Jest przetarg na utrzymanie sieci LTE450 - jednym z efektów mają być nowe liczniki w naszych domach

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Jest przetarg na utrzymanie sieci LTE450 - jednym z efektów mają być nowe liczniki w naszych domach

11 marca br. Grupa PGE ogłosiła przetarg związany z budową sieci łączności LTE450.

Zamówienie w ramach przetargu składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje pozyskanie usług utrzymania infrastruktury LTE450 dla oddziałów PGE Dystrybucja w Białymstoku, Warszawie i Łodzi, druga dotyczy oddziałów PGE Dystrybucja w Zamościu, Lublinie, Skarżysku - Kamiennej i Rzeszowie.

Szczegóły postępowania przetargu i zamówienia oraz dokumenty związane z postępowaniem opublikowane zostały w systemie zakupowym Grupy PGE.

Za realizację Programu LTE450 odpowiada spółka PGE Systemy, zajmująca się obsługą teleinformatyczną Grupy PGE. W sierpniu 2018 roku, wkrótce po otrzymaniu koncesji na częstotliwość 450 MHz, rozpoczęła prace przygotowawcze do budowy sieci łączności dla energetyki. Od tego czasu wykonano działania w obszarach technicznych i finansowych, które umożliwiły opracowanie modelu biznesowo – technicznego na wdrożenie LTE450. W 2021 roku przeprowadzono Wstępne Konsultacje Rynkowe na kluczowe komponenty, stanowiące elementy sieci LTE450. W wyniku zrealizowanych prac analitycznych przygotowano dokumentację przetargową, na podstawie której ogłaszane są przetargi. W lutym 2022 roku ogłoszono przetarg na zakup i wdrożenie dwóch odrębnych środowisk sieci rdzeniowej CORE LTE450 – produkcyjnego i testowego - umożliwiających kompleksowe świadczenie usługi transmisji danych dla urządzeń LTE, a w marcu na komponenty sieci radiowej RAN. W październiku, w ramach programu LTE450, PGE ogłosiła przetarg na modernizację i adaptację wież telekomunikacyjnych PGE Dystrybucja, a na początku listopada na zakup i wdrożenie systemów zasilania podstawowego i awaryjnego.

LTE450 wpłynie na poprawę niezawodności sieci elektroenergetycznej, zwiększy jej bezpieczeństwo oraz skróci czas lokalizowania i usuwania awarii występujących w sieci średniego i niskiego napięcia, a w związku z tym, w znaczącym stopniu przyczyni się do pewniejszych dostaw energii do odbiorców.

Budowana sieć łączności LTE450 jest częścią realizowanego w PGE Dystrybucja projektu Liczników Zdalnego Odczytu, w ramach którego do roku 2030 u wszystkich odbiorców spółki zainstalowane zostaną nowoczesne liczniki energii elektrycznej umożliwiające, m.in. zdalny odczyt danych pomiarowych.

Odbiorcy zyskają możliwość bieżącego dostępu do informacji na temat zużycia energii i obliczonych według niego opłat.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: