Nokia prezentuje mikroprzeglądarkę obsługującą XHTML - komunikat prasowy

Newsy
Żródło: Nokia
Opinie: 0

Nokia, światowy lider w komunikacji bezprzewodowej, zademonstrowała 21 marca 2001 r. pierwszą mikroprzeglądarkę obsługującą XHTML, dostępną przez standardowy telefon komórkowy. XHTML to język, który wykorzystywany będzie do tworzenia zawartości stron internetowych, niezależnie od tego czy są one przeznaczone do przeglądania z wykorzystaniem dostępu przez łącza stacjonarne, czy przez telefon komórkowy. Przez zbliżenie do siebie zwartości dostępnej w trybie stacjonarnym i mobilnym, nowe rozwiązanie znacznie przyspiesza tempo tworzenia nowych usług oraz - co również bardzo ważne - poprawia użyteczność usług bezprzewodowych z punktu widzenia konsumenta.
Język XHTML już obecnie uzyskał szerokie poparcie całej branży, której przedstawiciele wskazują, iż XHTML stanie się fundamentem następnej generacji WAP.
- Wykorzystując to rozwiązanie, łączymy ze sobą to co najlepsze w Internecie i w komunikacji bezprzewodowej - mówi Pertti Lounamaa, wiceprezes działu firmy Nokia zajmującego się telefonami komórkowymi (Nokia Mobile Phones). - A równie ważne dla nas i naszych klientów jest to, że rozwiązanie to tworzy znaczne korzyści dla klientów, a przy tym jest to otwarty standard, popierany przez światowe organizacje zajmujące się standardami technicznymi.
Podczas pokazów nowego rozwiązania, które przedstawiono na targach CTIA (stanowisko 2822 - Sands Convention Center), a później w tym samym tygodniu na targach CeBIT (hala 26, stanowisko E68), zademonstrowano publiczności działanie nowej przeglądarki na zmodyfikowanych telefonach Nokia 6210 i Nokia 7190. Pokazy dowodzą, że nowa przeglądarka pozwala na szybkie osiągnięcie znaczących postępów w zakresie usług konsumenckich, które można będzie tworzyć i wprowadzać w życie w świecie realnych rozwiązań technicznych stosowanych w telefonach komórkowych. 
Firma Nokia planuje, że nowa przeglądarka będzie dołączana do telefonów komórkowych jeszcze przed końcem tego roku.
Opracowane przez firmę Nokia platformy obsługujące WAP już dzisiaj są zaprojektowane w taki sposób, by zapewnić dostęp do języków opartych na XML, takich jak XHTML. Infrastruktura serwerów będzie gotowa do testowania z aparatami XHTML nieco później, jeszcze w tym roku, a przyszłe wprowadzenie na rynek platform obsługujących konkretne usługi nastąpi w momencie, gdy przygotowane będzie komercyjne zastosowanie usług opartych na języku XHTML
Podobnie jak w przypadku obecnej przeglądarki WAP, opracowanej przez firmę Nokia, Nokia będzie udzielać licencji na wykorzystanie kodu źródłowego nowej przeglądarki innym producentom telefonów komórkowych, operatorom telefonii komórkowej, dostawcom usług oraz innym podmiotom. Informacje na temat licencji można uzyskać na stronie www.forum.nokia.com. Nowe oprogramowanie będzie obsługiwać aktualnie dostępne strony WAP, WML oraz nowy standard XHTML, zapewniając zgodność z obecnie istniejącymi standardami, a zarazem otwierając ekscytujące możliwości nowych usług następnej generacji. Ponadto nowe oprogramowanie jest zaprojektowane w taki sposób, że jego możliwości mogą rozwijać się wraz z nowymi możliwościami dostępnymi w sieciach GPRS oraz nowymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w telefonach komórkowych.
Na pokazach przedstawiono również wykorzystanie kaskadowo ułożonych arkuszy, zawierających różne style, oraz zupełnie nowych rozwiązań w zakresie przedstawiania grafiki, których połączenie umożliwia wykorzystanie graficznego interfejsu użytkownika do przeglądania zawartości stron internetowych. Interfejs graficzny, będący standardowym rozwiązaniem w świecie telekomunikacji przewodowej, znacznie usprawni wykorzystanie nowych rozwiązań przez konsumentów i ułatwi pracę operatorom. Z kolei wykorzystanie arkuszy z określonym stylem stanowi znaczne usprawnienie, dzięki któremu będzie możliwe łatwe dopasowanie zawartości do różnych aparatów telefonicznych. Prace nad rozwiązaniami aplikacyjnymi języka XHTML i narzędziami, które wykorzystywane będą dla tworzenia zawartości stron, firma Nokia będzie prowadzić we współpracy z różnymi innymi firmami. Pierwszy zestaw narzędzi służących do tych celów zostanie udostępniony przez firmę Nokia latem tego roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: