Midas podwyższył kapitał CenterNet

Newsy
Żródło: NFI Midas
Opinie: 0
Opinie: 0

30 czerwca 2009 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CenterNet, na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego tej spółki z kwoty 61.465.740,90 zł do kwoty 73.781.905,00 zł. , to jest o kwotę 12.316.164,10 zł. w drodze emisji 711.917 (słownie: siedemset jedenaście tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji zwykłych.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: