Abonament RTV w 2023 - prawie 300 zł za oglądanie TVP i słuchanie Trójki

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Abonament RTV w 2023

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2023 roku.

  • Opłata za 1 miesiąc za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł).
  • Opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł).

Użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2023 r. uiszczą opłatę abonamentową za cały rok, otrzymują 10-procentową zniżkę.

Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, które dostępne są poniżej.

Użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem , tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Wysokość opłat abonamentowych w 2023 roku z uwzględnieniem zniżek za wpłaty z góry za dany okres:

Liczba opłacanych
miesięcy
z góry

Wysokość zniżki

Tryb wyliczenia wysokości opłaty
(w miesiącach)

Wysokość opłaty za odbiornik radiowy
(ze zniżką)

Wysokość opłaty
za odbiornik telewizyjny
lub telewizyjny
i radiowy
(ze zniżką)

1 miesiąc

 

 

8,70 zł

27,30 zł

2 miesiące

3%

 

16,90 zł

53,00 zł

3 miesiące

4%

 

25,10 zł

78,70 zł

4 miesiące

 

3+1

33,80 zł

106,00 zł

5 miesiące

 

3+2

42,00 zł

131,70 zł

6 miesięcy

5%

 

49,60 zł

155,70 zł

7 miesięcy

 

6+1

58,30 zł

183,00 zł

8 miesięcy

 

6+2

66,50 zł

208,70 zł

9 miesięcy

 

6+3

74,70 zł

234,40 zł

10 miesięcy

 

6+3+1

83,40 zł

261,70 zł

11 miesięcy

 

6+3+2

91,60 zł

287,40 zł

12 miesięcy

10%

 

94,00 zł

294,90 zł

 

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników rtv w 2022 roku:

Liczba
miesięcy

Odbiornik
radiofoniczny

Odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny

1

7,50 zł

24,50 zł

2

14,60 zł

47,50 zł

3

21,60 zł

70,60 zł

4

29,10 zł

95,10 zł

5

36,20 zł

118,10 zł

6

42,80 zł

139,70 zł

7

50,30 zł

164,20 zł

8

57,40 zł

187,20 zł

9

64,40 zł

210,30 zł

10

71,90 zł

234,80 zł

11

79,00 zł

257,80 zł

12 (rok)

81,00 zł

264,60 zł

 

Kto jest zwolniony z opłat abonamentowych

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
  • weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: