Europa nie odpuszcza jednolitej ładowarki - ostrzejsze regulacje już w tym roku

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Europa nie odpuszcza jednolitej ładowarki

Parlament Europejski przygotował projekt rezolucji dotyczący tzw. jednolitej ładowarki (jest w załączeniu poniżej).

 

Według Parlamentu EU, rozdrobnienie rynku ładowarek do telefonów komórkowych oraz innych małych i średnich urządzeń elektronicznych przekłada się na wzrost ilości odpadów elektronicznych i frustrację konsumentów.

 

Od ponad 10 lat posłowie do Parlamentu Europejskiego domagają się wprowadzenia uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, w tym telefonów komórkowych, tabletów, czytników e‑książek, elektroniki ubieralnej oraz innych urządzeń elektronicznych średniej i małej wielkości.

 

Dobrowolne porozumienia między podmiotami branżowymi, chociaż znacząco zmniejszające liczbę rodzajów ładowarek dostępnych na rynku, okazały się nieskuteczne.

 

Parlament wzywa w projekcie rezolucji Komisję Europejską do:

 

  • pilnego przyjęcia standardu uniwersalnej ładowarki do przenośnych urządzeń radiowych, aby uniknąć dalszego rozdrobnienia rynku wewnętrznego
  • podjęcia działań na rzecz wprowadzenia wspólnej ładowarki poprzez przyjęcie do lipca 2020 r. aktu uzupełniającego dyrektywę 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych, określającego standard uniwersalnej ładowarki do telefonów komórkowych i innych urządzeń radiowych małej lub średniej wielkości oraz, w razie potrzeby, poprzez przyjęcie najpóźniej do lipca 2020 r. środka ustawodawczego

 

Parlament dodatkowo uważa, że stosowanie technologii ładowania bezprzewodowego zapewnia dodatkowe potencjalne korzyści, takie jak ograniczenie ilości odpadów elektronicznych; podkreśla, że w wielu telefonach komórkowych już stosuje się bezprzewodowe metody ładowania i że należy uniknąć rozdrobnienia w tym obszarze. W związku z tym wzywa Komisję do podjęcia działań, aby jak najlepiej zapewnić interoperacyjność różnych ładowarek bezprzewodowych z różnymi przenośnymi urządzeniami radiowymi.

 

Komisja powinna rozważyć podjęcie inicjatyw ustawodawczych mających na celu zwiększenie liczby kabli i ładowarek zbieranych i poddawanych recyklingowi w państwach członkowskich.

 

Parlament wzywa Komisję do dopilnowania, by konsumenci nie musieli wraz z każdym nowym urządzeniem kupować nowych ładowarek, co pozwoli zmniejszyć ilość produkowanych co roku ładowarek.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: