Kolejne redukcje zatrudnienia w Alcatel-Lucent - 1000 stanowisk kierowniczych

Newsy
Opinie: 1
Opinie: 1

Firma Alcatel-Lucent ogłosiła w Paryżu nowy plan strategiczny.

Alcatel-Lucent przyspieszy inwestycję w kierunku platform następnej generacji poprzez:

  • Wzmocnienie pozycji firmy na określonych rynkach (IP, rozwiązania optyczne, dostęp szerokopasmowy, rozwiązania rdzeniowe IMS, CDMA EV-DO)

  • Zwiększenie inwestycji w obszarach kluczowych (LTE, W-CDMA, zaawansowane sieci pakietowe, otwarte platformy aplikacyjne)

  • Ujednolicenie oferty produktowej w zakresie rozwiązań takich jak CDMA 1x, GSM, ATM, ADSL, DLC oraz tradycyjne aplikacje.

Dodatkowo Alcatel Lucent zredukuje wydatki na badania i rozwój. Obejmuje to integrację grupy produktów operatorskich dzięki redukcji liczby dywizji z 6 do 4, zakończenie programu racjonalizacji platform W-CDMA oraz NGN, jak również konsolidację globalnych ośrodków badawczo-rozwojowych.

Alcatel-Lucent rozpocznie szereg działań mających na celu zmniejszenie progu rentowności o 1 mld euro rocznie w latach 2009 i 2010. Działania te dotyczyć będą:

  • Poprawy marży brutto poprzez redukcję kosztów produkcji, dostaw i zaopatrzenia, wprowadzanie bardziej surowej dyscypliny cenowej, a w dłuższym czasie, wzbogacenie oferty produktowej.

  • Zwiększenia wydajności prac badawczo-rozwojowych poprzez skupienie się na czterech kluczowych segmentach (rozwiązania optyczne, IP, dostęp szerokopasmowy, aplikacje).

  • Istotnej redukcji kosztów ogólnych poprzez uproszczenie organizacji oraz wyeliminowanie powielonych struktur sprzedaży w ramach grup produktowych i regionów.

Alcatel-Lucent szacuje, że w ramach podjętych inicjatyw redukcja personelu obejmie około 1000 osób na szczeblach kierowniczych oraz około 5000 podwykonawców. Firma zakończy bieżące działania restrukturyzacyjne, a także będzie szukać oszczędności związanych z nieruchomościami, funkcjami wsparcia oraz wydatkami nieprzewidzianymi.

Alcatel-Lucent oczekuje, że do czwartego kwartału 2009 roku, oszczędności powinny wynieść 750 milionów euro, z czego około jedną trzecią stanowić będą koszty sprzedaży, zaś pozostałe dwie trzecie przypadnie na wydatki badawczo-rozwojowe oraz koszty ogólne.

Alcatel-Lucent oczekuje, że w całym 2009 roku, wartość rynku dla sprzętu telekomunikacyjnego i związanych z nim usług wdrożeniowych spadnie do około 8% - 12%, przy utrzymaniu stałego udziału w rynku. W wyniku przewidywanych spadków oraz pod warunkiem, że poprawa marży brutto nastąpi do końca roku, firma prognozuje osiągnięcie skorygowanego zysku operacyjnego na poziomie progu rentowności z 2009 roku.

W 2010 roku, Alcatel-Lucent zamierza osiągnąć marże brutto na poziomie około 30 procent oraz marży operacyjnej w wysokości jednocyfrowej. Taki sam cel zakłada się na 2011 rok.

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: