Polski Orange musi zapłacić w sierpniu ogromną karę - 127,6 milionów euro plus 23,7 milionów euro odsetek

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

25 lipca 2018 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kary nałożonej na Orange Polska przez Komisję Europejską.

Trybunał oddalił odwołanie Orange Polska od wyroku Sądu Unii Europejskiej podtrzymując karę w pierwotnej wysokości 127,6 milionów euro.

Wyrok jest ostateczny.

Kara zostanie przez Orange Polska zapłacona w sierpniu i dodatkowo będzie powiększona o odsetki w wysokości 23,7 milionów euro na dzień 30 czerwca 2018 r.

Orange ma zawiązaną rezerwę na tę karę.

Kara dotyczy nieprawidłowości sprzed 2010 r. Orange od początku uważał ją za zbyt wysoką.

W 2011 roku Komisja Europejska nałożyła tę karę na Telekomunikację Polską za nadużywanie pozycji dominującej na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu.

Pod koniec 2015 roku Sąd Unii Europejskiej oddalił odwołanie Orange Polska od decyzji i podtrzymał karę.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: