Konferencja „Nowe otwarcie w telekomunikacji. Inwestycje, regulacje, infrastruktura”

Newsy
Żródło: IIR
Opinie: 0

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Nowe otwarcie w telekomunikacji. Inwestycje, regulacje, infrastruktura” organizowanej w dniach 17-18 marca 2010 roku przez Institute for International Research, w trakcie której podejmiemy problematykę głównych wyzwań stojących przed telekomunikacją. Punktem wyjścia naszej dyskusji będą oczekiwane efekty i możliwe scenariusze rozwoju rynku w efekcie porozumienia UKE – TP. O „nowym otwarciu” w telekomunikacji mówić będą przedstawiciele regulatora, operatorów i analityków rynkowych.

http://www.iir.pl/E0493

Kluczowe zagadnienia konferencji:

  • Praktyczne skutki porozumienia UKE i Telekomunikacji Polskiej dla rynku i możliwe scenariusze rozwoju usług

  • Inwestycje w rozbudowę infrastruktury i sieci dostępowych –inicjatywy rządowe i przedsięwzięcia biznesowe

  • Nowe ramy regulacyjne dla rynku łączności elektronicznej - implementacja prawa europejskiego

  • Modele regulacji konwergentnego rynku komunikacji elektronicznej

  • Implementacja nowych technologii i standardów– NGA, LTE

  • Innowacyjne modele dystrybucji usług multimedialnych w warunkach konwergencji

  • Wzrost znaczenia contentu w łańcuchu wartości operatorów

  • Optymalizacja kosztów działalności operacyjnej w praktyce biznesowej

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: