Netia skupia się na klientach na swojej sieci - pozyskuje broadband i usługi TV

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Netia skupia się na klientach na swojej sieci

Netia opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za III kw. br.

 

Grupa wygenerowała w tym okresie 320 mln zł przychodów i 95 mln zł zysku EBITDA (wg. MSR 17), co oznacza marżę na poziomie blisko 30 proc.

 

Siłą napędową B2C są usługi internetowe i TV na zmodernizowanych do standardu światłowodowego łączach własnych operatora.

 

Na przychody w III kw. 2019 r. w łącznej kwocie 320 mln zł (-2 proc. kwartał do kwartału, -6 proc. rok do roku),  174 mln zł zostało wypracowane w obszarze komercyjnym B2B (-1 proc. k-d-k), natomiast 141 mln zł (-3 proc. k-d-k) w obszarze B2C, a 5 mln zł przez spółkę Petrotel.

 

Zysk EBITDA, liczony zgodnie z MSR 17, wyniósł w III kw. br. 95 mln zł (+6 proc. k-d-k), co oznacza marżę na poziomie 29,7 proc. Zysk operacyjny (EBIT), wg. MSF 17 osiągnął wartość 24 mln zł, natomiast wg. MSSF 16 już 26,5 mln zł. Oznacza to wypracowanie przez Spółkę marży zysku EBIT w wysokości odpowiednio 7,5 proc. i 8,3 proc. (o ok. 2 pp. wzrost k-d-k).

 

Na rynku B2C pod koniec września br. liczba świadczonych usług (RGU) wyniosła 1,369 mln. Netii ubyło w III kw. br. 15 tys. usług, przy czym bilans na sieci własnej operatora wyniósł +7 tys.  Na 22 tys. redukcję liczby usług złożyło się 19 tys. usług głosowych (w tym ok. 70 proc. to usługi na sieci obcej) i 6 tys. usług dostępu do internetu na sieci obcej (BSA, LLU na sieci Orange Polska).

 

Netia sukcesywnie powiększa natomiast bazę użytkowników usług szerokopasmowych na sieci własnej (+4 tys.) oraz usług telewizyjnych, których tylko w III kw. 2019 r. przybyło 8 tys., czyli dwa razy więcej niż w poprzednim kwartale.

 

Na koniec września br. na rynku B2C Netia świadczyła 549 tys. usług szerokopasmowych i 229 tys. usług TV (13 proc. wzrost r-d-r). Nie zmieniła się natomiast liczba świadczony usług mobilnych (145 tys.).

 

Na koniec września już 760 tys. (wzrost o 7 tys. w stosunku do poprzedniego kwartału) stanowiły usługi świadczone na sieciach własnych Grupy Netia. 56 proc. wszystkich usług w segmencie B2C jest świadczona przy wykorzystaniu sieci własnych. Dla usług szerokopasmowych B2C wskaźnik ten sięga natomiast już 70 proc. (+1 pp. k-d-k, +5 pp. r-d-r).

 

Wskaźnik liczby usług na lokalizację wzrósł do 1,71x, natomiast średni przychód na klienta (ARPU) utrzymuje się na poziomie 56 zł.

 

Na przestrzeni trzech kwartałów 2019 roku Netia zwiększyła ARPU, generowane przez nowo pozyskanych klientów o ponad 15 proc. (z niespełna 52 do prawie 59 zł miesięcznie). 

 

Przez pierwszych 9 miesięcy 2019 r. nakłady inwestycyjne (CAPEX) wyniosły 236 mln zł, w tym inwestycje sieciowe i projekty technologiczne 109 mln zł.

 

W tej kategorii nakładów mieszczą się  przypisane i rozliczone inwestycje w ramach projektu modernizacji sieci do standardu światłowodowego (Sieć XXI w.), które wyniosły 22 mln zł.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: