NOM się nie poddaje

Newsy
Żródło: NOM
Opinie: 0

Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o. o. złożył 10.07 wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania antymonopolowego przeciwko Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie stosowania praktyk ograniczających konkurencję.
Zdaniem Niezależnego Operatora Międzystrefowego TP S.A. nie informując swoich abonentów zarówno o możliwości wyboru operatora międzystrefowego jak i jego numerze narusza przepisy obowiązującego Rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 8 lutego 1996 r. / Dz. U. 117 z 1995 r. poz. 564 z późn. zm. TP S.A., mimo zakazu UOKiK, nadal emituje reklamy połączeń międzystrefowych, wprowadzając klientów w błąd. Reklamy te sugerują bowiem, iż wybranie numeru 1033 jest warunkiem niezbędnym do uzyskania połączenia. "Stosowane przez TP S.A. metody blokowania informacji i wprowadzenia w błąd konsumentów usług telekomunikacyjnych prowadzą naszym zdaniem do ograniczenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym." powiedział Prezes NOM Włodzimierz Strzemiński. TP S.A. mimo wezwań przez UOKiK i Ministerstwo Łączności nie zaprzestała stosowania praktyk monopolistycznych przeciwdziałając tym samym ukształtowania się warunków niezbędnych do powstania i rozwoju konkurencji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: