Komisja Europejska wprowadza nowe „prawo do naprawy”

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Prawo do naprawy

Komisja Europejska przyjęła dziś nowy wniosek w sprawie wspólnych zasad promujących naprawę towarów.

Celem wniosku jest ułatwienie konsumentom naprawy i zwiększenie jej opłacalności.

Wniosek wprowadza nowe „prawo do naprawy” dla konsumentów, zarówno w ramach gwarancji prawnej, jak i po jej wygaśnięciu.

W ramach gwarancji prawnej sprzedawcy będą zobowiązani do oferowania naprawy, chyba że jest ona droższa niż wymiana.

Po wygaśnięciu gwarancji prawnej konsumenci będą mieli dostęp do nowego zestawu praw i narzędzi, aby „naprawa” stała się łatwą i dostępną opcją:

  • prawo konsumentów do domagania się naprawy od producenta w przypadku produktów, co do których istnieje techniczna możliwość naprawy na mocy prawa UE, takich jak pralka czy telewizor. Zagwarantuje to konsumentom możliwość zwrócenia się o naprawę ich produktów, jeśli się na nią zdecydują, a producentów zachęci do rozwijania bardziej zrównoważonych modeli biznesowych;
  • obowiązek producentów do informowania konsumentów o produktach, które mają obowiązek naprawić we własnym zakresie;
  • internetowa platforma naprawy służąca nawiązywaniu kontaktów między konsumentami a podmiotami zajmującymi się naprawą i sprzedawcami odnowionych towarów na ich terenie. Platforma umożliwi wyszukiwanie według lokalizacji i norm jakości, pomagając konsumentom w znalezieniu atrakcyjnych ofert i zwiększając widoczność dla podmiotów zajmujących się naprawą;
  • europejski formularz informacji o naprawie, o który konsumenci będą mogli zwrócić się do każdego podmiotu zajmującego się naprawą, co zapewni przejrzystość warunków naprawy i ceny oraz ułatwi konsumentom porównywanie ofert naprawy;
  • opracowana zostanie europejska norma jakości usług naprawy, aby pomóc konsumentom w identyfikowaniu podmiotów zajmujących się naprawą, które zobowiązują się do zagwarantowania wyższej jakości. Ta norma „łatwej naprawy” będzie otwarta dla wszystkich podmiotów zajmujących się naprawą w całej UE, które chcą zobowiązać się do przestrzegania minimalnych norm jakości, na przykład w zakresie czasu naprawy lub dostępności produktów.

Wniosek Komisji musi zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę.

Straty konsumentów wynikające z wyboru wymiany zamiast naprawy szacuje się na prawie 12 mld rocznie. Szacuje się również, że inicjatywa przyniesie wzrost gospodarczy i inwestycje w UE o wartości 4,8 mld euro.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: