Monitoring aut - nowa usługa sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 33

Plus GSM zaprezentował na KST w Bydgoszczy pierwszą w Polsce usługę monitoringu aut za pomocą specjalnie zaprojektowanego urządzenia: Lokalizator TM SAT. Urządzenie to zamontowane w samochodzie, w miejscu niedostępnym dla użytkownika, ustala pozycję auta za pomocą systemu GPS, po czym przesyła ją za pomocą usługi GPRS (Pakietowa Transmisja Danych) w sieci Plus GSM do Stacji Monitorującej. Dzięki wykorzystaniu technologii GPRS, w której opłatę ponosi się tylko za wysłane lub odebrane dane, koszt przesłania 4 tyś. pozycji pojazdu do Stacji Monitorującej wynosi zaledwie 1 zł !!. Miesięczny koszt monitoringu pojazdu wraz z abonamentem to opłaty rzędu 40,- do 55,- zł netto. Ponadto Lokalizator TM SAT umożliwia przesyłanie pozycji auta nawet co 1 sekundę (standartowo co 1 min.), co w efekcie daje możliwość śledzenia pojazdu w trybie on-line na terenie całego kraju, a po uruchomieniu roamingu GPRS, także poza jego granicami. 
Oprócz przesyłania przez Lokalizator TM SAT pozycji aut, Stacja Monitorująca informowana jest także o jego prędkości, kierunku poruszania się, napięciu akumulatora, ilości widzianych satelitów oraz stanie linii wejściowych i wyjściowych. Istnieje także możliwość przesłania do auta określonych
rozkazów, np. wyłączenia silnika.  Stacja Monitorująca to komputer z systemem Windows z zainstalowanym oprogramowaniem oraz zestawem map, podłączony bezpośrednio do sieci Plus GSM lub internetu.

Lokalizator TM SAT

Dotychczasowe rozwiązania stosowane do lokalizacji obiektów ruchomych pomimo zaawansowanej technologii miały ograniczony krąg odbiorców przede wszystkim ze względu na znaczny koszty eksploatacji. 
Zastosowana po raz pierwszy w urządzeniach tego typu dostępna w sieci PlusGSM pakietowa transmisja danych GPRS umożliwia monitorowanie pojazdu zarówno w czasie rzeczywistym jak i na zasadzie wyrywkowych odpytań. System umożliwia także zbieranie wielu informacji o pojeździe będącym w ruchu. 
Podstawową cechą urządzenia TM SAT jest możliwość lokalizowania obiektu na mapie, śledzenia go w ruchu (z odświeżaniem pozycji nawet co 1 sek.), przekazywaniem danych o kierunku i prędkości pojazdu, naruszeniu dowolnie zainstalowanych czujników itd. System umożliwia także bieżącą archiwizacje powyższych danych oraz ich wizualizację. 

W skład systemu wchodzą:

 • Lokalizator TM SAT zainstalowanie w samochodzie, opcjonalnie wyposażona w dodatkowe czujniki.

 • Stacja Monitorująca zainstalowana w centrali firmy

Lokalizator TM SAT zainstalowany w samochodzie przekazuje dane o kierunku jazdy, prędkości, dane z czujników i przesyła je za pomocą pakietowej transmisji danych GPRS do stacji monitorującej.
Dzięki wykorzystaniu usługi GPRS, w której płaci się za ilość przesłanych danych, koszt przekazania do centrali 4 tyś. pozycji pojazdu wynosi tylko 1 zł. Miesięczny koszt monitoringu auta z odświeżaniem pozycji co 1 min. wraz z abonamentem kosztuje tylko 55 zł. 
Lokalizator TM SAT jest tak montowany, aby kierowca nie był świadomy gdzie jest on zainstalowany, ani nie miał do niego dostępu. Nadzór nad wszystkimi jego funkcjami wykonuje się zdalnie z centrum monitoringu.
Do Lokalizatora TM SAT mogą być dołączone dodatkowe czujniki , dzięki czemu w Centrum Monitoringu możemy mieć bieżące informacje z pojazdu np. o naciśnięciu przycisku antynapadowego, otwarciu wlewu paliwa lub drzwi, temperaturze chłodni itp.

Stacja Monitorująca - jest to komputer z systemem Windows 98/NT/2000, z zainstalowanym oprogramowaniem oraz zestawem map. W zależności od wyboru Klienta i wymogów bezpieczeństwa, dane z Lokalizatorów TM SAT zamontowanych w samochodach do Stacji Monitoringu mogą trafiać poprzez wydzielone łącze - bezpośrednio z sieci Plus GSM, z telefonu komórkowy z usługą GPRS lub przez internet.

Możliwości Lokalizatora TM SAT oraz zakres jego zastosowań najłatwiej jest przybliżyć podając rodzaj danych przesyłanych w trakcie komunikacji ze stacją monitorującą. Standardowa przekaz zawiera następujące informacje:

 • Identyfikator układu nadawczego

 • Czas jaki upłynął od chwili zestawienia sesji GPRS

 • Czas jaki upłynął od chwili włączenia nadajnika

 • Czas jaki upłyną od chwili ostatniej reakcji czujnika ruchu

 • Pozycja geograficzna

 • Aktualna prędkość

 • Kierunek jazdy

 • Stan pomiarów sygnałów analogowych na poszczególnych liniach wejściowych

 • Stan linii wyjściowych

 • Stan interfejsu cyfrowych sygnałów np. EDW (Mercedes)

 • Napięcie na zaciskach zasilania głównego

 • Napięcia na zaciskach akumulatora rezerwowego

 • Status GPS (jakość pomiaru, ilość widocznych satelitów)

 • Stan anteny GPS (OK., zwarta, odłączona)

Aktualna data i czas

Dane techniczne urządzenia:

 • Obsługa transmisji SMS/DATA/VOICE/GPRS

 •  6 linii wejściowych umożliwiających pomiar sygnałów analogowych

 • 2 linie wyjściowe o obciążalności 1A

 • 1 obwód wejściowy przeznaczony do odbioru sygnałów z cyfrowych autoalarmów

 • 3 obwody zasilania (główne, rezerwowe, wewnętrzne buforowe)

 • wbudowany czujnik ruchu

 • wymiary 145x60x35

 • napięcie zasilania 12V

 • średni pobór prądu w trakcie transmisji < 65mA

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: