Nokia 5140 w promocji sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 34
Opinie: 34

Regulamin promocji "Efekt Plus VI" w sieci Plus GSM:

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Promocja "Efekt Plus VI" obejmuje osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Abonentem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.
2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi 15,00 zł (18,30 zł z VAT).
Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych (poza promocją) wynosi 100,00 zł (122,00 zł brutto).
3. Promocyjna opłata aktywacyjna w wysokości określonej w § 1 pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.
4. Aparaty telefoniczne oferowane przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowią niepodzielne Zestawy z kartami SIM i samodzielnie nie są przedmiotem Promocji.
5. Promocyjna cena aparatów telefonicznych oferowanych w Promocji "Efekt Plus VI" wchodzących w skład Zestawów wynosi odpowiednio:

Zestaw Telefon Cena netto w zł przy zawarciu Umowy i wyborze taryfy: Cena netto w zł aparatów oferowanych na warunkach ogólnych
Efekt Plus 30 Efekt Plus 50 Efekt Plus 100 Efekt Plus 150 Efekt Plus 250 Efekt Plus 350
1 Motorola C550 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 699,00 zł
2 Motorola E365 149,00 zł 149,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 349,00 zł
3 Motorola V500 349,00 zł 349,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 699,00 zł
4 Motorola V600 799,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 599,00 zł 449,00 zł 449,00 zł 1 949,00 zł
5 Nokia 3100 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 099,00 zł
6 Nokia 3410 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 899,00 zł
7 Nokia 3510i 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 999,00 zł
8 Nokia 3650 399,00 zł 399,00 zł 299,00 zł 299,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 2 049,00 zł
9 Nokia 5140  599,00 zł  599,00 zł  399,00 zł  399,00 zł  249,00 zł  249,00 zł  1 649,00 zł 
10 Nokia 6100 49,00 zł 49,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 849,00 zł
11 Nokia 6220 499,00 zł 499,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 299,00 zł 299,00 zł 1649,00 zł
12 Nokia 6230 899,00 zł 899,00 zł 699,00 zł 699,00 zł 499,00 zł 499,00 zł 2049,00 zł
13 Nokia 6310i 199,00 zł 199,00 zł 79,00 zł 79,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 549,00 zł
14 Nokia 6600 749,00 zł 749,00 zł 599,00 zł 599,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 2 199,00 zł
15 Nokia 6610 149,00 zł 149,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 849,00 zł
16 Nokia 6610i 249,00 zł 249,00 zł 99,00 zł 99,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 499,00 zł
17 Nokia 6800 599,00 zł 599,00 zł 299,00 zł 299,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 2 099,00 zł
18 Nokia 6810 179,00 zł 179,00 zł 99,00 zł 99,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 1649,00 zł
19 Nokia 6820 349,00 zł 349,00 zł 199,00 zł 199,00 zł 99,00 zł 99,00 zł 1 849,00 zł
20 Nokia 7250i 699,00 zł 699,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 199,00 zł 2 199,00 zł
21 Nokia 7610 1299,00 zł 1299,00 zł 999,00 zł 999,00 zł 799,00 zł 799,00 zł 2 299,00 zł
22 Nokia 7650 299,00 zł 299,00 zł 99,00 zł 99,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 2 699,00 zł
23 Nokia 8910i 1 999,00 zł 1 999,00 zł 1 799,00 zł 1 799,00 zł 1 299,00 zł 1 299,00 zł 3 499,00 zł
24 Panasonic GD87 599,00 zł 599,00 zł 399,00 zł 399,00 zł 199,00 zł 199,00 zł 2 299,00 zł
25 Sagem my X-5 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 699,00 zł
26 Sagem my X5-2 49,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 999,00 zł
27 Samsung C100 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 899,00 zł
28 Samsung D410  899,00 zł  899,00 zł  799,00 zł  799,00 zł  599,00 zł  599,00 zł  1 649,00 zł
29 Samsung E700 999,00 zł 999,00 zł 799,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 599,00 zł 2 999,00 zł
30 Samsung V200 599,00 zł 599,00 zł 199,00 zł 199,00 zł 99,00 zł 99,00 zł 2 099,00 zł
31 Samsung X100 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 610,00 zł
32 Samsung X600 99,00 zł 99,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 399,00 zł
33 Siemens C60 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 999,00 zł
34 Siemens C65 99,00 zł 99,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 999,00 zł
35 Siemens CX65 299,00 zł 299,00 zł 149,00 zł 149,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 1 599,00 zł
36 Siemens MC60 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 999,00 zł
37 Siemens M55 +aparat 79,00 zł 79,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 19,00 zł 19,00 zł 1 199,00 zł
38 Siemens SL55 499,00 zł 499,00 zł 299,00 zł 299,00 zł 49,00 zł 49,00 zł 1 849,00 zł
39 Siemens SX1 1 199,00 zł 1 199,00 zł 899,00 zł 899,00 zł 449,00 zł 449,00 zł 2 099,00 zł
40 Sony Ericsson P800 999,00 zł 999,00 zł 799,00 zł 799,00 zł 599,00 zł 599,00 zł 2 999,00 zł
41 Sony Ericsson T610 99,00 zł 99,00 zł 29,00 zł 29,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1 399,00 zł
42 Sony Ericsson T230 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 699,00 zł

6. Promocja "Efekt Plus VI" trwa od 08.09.2004 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30.09.2004 roku.
7. Do wzięcia udziału w Promocji "Efekt Plus VI" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Abonenta, oprócz wymienionych w § 1 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
8. Abonent nabywający Zestaw w Promocji "Efekt Plus VI" może wybrać jedną z taryf Efekt Plus: Efekt Plus 30, Efekt Plus 50, Efekt Plus 100, Efekt Plus 150, Efekt Plus 250, Efekt Plus 350 zgodnie ze specyfikacją poszczególnych Zestawów, określonych w § 1 pkt. 5 niniejszego Regulaminu.
9. Podstawowe opłaty w taryfach Efekt Plus zawarte są w poniższej tabeli; pełna wersja tabeli znajduje się w Cenniku świadczenia usług telekomunikacyjnych "Efekt Plus". Wszystkie opłaty naliczane są zgodnie z Cennikiem świadczenia usług telekomunikacyjnych "Efekt Plus".

  Efekt Plus 30 Efekt Plus 50 Efekt Plus 100 Efekt Plus 150 Efekt Plus 250 Efekt Plus 350
Pakiet Kwotowy 30 zł 50 zł 100 zł 150 zł 250 zł 350 zł
36,60 zł z VAT 61,00 zł z VAT 122,00 z z VAT 183,00 zł z VAT 305,00 zł z VAT 427,00 zł z VAT
Stawka za minutę połączenia krajowego 1,28 zł 1,08 zł 0,88 zł 0,78 zł 0,68 zł 0,60 zł
1,56 zł z VAT 1,32 zł z VAT 1,07 zł z VAT 0,95 zł z VAT 0,83 zł z VAT 0,73 zł z VAT
Stawka za minutę połączenia międzynarodowego Wg tabeli połączeń międzynarodowych+ stawka za minutę połączenia do innych operatorów krajowych Wg tabeli połączeń międzynarodowych
Stawka za krajową wiadomość SMS 0,24 zł
0,29 zł z VAT
Stawka za międzynarodową wiadomość SMS 0,50 zł
0,61 zł z VAT
Opłata miesięczna za jednosekundowe naliczanie opłat 5 zł 5 zł Bezpłatnie
6,10 zł z VAT 6,10 zł z VAT

10. Jeżeli Abonent dokona aktywacji w jednej z taryf Efekt Plus, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas wartość Pakietu Kwotowego dostępnego w danej taryfie w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego.
11. Polkomtel S.A. zastrzega, iż dostępność poszczególnych modeli aparatów wskazanych w pkt. 5 w Promocji uzależniona jest od aktualnych stanów magazynowych Polkomtel S.A. /Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM. 
12. Abonent, który zakupił Zestaw w Promocji "Efekt Plus VI" może bezpłatnie* korzystać z Automatycznego Systemu Informacji Głosowej (ASIG) dzwoniąc pod numer 2601 lub numer 2607. Jeżeli w trakcie korzystania z Automatycznego Systemu Informacji Głosowej Abonent połączy się z konsultantem Działu Obsługi Klienta lub Działu Windykacji Należności Polkomtel SA- jednorazowa opłata za połączenie wynosi 0,78 zł (0,95 zł brutto)** . 

§ 2 OGRANICZENIA

1. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Efekt Plus VI":
a. bez zgody Polkomtel S.A. w miejsce Abonenta nie może wstąpić osoba trzecia,
b. Abonent nie może zawiesić świadczenia usług,
c. Abonent nie może rozwiązać Umowy.
2. Abonent biorący udział w Promocji "Efekt Plus VI" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.
3. Abonent, który zakupił Zestaw w Promocji "Efekt Plus VI" nie może w ciągu 12 miesięcy od daty aktywacji karty SIM zmienić taryfy na taryfę o niższej opłacie abonamentowej lub o niższym pakiecie kwotowym.

§ 3 ŁĄCZENIE PROMOCJI

1. Promocja "Efekt Plus VI" w czasie jej trwania nie może być łączona z innymi zniżkami, ofertami specjalnymi lub Promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. z zastrzeżeniem treści § 3 pkt. 2 
2. Abonent nabywający Zestaw w Promocji "Efekt Plus VI" będzie mógł korzystać z innych ofert specjalnych, zniżek i Promocji skierowanych do Abonentów sieci Plus GSM, jeżeli w treści danego regulaminu Promocji lub oferty specjalnej przewidziana będzie taka możliwość. 

§ 4 AKTYWACJA KARTY SIM

1. W Promocji "Efekt Plus VI" oferowane są karty SIM wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów oraz karty SIM standardowe umożliwiające wybór dostępnego dla danej karty SIM numeru telefonu. W przypadku, gdy Abonent wyrazi chęć zmiany numeru przydzielonego do karty SIM wstępnie aktywowanej na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata wynosi 50,00 zł (61,00 zł brutto). Kwotą tą Abonent zostanie obciążony w najbliższym rachunku telefonicznym.
2. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach Promocji "Efekt Plus VI" przed upływem 24 miesięcy od daty zawarcia Umowy, Abonent zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania.
3. Abonent powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł (61,00 zł brutto).
4. W przypadku nie podjęcia działań określonych w § 4 pkt.3, działania Abonenta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w § 7 pkt.1 Regulaminu.

§ 5 BLOKADA KARTY SIM

1. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.
2. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Abonent zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.
3. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 zł (610,00 zł brutto).
4. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w § 5 pkt.2 Abonent traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji, rękojmi lub uprawnień z tytułu niezgodności z umową.

§ 6 INNE ZOBOWIĄZANIA

1. Abonent zobowiązuje się do nieużywania w adapterach GSM kart SIM aktywowanych w sieci Plus GSM. Przez adapter GSM rozumie się urządzenie, które w sposób analogiczny jak telefon GSM wykorzystuje interfejs radiowy w standardzie GSM 900/1800 i zapewnia możliwość dołączania innych urządzeń telekomunikacyjnych w celu realizacji połączeń telekomunikacyjnych przez sieci operatorów komórkowych. 
2. Abonent nie ma prawa za pomocą kart SIM działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych. 
3. Polkomtel SA ma prawo do rozwiązania Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewywiązywania się Abonenta z zobowiązań określonych w § 6 pkt. 1 i 2 oraz żądania od Abonenta naprawienia szkody poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 800,00 PLN, co nie wyłącza uprawnienia Polkomtel S.A. do żądania od Abonenta odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

§ 7 KARY UMOWNE

1. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Abonenta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Abonentowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w § 2 pkt.1 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Abonenta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Abonenta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 800,00 PLN. 
2. Nie podlega rygorom określonym w § 7 pkt.1 rozwiązanie Umowy przez Abonenta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Abonenta usługi, chyba, że podwyższenie opłat nastąpiło w związku ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów prawa podatkowego. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Efekt Plus VI" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

* usługa udostępniana w chwili aktywacji karty SIM
** dotyczy połączeń z konsultantem Działu Obsługi Klienta /Działu Windykacji Należności Polkomtel SA począwszy od 15 października 2004r.

Opinie:

Opinie archiwalne (34):

Komentuj

Komentarze / 34

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  spartacus pisze: 2004-09-10 12:48
  całkiem rozsądne ceny aparacików...
  0
 • Users Avatars Mini
  iVo pisze: 2004-09-10 12:50
  nareszcie ktoś się zdecydował tylko ta cena:-/
  0
 • Users Avatars Mini
  piotres pisze: 2004-09-10 12:53
  chce nowych taryf, wczoraj obliczenia robilem i majac abo w plusie place dokladnie 2razy wiecej niz jakbym mial telefon w Team7
  0
 • Users Avatars Mini
  spartacus pisze: 2004-09-10 12:57
  piotres - wlasnie z tego powidu zmieniłem w erze abo na tak-taka (na szczescie w erze można to zrobić z zachowaniem dotychczasowego numeru telefonu)
  0
 • Users Avatars Mini
  x-treme pisze: 2004-09-10 13:02
  no to tera ceny 5140 na allegro troche spadna i beda z gwarancja ;) a przy okazji KUPIE zdecydowanie, czerwona, dziewicza, z gwarancja, z simlockiem w plusie, z FAKURA VAT do 900 pln brutto !!! bede tu zagladal ;) jak bedą chetni
  0
 • Users Avatars Mini
  Markus pisze: 2004-09-10 13:03
  spartacus* W plusie tez mozna. Piotres* umowa ci sie skonczy to nie rob PWA tylko konwersje. Aczkolwiek ja duzo gadasz to ci sie moze nie oplacac bo dostaniesz i telefon i calkiem niezle warunki. JAk malo gadasz to zeczywiscie na dzien dzisiejszy sie nie oplaca. Ale cierpliwosci , jaskolki cwierkaja o przyszlym miesiacu. Jak sie w erze szum zrobi ze cos robia to znaczy ze wlasnie poszedl przeciek z Plusa, ze cus biedzie.
  0
 • Users Avatars Mini
  AQQ pisze: 2004-09-10 13:16
  ostatnie promocje cos ostroznie sa krotkie, moze locco masz racje co do majacych nastapic zmian?
  0
 • Users Avatars Mini
  locco pisze: 2004-09-10 13:20
  Biznesowe i drogie ot co:)
  0
 • Users Avatars Mini
  zator pisze: 2004-09-10 13:38
  markus jaka konwersja???? cyt. z BOKu: 'W odpowiedzi na Pan pytanie pragniemy poinformować, iż nie ma możliwości przejścia z usługi abonamentowej na usługę Simplus zachowując swój dotychczas używany numer telefonu w usłudze abonamentowej. Jeżeli zależy Panu na numerze telefonu zapraszamy do kontynuacji umowy abonenckiej. (... i tu dalsze 'bajery' o atrakcjach dla stalych klientow)'
  0
 • Users Avatars Mini
  AQQ pisze: 2004-09-10 13:47
  *** zator i zobacz jak podchodzi era mozliwosc przejscia z Abo na TT i odwrotnie swiadczy o tym ze zalezy im na klientach i mozna to robic w nieskonczonosc
  0
 • Users Avatars Mini
  zator pisze: 2004-09-10 14:12
  AQQ no gdybym to ja dwa lata temu wiedzial;p a tak wogole to sie przyzwyczailem do miasta plusa (chociaz go ostatnio mocno obcieli:/) - poranne smsy z pogoda;), bramki email-sms (chociaz tez juz mocno obcieta) no i raz na jakis rok skorzystam z plusnetu i gprsu;) do tego ojciec ma moj stary numer simplusa i przy taryfie SimplusTeam7 szkoda mi rezygnowac z plusa... nio jeszcze z dwa miechy umowy jak sie nic nie zmieni no to coz zobaczymy co sie wybierze...
  0
 • Users Avatars Mini
  piotres pisze: 2004-09-10 14:13
  ostatnio wlasnie przedluzylem, w zamian za dodatkowe minuty, ale cos mi sie zdaje ze jak wejda nowe taryfy i bede chcial zmienic to mi przepadna, musze umowe sprawdzic bo nie jestem pewien
  0
 • Users Avatars Mini
  zator pisze: 2004-09-10 14:29
  piotres: mi przeslali rabat na abonament 50% w tym klazula ze nie moge zmienic ani taryfy ani wlaczyc sobie sekundowego naliczania bo wtedy trace ta znizke..wiec serdecznie im za ta sromocje podziewalem i nie podpisuje na razie umowy...
  0
 • Users Avatars Mini
  pepe pisze: 2004-09-10 15:12
  Ja mam takie pytanko. Skad oni biora ceny telefonow oferowanych na warunkach ogolnych. Bo chyba nie z rynku.
  0
 • Users Avatars Mini
  babcia pisze: 2004-09-10 15:22
  hehe pepe, dobre pytanie, a zeby bylo fajniej to mamy 3-ech operatorow i kazdy ma swoja cene na warunkach ogolnych :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  SepecaT pisze: 2004-09-10 16:44
  Oni chyba zwariowali z cena 5140 ,buuuuuhahahahahaha. To juz lepiej doplacic do samsunga D410
  0
 • Users Avatars Mini
  WIBRATOR pisze: 2004-09-10 18:42
  5140 jest do ekstremalnych wykorzystań, więc porównywanie go do Samsunga D410 jest nie na miejscu. A teraz z innej beczki - w telefonii komórkowej już dawno obowiązuje wolny rynek i cena detaliczna w sieci A nie musi być identyczna jak w sieci B czy C. Im więcej ktoś kupi - tym ma taniej ! To stara zasada. A marża operatora - to druga strona medalu. Każdy może sprzedawać telefony jak chce, a my albo to kupujemy, albo nie ....... W komisach zawsze jest taniej, bo tu lądują fony kupione w promocjach abonamentowych i kalkulacja Kowalskiego jest inna - ile może pobalować za wykombinowane np. 500 - 600 zł ? Taka prawda ....
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2004-09-10 18:48
  Zator- mi też proponowali 50% rabatu na takich samych zasadach (podziękowałem) parę dni temu dzwoniła pani i zaproponowała mi do taryfy czasami 150 w której mam już 180 minut za staż dodatkowo 55 minut w szczycie do wszystkich sieci (nad tym warto się zastanowić), pytałem o Nokie 6230 w PWA, odpowiedź brzmiała " nie posiadamy, a jeśli będą to w granicach 1000PLN." ZWARIOWALI???? Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  spiro pisze: 2004-09-10 19:00
  5140 - to jest to!
  0
 • Users Avatars Mini
  zator pisze: 2004-09-10 19:50
  spacetur: hm..no interesujace.. mam nadzieje, ze do mnie pani zadzwoni jak beda juz nowe taryfy;)
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2004-09-10 23:32
  Calkiem spoko cena tej 5140,ale mysle ze jest warta 800zl na wolnym rynku-wiecej bym nie dal.
  0
 • Users Avatars Mini
  Maniaczka pisze: 2004-09-11 00:41
  lepsza jest urodzinowa oferta ERY,pozdrawiam erowiczów
  0
 • Users Avatars Mini
  kamil200222 pisze: 2004-09-11 01:37
  ciekawe dlaczego takie line nokie sa takie droge placi sie za marke i za nic wiecej aha i za obudowe w ktora wlozyli bebechy z innej starej noki:):) niczym sie nie rozni od innych
  0
 • Users Avatars Mini
  kleszcz. pisze: 2004-09-11 10:48
  ***spacetur Nokia 6230 w pwa jest - ja juz ponad miesiac temu wymienilem
  0
 • Users Avatars Mini
  orko1990 pisze: 2004-09-11 11:56
  no no no plus do przodu
  0
 • Users Avatars Mini
  ICEWIND pisze: 2004-09-11 12:04
  POZA TEMATEM - CZY KTOS WIDZIAL KARTY Z SIM+ZA 10 ZŁ ???
  0
 • Users Avatars Mini
  spacetur pisze: 2004-09-11 15:51
  ***kleszcz- mi powiedziano że były ale się zmyły i chwilowo ich nie ma. Pozdrawiam.
  0
 • Users Avatars Mini
  kleszcz. pisze: 2004-09-11 17:27
  ***spacetur A to co innego :) No coz wkoncu jeden z lepszych telefonow ;) Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  Faxi pisze: 2004-09-12 01:31
  spacetur A to co innego :)
  0
 • Users Avatars Mini
  mario blaster pisze: 2004-09-13 14:45
  ICEWIND---tak są takie karty przedłużaja wazność konta o 7 dni
  0
 • Users Avatars Mini
  remek pisze: 2004-09-13 16:51
  znow plus nie tą drogą, pomimo tego że drogą drogą. obniżyuć ceny.
  0
 • Users Avatars Mini
  domur pisze: 2004-09-13 17:04
  ja widzialem karty 10 pln a nawet ostatnio taka zasilalem konto, musisz szukac w salonach firmowych lub u autoryzowanych przedstawicieli
  0
 • Users Avatars Mini
  bodybag pisze: 2004-09-14 18:02
  moze to glupie co wam tu teraz napisze bo to nie do konca na temat ale...mam mozliwosc przyjrzenia sie z bliska temu co proponuja operatorzy komorkowi w Wielkiej Brytanii. Nokia 5140 jest do kupienia na karte w sieci Orange za ok 150 funtow czyli ok 1000 pln, wiec niech nikt z operatorow nie mydli wam oczu ze subsydiowanie telefonow jest grzechem, inny przyklad... nabylem w sieci O2 w systemie PayAsYoGo (karta) SE t610 w cenie na polskie ok 600 zl (karte sprzedalem za 80 zl, wiec suma sumarum wyszedl mi za ok 520-530 pln)... zaraz cos dodam...
  0
 • Users Avatars Mini
  bodybag pisze: 2004-09-14 18:09
  ceny za rozmowy to juz inna bajka ale powiem w wam ze jestem zdzierany z wyplaty przez agence pracy a tyle co ja gadam przez komorkw to sie w pale nie miesci (w ostatni weekend zrobilem 11 godzin co prawda na numery stacjonarne do polski ale zawsze to cos (2 pensy za minute)) jestesmy biednym narodem to fakt ale nie dajmy sie oszukiwac. pozdrawiam. P.S jesli ktos ma pytania na temat funkcjonowania sieci komorkowych na wyspach to zapraszam na maila jest pare sztuczek o ktorych nie wiedza wszyscy
  0

Rekomendowane: