Ile kosztuje internet mobilny w Polsce?

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Ile kosztuje internet mobilny w Polsce?

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował raport na temat cen internetu mobilnego w Polsce. Można go pobrać w całości poniżej.

Pomimo rosnących z roku na rok udziałów połączeń światłowodowych, technologia mobilna stanowi jeden z ważniejszych rodzajów źródeł dostępu do internetu dla użytkowników w Polsce. Według Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2019 r. łączna liczba użytkowników internetu mobilnego w Polsce wyniosła ponad 8,4 mln osób, a prawie 1/3 wszystkich przychodów z usług internetowych względem technologii generowały przychody z modemów 2G/3G/4G.

Według badania konsumenckiego przeprowadzonego na zlecenie UKE w 2019 r. średnio za dostęp mobilny do sieci w Polsce należało zapłacić około 45 zł miesięcznie. Dla porównania deklarowany przez użytkowników średni miesięczny rachunek za internet stacjonarny wyniósł niecałe 58 zł .

Podsumowanie treści raportu

W lipcu 2020 r. żaden z operatorów nie oferował usługi z transferem mniejszym niż 10 GB. W porównaniu do analizy sprzed dwóch lat operatorzy proponowali klientom większą liczbę usług dostępu do internetu mobilnego, w tym tych z „nielimitowanym” transferem danych. W porównaniu do ofert sprzed dwóch lat widoczny jest znacznie większy miesięczny limit transmisji danych. Odpowiada to potrzebom użytkowników w Polsce, gdyż zużycie danych internetowych chociażby w sieciach telefonii mobilnej rośnie systematycznie z roku na rok. Według danych UKE 2019 r. tylko użytkownicy w sieciach telefonii mobilnej wykorzystali 3,4 eksabajty danych, o około 14% więcej niż w 2018, a przeciętny użytkownik sieci komórkowej (SIM) „konsumował” miesięcznie prawie 6 GB danych, czyli o ponad 12,5% więcej w porównaniu do 2018 r.

Średnie minimalne koszty użytkowania w porównaniu do ubiegłych dwóch lat wzrosły o około 10%. W odniesieniu do rzeczywistego kosztu 1 GB zmiany były bardziej widoczne, co jest spowodowane większą liczbą dostępnych GB w pakietach danych oferowanych klientom. Średnio rzeczywisty koszt za 1 GB danych wyniósł 0,81 zł. W porównaniu do lutego 2018 r. oznacza to spadek o około 13%.

W porównaniu do analizy sprzed dwóch lat wzrost cen był zauważalny w przedziale z limitem transmisji danych do 50 GB, w pozostałych przedziałach widoczne są spadki. Większe zmiany widoczne są w przedziale efektywnych kosztów za 1 GB. W lipcu 2020 r. cena jaką musieli zapłacić klienci indywidualni za jednostkę danych była o 34% (do 50 GB), 4% (od 50 (włącznie) do 100 GB) oraz aż o 54% (powyżej 100 GB) niższa niż w lutym 2018 r.

Wpływ na wynikające z analizy zwiększenie średnich kosztów użytkowania przy równoczesnym spadku rzeczywistych kosztów za jednostkę danych mogą mieć wzrosty cen wśród pakietów z najmniejszym limitem transmisji danych internetowych (do 50 GB włącznie). Spośród ofert dla użytkowników indywidualnych zauważalna jest także ogólna właściwość, że im większy limit transmisji danych w abonamencie tym niższa cena efektywnego kosztu jaki użytkownik musi zapłacić za 1 GB.

Operatorzy internetu mobilnego konstruują oferty w taki sposób, że dla użytkownika o wiele korzystniejszy jest wybór usługi mobilnego dostępu do internetu wraz z np. abonamentem telefonii komórkowej, połączonych w ramach jednej usługi wiązanej. W myśl zasady „więcej za więcej” konsument dostaje spory pakiet danych internetowych do wykorzystania. Również popularne wśród użytkowników w Polsce są oferty, w ramach których abonent otrzymuje duży limit transmisji danych do podziału na wiele urządzeń w ramach jednej umowy abonenckiej.

Kolejnym polem do konkurencji dla operatorów stało się 5G, lecz nadal nie jest dostępne dla wszystkich i zazwyczaj oferowane wraz z najdroższymi pakietami. Dlatego bardzo prawdopodobne jest, że użytkownicy w najbliższym czasie nie będą decydowali się powszechnie na wybór droższej oferty o znacznie lepszych parametrach technicznych użytkowania (jakość i szybkość połączenia). 

Uwzględniając minimalne wynagrodzenie netto (około 1920 zł13) i średnie wynagrodzenie netto (około 3815 zł) w czerwcu 2020, obliczony na podstawie zestawienia cen średni miesięczny koszt korzystania z usług dostępu do internetu mobilnego stanowił odpowiednio około 3% i około 1,5% miesięcznego wynagrodzenia w 2020.

Jednakże w realiach pandemii CoViD-19 oraz rosnąc zapotrzebowaniem na usługi internetowe, dla wielu osób mogących pracować zdalnie albo mających możliwość edukacji w sposób zdalny na obszarze gdzie szerokopasmowe sieci stacjonarne nie są dostępne, usługi mobilnego dostępu do sieci mogą okazać się często jedynym rozwiązaniem problemów z dostępem do internetu.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: