Dodatkowe punkty w "Proficie" (komunikat prasowy)

Newsy
Opinie: 0
Polska Telefonia Komórkowa Centertel wprowadziła z dniem 21 sierpnia br. specjalną ofertę promocyjną dla nowych uczestników Programu Idea Profit, dzięki której mogą oni uzyskać nawet 2.500 dodatkowych punktów, przystępując do Programu. Promocja obowiązuje do 30.09.2000 r. Zgodnie z promocją pierwszych 10 000 abonentów, którzy przystąpią do programu Idea Profit otrzymaj specjalne promocyjne 2.500 punktów. Warunkiem otrzymania 2.500 punktów jest zgłoszenie przez abonenta PTK Centertel uczestnictwa do Programu Idea Profit (wypełnienie formularza zgłoszeniowego Profit) oraz poprawna weryfikacja. Informacja o nazwiskach zwycięzców promocji, którzy otrzymali promocyjne 2500 punktów w Programie Idea Profit zostanie przekazana w postaci krótkiej wiadomości tekstowej SMS bezpośrednio do wszystkich zwycięzców promocji. Aby przystąpić do Programu Idea Profit, należy spełnić wszystkie poniższe warunki: - być abonentem PTK Centertel (w przypadku, gdy abonentem jest podmiot gospodarczy, Uczestnikiem Programu jest osoba fizyczna wskazana na formularzu, która potwierdziła podpisem, że uzyskała upoważnienia abonenta do zgłoszenia udziału w Programie). Abonent ma prawo zastrzec na piśmie, że nie wyraża zgody na udział w programie osób korzystając z podanych numerów telefonów (wszystkich lub wybranych) znajdujących się na koncie abonenta. Informacja powinna być przesłana na adres PTK Centertel z dopiskiem Program Idea Profit. - mieć aktywny numer w sieci Idea (dotyczy ofert Idea 50/150, Optima, Meritum oraz usługi POP) lub NMT450, - korzystać z usług PTK Centertel Sp. z o.o. co najmniej od 3 miesięcy, - mieć opłacone wszystkie faktury za usługi telekomunikacyjne, a minimum 3 ostatnie faktury zostały opłacone w terminie (nie dotyczy usługi POP), - w przypadku użytkowników POP zwiększyć limit czasu połączeń o kwotę minimum 100 PLN brutto, - przesłać na adres PTK Centertel Sp. z o.o. prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (lub fax Programu Profit +48 501 300 400) Formularze Zgłoszeniowe dostępne są w punktach sprzedaży PTK Centertel oraz w Internecie na stronie http://www.idea.pl. W momencie kupna telefonu w sieci Idea (OPTIMA, MERITUM, Start POP) oraz w sieci NMT450 formularz zgłoszeniowy do programu Idea Profit otrzymuje się od sprzedawcy. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego PTK Centertel nada mu kolejny numer według daty wpływu do PTK Centertel i zweryfikuje jego poprawność oraz zgodność z Regulaminem Programu Idea Profit. Osoby, które wypełnią formularz niepoprawnie lub nie będą odpowiadały wymogom przewidzianym w Regulaminie Programu Idea Profit, nie zostaną zakwalifikowane do Programu i nie otrzymają punktów specjalnych. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracja w Programie zostanie potwierdzona informacją w formie krótkiej wiadomości tekstowej SMS. W przypadku, gdy formularz został wypełniony nieczytelnie, brak w nim wszystkich koniecznych danych lub nie został podpisany, również w formie SMS, zostanie wysłana informacja z prośbą o ponowne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego. Powiadamianie za pomocą SMS dotyczy jedynie użytkowników sieci Idea (w tym usługi POP). Nie dotyczy abonentów NMT, którzy w przypadku niekompletnego lub błędnego wypełnia formularza zostaną poinformowani o tym telefonicznie.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: