Huawei Polska - przychody za zeszły rok tylko z minimalnym spadkiem

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Są już dostępne wyniki finansowe Huawei Polska za 2019 r.

Są już dostępne wyniki finansowe Huawei Polska za 2019 r. Przychody polskiego oddziału spadły nieznacznie (o 4.4%) do 3.6 mld zł z 3.8 mld zł rok wcześniej. Według Huawei, wynikało to przede wszystkim „ze zmniejszenia wolumenu sprzedaży telefonów komórkowych spowodowanego niezależnymi od spółki zewnętrznymi czynnikami politycznymi.”

Zysk netto za rok 2019 wyniósł ponad 112 mln zł i był wyższy o 51.2% od ubiegłorocznego głównie z uwagi na zanotowany spadek o 4.8% kosztów operacyjnych oraz 87.6% mniejszy podatek dochodowy. Niższy podatek dochodowy był rezultatem korekty bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych oraz różnic przejściowych uznanych za koszt w 2019 r. a nie uznanych za koszt w poprzednim okresie.

Spółka ocenia, że epidemia wirusa COVID-19 nie będzie miała istotnego wpływu na możliwość kontynuacji jej działania, jednakże nie może oszacować wpływu epidemii przed jej zakończeniem oraz nie znając ostatecznie podjętych środków legislacyjnych w tym zakresie.

HUAWEI Polska Sp. z o.o. należy do Huawei Technologies Coöperatief U.A., z siedzibą w Holandii oraz Huawei Tech.Investment Co., Ltd z siedzibą w Hong Kongu.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: