Grupa CP straszy Huawei, bo wdrożenie systemu IT trwa zbyt długo

Najważniejsze | Newsy
Żródło: Puls Biznesu
Dodaj opinię
Opinie: 0
Grupa CP straszy Huawei

Puls Biznesu twierdzi, że Grupa Cyfrowy Polsat zainicjowała działania zmierzające do zerwania kontraktu z Huawei na wdrożenie zintegrowanego systemu IT.

Pisma w tej sprawie wpłynęły do Huawei w tym tygodniu.

Umowa nie została wypowiedziana i w związku z tym nie zostały naliczone kary. Natomiast tak jak komunikował to w jednym z niedawnych wywiadów prezes Cyfrowego Polsatu Mirosław Błaszczyk, prace w projekcie są bardzo zaawansowane — poinformowało Puls Biznesu biuro prasowe Huawei Polska.

Według ekspertów decyzja w sprawie wypowiedzenia umowy to element strategii negocjacyjnej wobec chińskiego partnera, której celem jest próba usprawnienia wdrożenia i poprawy zapisów kontraktowych.

 

Projekt wdrożenia nowej platformy trwa od połowy 2016 r.

 

Ostatni podawany termin zakończenia prac to jesień. Nie uda się go dotrzymać.

 

Grupa CP informowała, że nie może wykluczyć, że proces wymiany powyższych systemów informatycznych będzie miał negatywny wpływ na poziom sprzedaży.

 

Pełna treść artykułu z Pulsu Biznesu jest tutaj

 

Poniżej pełny komunikat Grupy CP z 2016 r.

 

Grupa Polsat wdroży nowe, zintegrowane środowisko informatyczne

Grupa Polsat, w ramach dalszej integracji operacyjnej Plusa i Cyfrowego Polsatu oraz w związku z realizowaną strategią rozwoju na rynku usług łączonych, wdroży nowy zintegrowany system sprzedaży, obsługi klienta oraz konwergentny system rozliczeniowy dla produktów i usług. Będzie on realizowany we współpracy z firmą HUAWEI, która dostarczy systemy informatyczne i jako integrator będzie odpowiedzialna za wdrożenie.

Celem wdrożenia jest nowe zdefiniowanie i ujednolicenie procesów sprzedażowych oraz ofert w Grupie Polsat i wyposażenie jej w jedno spójne i efektywne narzędzie pozwalające na zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientem na wszystkich możliwych płaszczyznach. Podstawą nowego podejścia jest strategia omnichannel - wielokanałowego podejścia do sprzedaży, utrzymania i obsługi klienta.

Zastosowany system umożliwi jeszcze lepsze, prostsze i efektywniejsze zarządzanie sprzedażą, a także elastyczne reagowanie na dynamikę rynkową -  łatwiejsze i szybsze stanie się uruchamianie nowych produktów i usług. Stworzony zostanie centralny katalog usług i produktów Grupy z jednym, spójnym i efektywnym, wspólnym rozwiązaniem sprzedażowym dla wszystkich kanałów kontaktu z klientem.

Klienci otrzymają dzięki temu pełną i kompleksową informację o ofercie Grupy w każdym punkcie kontaktu, a także swobodę i elastyczność w poruszaniu się i wyborze pomiędzy dowolnym, najbardziej odpowiadającym im kanałem sprzedaży. Grupie umożliwi to realizację celów i zaspokajanie indywidualnych potrzeb klientów - m.in. w zakresie dostępu do pełnej i bezpośredniej informacji, skrócenia czasu obsługi i ułatwień w procesie zakupu produktów i usług, co powinno wpłynąć na efektywność sprzedaży.

Projekt będzie wcielany w życie we współpracy z firmą HUAWEI, która występuje w roli głównego integratora systemu i jest odpowiedzialna za realizację wdrożenia. Zostanie uproszczona i uelastyczniona architektura IT, co pozwoli na redukcję czasu i kosztów nowych wdrożeń biznesowych.

"Nowe, kompleksowe rozwiązanie w obszarze IT będzie istotnie wspierało prowadzoną z sukcesem przez Grupę strategię rozwoju w obszarze usług zintegrowanych, zapewniając nam jednocześnie wymierne korzyści biznesowe. Projekt będziemy realizować przez dwa lata, a jego koszty zostały rozłożone na czas całego wdrożenia i zostały ujęte we wcześniej komunikowanych planach inwestycyjnych Grupy Cyfrowy Polsat zakładających wydatki na CAPEX na poziomie nie wyższym niż 10% przychodów Grupy." - mówi Jacek Felczykowski, członek Zarządu Polkomtelu odpowiedzialny za obszar techniki i IT. - "Potencjalne oszczędności pochodzące z zastąpienia dotychczasowych systemów nowym rozwiązaniem będą widoczne po zakończeniu wdrożenia".

Zastosowane rozwiązanie przyczyni się do dalszego rozwoju wspólnej sprzedaży wielu usług oferowanych przez spółki Grupy i umożliwi elastyczne reagowanie na zmiany zachodzące na rynku i oferowanie coraz nowszych produktów z różnych obszarów życia i ich sprzedaż pakietową.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: