Grupa Polsat Plus w III kw. - nadal nie udaje się zatrzymać spadku płatnej telewizji

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Grupa Polsat Plus w III kw. - nadal nie udaje się zatrzymać spadku płatnej telewizji

Grupa Polsat Plus podała swoje wyniki za III kw. 2023 r.

W związku z objęciem kontroli nad spółką PAK-PCE i jej spółkami zależnymi 3 lipca 2023 r. Grupa rozpoczęła konsolidację wyników PAK-PCE metodą pełną.

Przychody Grupy Polsat Plus w 3Q’23 wzrosły 5,6% r/r do poziomu 3.456 mln ZŁ Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy PAK-PCE, przychody Grupy wyniosły 3.159 mln zł, notując spadek o 3,4% r/r.

Na poziom całkowitych przychodów wpływ miały niższe przychody hurtowe na skutek ubytku przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich, wynikających z regulacyjnego, sukcesywnego obniżania stawek międzyoperatorskich MTR oraz niższych przychodów ze sprzedaży sublicencji telewizyjnych. Ubytek ten został częściowo skompensowany wyższymi przychodami z tytułu reklamy i sponsoringu. Niższe były przychody ze sprzedaży sprzętu przede wszystkim w wyniku niższego wolumenu sprzedaży.

Koszty Grupy w 3Q’23 wyniosły 3.165 mln zł i wzrosły o 10% r/r.

Wyłączając wpływ konsolidacji wyników Grupy PAK-PCE, koszty operacyjne wyniosły 2.881 mln zł i były stabilne r/r.

Grupa potwierdziła wzrost kosztów wynagrodzeń głównie w efekcie wzrostu zatrudnienia oraz utrzymującej się presji inflacyjnej.

W III kw. nastąpił także wzrost kosztów technicznych i rozliczeń międzyoperatorskich, wynikający głównie z wyższych kosztów utrzymania sieci.

Nastąpił natomiast spadek kosztu własnego sprzedanego sprzętu w wyniku niższego wolumenu sprzedaży sprzętu.

Przychody z reklamy telewizyjnej i sponsoringu Grupy TV Polsat w 3Q’23 wzrosły o 4,7% r/r do poziomu 288 mln ZŁ, natomiast rynek reklamy telewizyjnej zanotował wzrost o 5,8%. W efekcie udział Grupy Polsatu w rynku reklamy telewizyjnej i sponsoringu osiągnął poziom 29,0%.

Zysk netto Grupy spadł o 55,8% r/r do poziomu 102 mln zł. Spadek ten spowodowany był m.in. istotnie wyższymi kosztami obsługi zadłużenia.

Baza klientów kontraktowych B2C wyniosła 5.820 tys. (-2,5% r/r).

ARPU kontraktowe na klienta B2C wyniosło 73,5 ZŁ w 3Q’23, rosnąc o 3,1% r/r.

Wskaźnik churn był na poziomie 7,5% w skali roku.

Poziom wskaźnika nasycenia RGU na klienta B2C wynosi obecnie 2,24x.

2,45 mln klientów Grupy korzysta z oferty multiplay – to 42% bazy.

Liczba RGU posiadanych przez klientów usług wiązanych wyniosła 7,40 mln.

Grupa Polsat Plus obsługuje 68,8 tys. klientów B2B. ARPU klientów B2B jest na poziomie 1.456 zł/m-c (+2,2% r/r).

Nastąpił spadek całkowitej bazy usług kontraktowych B2C o 287 tys. do 13.054 tys. (-2,2%) r/r.

Baza RGU telefonii komórkowej była na poziomie 6.213 tys. usług.

Liczba usług płatnej telewizji wyniosła 4.863 tys. i zanotowała spadek o 243 tys. r/r (-4,8% r/r).

Liczba RGU Internetu wyniosła 1.978 tys. i była niższa o 25 tys. r/r (-1,2%).

Baza RGU przedpłaconych wyniosła 2.805 tys. na koniec 3Q’23, notując spadek o 27 tys. r/r (-1,0%). Główna przyczyna spadku to niższa o 54 tys. liczba przedpłaconych usług telefonii komórkowej związana z efektem wysokiej bazy na skutek prowadzonej w 2022 r. akcji wsparcia dla uchodźców z Ukrainy polegającej na dystrybucji darmowych starterów.

W 3Q’23 ARPU prepaid wyniosło 17,9 zł.

Średniomiesięczna liczba użytkowników stron internetowych i aplikacji należących do Grupy Polsat-Interia pozostała w 3Q’23 na niezmiennym r/r poziomie i wyniosła 20,5 mln.

Średniomiesięczna liczba odsłon stron i aplikacji internetowych należących do Grupy Polsat-Interia osiągnęła poziom 1,9 mld w 3Q’23 (-1,3% r/r).

 

 

 

 

 

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: