Wall Street Journal: Huawei otrzymał do tej pory 75 mld dolarów pomocy od chińskiego rządu

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Huawei otrzymał do tej pory 75 mld dolarów pomocy od chińskiego rządu

Według analizy dziennika Wall Street Journal, Huawei otrzymał od chińskiego rządu pomoc w wysokości 75 mld dolarów. Pomoc rozpoczęła się 25 lat temu.

Celem było stworzenie światowego giganta branży IT. Dzięki pomocy chińskiego rządu Huawei mógł zaoferować swoim klientom ceny o 30% niższe od konkurentów.

Huawei miał dostęp do tanich kredytów, a dzięki temu mógł oferować swoim klientom tzw. vendor financing.

Huawei miał też duże ulgi podatkowe, specjalne rządowe granty oraz otrzymywał rabaty na zakup działek (płacił 10-50% ich wartości).

Huawei przyznaje się do korzystania z pomocy rządowej, ale twierdzi, że była to pomoc o nieznacznej wartości, a wszystkie ulgi, granty itp. były dostępne także dla innych chińskich firm.

Miliardy dolarów płynęły także od lokalnych rządów do Ericssona, Nokii i Cisco (ponad 44 mld od 2000 r.).

Pełna treść raportu Wall Street Journal jest tutaj

Huawei w specjalnie przygotowanym oświadczeniu ostro skrytykował artykuł opublikowany w WSJ. Huawei potwierdził, że otrzymywał subsydia od rządu, ale nie podał precyzyjnych kwot. Huawei twierdzi, że w ostatnich 10 latach dotacje stanowiły 0.3% rocznych przychodów firmy. W 2018 r. spadły do 0.2% przychodów. Jest to jednak wyłącznie wsparcie na R&D, a artykuł porusza temat innych sposobów wsparcia chińskiej firmy.

Oto pełne oświadczenie przesłane nam przez polski oddział Huawei:

Artykuł opublikowany przez The Wall Street Journal oparty jest na fałszywych informacjach i niepoprawnie wyciągniętych wnioskach.  W tekście pojawiają się spekulacje odnośnie tego,  w jaki sposób Huawei osiągnął swoją obecną pozycję.  Prawda jest zaś taka, że sukces Huawei jest wynikiem 30 lat intensywnych inwestycji w badania i rozwój, koncentracji na potrzebach klientów oraz na wysokim zaangażowaniu ponad 190.000 pracowników. The Wall Street Journal jest profesjonalnym medium, pada więc pytanie o  motywy i cel opublikowania artykułu.

Huawei jest prywatną firmą należącą w całości do swoich pracowników. W ciągu ostatnich ponad 30 lat inwestowaliśmy corocznie od 10% do 15% naszych przychodów w badania i rozwój. Nasze inwestycje w ten obszar w ciągu ostatniej dekady wyniosły prawie 73 miliardy dolarów amerykańskich. Tylko w 2018 r. nasze wydatki na badania i rozwój osiągnęły poziom 15 mld dolarów, co czyni Huawei piątym co do wielkości na świecie pod względem wydatków na R&D (wg EU Industrial R&D Investment Scoreboard 2018). Plasuje to Huawei znacznie wyżej niż takie firmy jak Cisco, Nokia i Ericsson, które zajęły odpowiednio 25., 27. i 43. miejsce. Od 2009 do 2019 roku Huawei wydał ponad 4 mld dolarów na sieć 5G. To więcej niż łączna suma inwestycji 5G wszystkich głównych dostawców sprzętu w USA i Europie razem wziętych. Tak duże inwestycje w badania i rozwój stały się siłą napędową innowacji i rozwoju firmy Huawei oraz są kluczowym czynnikiem jej sukcesu. 

Relacje Huawei z rządem chińskim nie różnią się od stosunków każdej innej prywatnej firmy, która działa w Chinach. Podobnie jak inne firmy technologiczne, które działają w Państwie Środka, również te z zagranicy, Huawei otrzymuje pewne wsparcie regulacyjne od chińskiego rządu. Nigdy nie byliśmy jednak w żaden sposób specjalnie traktowani. Kapitał obrotowy Huawei pochodzi przede wszystkim z naszej własnej działalności gospodarczej i finansowania zewnętrznego, a nie z dotacji rządowych. W ciągu ostatnich 10 lat 90% naszego kapitału obrotowego pochodziło z własnej działalności biznesowej. Finansowanie zewnętrzne Huawei oparte jest na zasadach rynkowych, a nasz koszt zadłużenia zgodny jest z rynkowymi standardami.

Faktem jest, że każda firma technologiczna działająca w Chinach, o ile spełnia określone warunki,  ma prawo do pewnych subsydiów ze strony rządu. Dotyczy to również firm pochodzących z zagranicy. Subwencje udzielane firmom technologicznym są przede wszystkim wykorzystywane do wspierania programów badawczych. Huawei, tak jak każda inna firma, ubiega się o rządowe wsparcie. Jak zresztą napisano w artykule, powszechnym zjawiskiem jest to, że rządy państw zachodnich także oferują subsydia w celu wsparcia technologicznych programów badawczych. W ciągu ostatniej dekady całkowita kwota, jaką Huawei otrzymał w ramach dotacji na badania i rozwój od rządów zarówno w Chinach, jak i poza nimi, wyniosła mniej niż 0,3% naszych całkowitych dochodów. W 2018 roku otrzymaliśmy kwotę równą zaledwie 0,2% naszych rocznych dochodów.

W ostatnim czasie The Wall Street Journal opublikował szereg nierzetelnych i nieprawdziwych artykułów na temat Huawei. Teksty te poważnie zaszkodziły naszej reputacji. Huawei zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych w celu ochrony swojego dobrego imienia.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: