. konsumentów i 23,5 tys. firm.

W ciągu pięciu lat zadłużenie osób w wieku 18-25 lat wzrosło o 142 mln zł. Obecnie wynosi ono 147 mln zł, podczas gdy jeszcze w 2014 r. było to nieco ponad 4,6 mln zł.

Analizując dane z KRD, widać, że zaledwie dwa lata temu najmłodsi konsumenci byli najmniej zadłużoną grupą klientów na sześć kategorii wiekowych. Teraz są na trzecim miejscu zaraz po osobach od 26 do 35 lat oraz od 36 do 45 lat. O ile średnie zadłużenie konsumenta względem operatora komórkowego wynosi 2 643,58 zł, o tyle w gronie dłużników 18-25 lat średni dług jest wyższy o 400 zł – wynosi 3 070,25 zł. Jest najwyższy spośród wszystkich kategorii wiekowych.

Na zadłużenie wobec operatorów oprócz zaległych abonamentów składają się często również noty obciążeniowe wynikające z kar umownych, a także należność za sprzęt: drogie telefony, laptopy, tablety, modemy czy konsole i telewizory.

Do windykacji trafiają przeważnie zobowiązania konsumenckie. Zaledwie co szósta, co piąta sprawa to przedsiębiorca. Największe zaległości mają panowie. Ich przewaga maleje po 70 roku życia. W tym czasie w gronie dłużników zaczynają przeważać kobiety. Prawdopodobnie ze względu na dłuższą średnią wieku i ewentualną wysokość otrzymywanych świadczeń.

Podobne wnioski płyną z bazy danych Krajowego Rejestru Długów: zjawisko niepłacenia częściej występuje wśród mężczyzn (59%) niż w wśród kobiet (41%). Natomiast największa liczba zadłużonych konsumentów mieszka w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców. To ponad 23% dłużników telekomunikacyjnych, podczas gdy w miastach pow. 300 tys. mieszkańców jest ich 17%. Użytkownicy telefonów z najmniejszych miejscowości mają też najwyższe, sięgające 205,5 mln zł, zadłużenie. Być może w ich przypadku działa podobny mechanizm, jak wśród najmłodszych dłużników. Presja na to, by się wyróżnić, nie być gorszym od mieszkańców dużych miast.

Największe zaległości wobec telekomów mają klienci ze Śląska (161,2 mln zł), Mazowsza (157,7 mln zł) i Dolnego Śląska (124,1 mln zł). Najbardziej rzetelnych płatników spotkamy z kolei w województwie podlaskim (19,3 mln zł), świętokrzyskim (22,9 mln zł) i opolskim (24,2 mln zł).

Według danych KRD, 17% całego zadłużenia względem operatorów telekomunikacyjnych stanowią zobowiązania firm. To 193,6 mln zł. Zaległości wobec telekomów ma niemal każdy sektor gospodarki, ale dominują zobowiązania branż: handlowej (43,4 mln zł), budowlanej (25,9 mln zł) i finansowej (20 mln zł). Po kilkanaście milionów są winne operatorom przedsiębiorstwa transportowe (19,8 mln zł) czy usługowe (16,9 mln zł).

Branża dłużnika

Zadłużenie

Handel

43 459 277,73 zł

Budownictwo

25 975 363,19 zł

Finanse

20 047 446,06 zł

Transport

19 840 960,96 zł

Usługi

16 988 657,00 zł

Działalność naukowa

15 742 331,61 zł

Przetwórstwo przemysłowe

9 977 493,41 zł

Informacja i komunikacja

7 591 736,85 zł

Nieruchomości

2 394 275,21 zł

Opieka zdrowotna

2 361 812,30 zł

Kultura i rozrywka

2 030 977,74 zł

Edukacja

1 645 208,91 zł

Inne

25 551 316,94 zł

Choć średnie zadłużenie przedsiębiorcy z tytułu usług telekomunikacyjnych wynosi ponad 8,5 tys. zł (dla porównania pięć lat temu było to 5,3 tys. zł), to są wśród dłużników także milionowi rekordziści. Największą kwotę zaległości zgromadziła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Bydgoszczy, która ma 7 zobowiązań na łączną kwotę 1 370 261,01 zł.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: