Netia: nie dostrzegamy większego wpływu pandemii koronawirusa na naszą działalność

Newsy
Opinie: 0
Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze trzy miesiące br.

Netia zaprezentowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwsze trzy miesiące br.

Na chwilę obecną nie dostrzegamy większego wpływu pandemii koronawirusa na naszą działalność. Ze względu na dynamikę sytuacji, nie możemy jednak wykluczyć, że w przyszłości sytuacja epidemiczna w większym stopniu wpłynie na nasz biznes – powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Netia S.A.

W i kw. 2020 roku Grupa Netia osiągnęła przychody w wysokości 323 mln zł, czyli niemal tyle samo co w poprzedzającym kwartale i zaledwie o 1 proc. mniej niż w I kw. 2019 roku. (odpowiednio 324,5 mln zł i 327 mln zł).

Przychody wypracowane w segmencie B2B wyniosły 179 mln zł (+2 proc, kwartał do kwartału i +3 proc. rok do roku). Na wzrost przychodów w segmencie B2B złożyły się usługi ze wszystkich linii, poza usługami głosowymi.

Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w I kw. br. 139 mln zł (-1 proc. k-d-k, -6 proc. r-d-r). Jednocześnie liczba świadczonych usług (RGU), przypisanych do segmentu B2C Grupy Netia wzrosła do 1,375 mln (+1 proc. k-d-k, -2 proc. r-d-r). 

Netia odnotowuje szereg pozytywnych trendów w przypadku większości typów usług, świadczonych na bazie własnych sieci. Spadki pochodzą z usług głosowych i dostępu do internetu świadczonych na bazie dostępu regulowanego (-7 tys. usług dostępu do internetu oraz -13 tys. usług głosowych).

Dzięki wzrostowi organicznemu oraz w efekcie akwizycji dwóch mniejszych operatorów: IST, ISTS – Netii, w obszarze B2C, przybyło 16 tys. usług dostępu do internetu. Na koniec marca br. Spółka obsługiwała 563 tys. usług dostępu do internetu.

58 proc. wszystkich usług (i aż 73 proc. usług dostępu do internetu), świadczonych było na sieciach własnych ( +5 pp. r-d-r). Natomiast penetracja usługami dostępu do internetu na sieciach własnych w trakcie I kw. 2020 r. wzrosła w rekordowym tempie, o ponad 1,5 pp. i wyniosła na koniec marca br. 15,7 proc.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. liczba usług TV, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wzrosła aż o 12 tys. i na koniec marca wyniosła 249 tys. W ciągu roku liczba usług TV wzrosła aż o 15 proc. Uwzględniając zaś usługi telewizyjne przypisane do pozostałych segmentów operacyjnych, w trakcie I kw. br. Grupa Netia przekroczyła ćwierć miliona świadczonych usług TV (254 tys.).

W zakresie usług mobilnych nastąpił wzrost + 4 tys. i Netia ma łącznie 150 tys. aktywnych subskrypcji Netia Mobile w B2C.

Nakłady inwestycyjne (CAPEX) Grupy w I kw. 2020 r. wyniosły 74 mln zł i były o blisko 10 mln zł wyższe niż w I kw. 2019 roku. Wynika to m.in. z faktu, iż większe środki zostały przeznaczone na modernizację sieci do standardu gigabitowego (w tym 20 mln zł w ramach projektu Sieć XXI w.) Na koniec marca br. 1,5 mln łączy Grupy Netia pozwalało na świadczenie usług z prędkością 1 Gb/s.

Materiały dodatkowe:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: