Kolejna skarga na TP S.A.

Newsy
Żródło: Prawo i Gospodarka
Opinie: 0

W przyszłym tygodniu Netia zamierza złożyć skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nieuczciwe obciążenia, jakie tek firmie narzuca TP S.A. 9 lipca do Netii wpłynęła odpowiedź od Telekomunikacji Polskiej na temat współpracy pomiędzy dwoma operatorami. Sporna kwestia dotyczy rozliczeń za ruch do dostawców internetowych, a dokładnie za zmianę proporcji podziału wpływów za korzystanie z numerów 0-20. TP S.A. proponuje aby za ruch teleinformatyczny, wychodzący z sieci TP SA i skierowany do numerów 0-20 w sieci Netii, TP SA otrzymywało 70 proc. wpływów, a Netia zostawiła sobie 30 proc. TP S.A. napisała w odpowiedzi również: "Taki podział uważamy za sprawiedliwy ze względu na fakt, że TP SA posiada 95 proc. wszystkich abonentów (...) i pozostałe po stronie Netii 30 proc. stanowi potencjał o wiele większy, niż wpływy za ruch do numerów 0-20."

Rozliczenie abonentów odbywa się na punkcie styku. TP SA pobiera od Netii 50 proc. kwoty, którą spółka obciąża swoich abonentów z tytułu połączeń do numeru dostępowego TP SA. Netia jak dotąd oferowała połączenia interconectowe tylko dla swoich klientów. Obecnie chce je uruchomić także dla abonentów TP SA, więc - zdaniem spółki - Telekomunikacja również powinna oddawać 50 proc. wpływów Netii. Ta jednak nie zgadza się na takie rozwiązanie. Według rozporządzenia Rady. Przedstawiciele Netii zwracają także uwagę, że podział wpływów proponowany przez TP SA jest całkowicie bezzasadny, ponieważ Netia uruchamiając usługę interconectową dla abonentów TP SA ponosi dodatkowe wysokie koszty, podczas gdy TP SA nie kosztuje to zupełnie nic.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: