Nowa promocja "Samsung N620" w sieci Plus GSM

Newsy
Żródło: Plus GSM
Opinie: 28

Regulamin promocji "Samsung N620" w sieci Plus GSM:

1. Promocja "Samsung N620" obejmuje osoby, które w czasie jej trwania zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM (dalej zwaną "Umową"), stając się Klientem w myśl "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A." i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. lub u Autoryzowanego Przedstawiciela Plus GSM aparat telefoniczny w cenie promocyjnej.

2. Promocyjna opłata aktywacyjna wynosi:
a) 50,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia umowy i wyboru taryfy Czasami 10 
b) 15,00 zł + 22% VAT w przypadku zawarcia umowy i wyboru jednej z pozostałych taryf dostępnych w promocji "Samsung N620" 

3. Opłata aktywacyjna w wysokości określonej w pkt.2 płatna jest wraz z pierwszym rachunkiem telefonicznym.

4. Aparat telefoniczny oferowany przez Polkomtel S.A. lub Autoryzowanych Przedstawicieli Plus GSM po cenie promocyjnej stanowi niepodzielny Zestaw z kartą SIM i samodzielnie nie jest przedmiotem Promocji.

5. Promocyjna cena w zł aparatu telefonicznego Samsung N620, wchodzącego w skład Zestawu wynosi 99,00+ 22% VAT.

6. Promocja "Samsung N620" trwa od 13 listopada 2002 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 30 listopada 2002 roku.

7. Do wzięcia udziału w Promocji "Samsung N620" nie jest konieczne podejmowanie żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta, oprócz wymienionych w pkt.1.

8. Polkomtel S.A. zastrzega, iż w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy na warunkach Promocji "Samsung N620": 
a) w miejsce Klienta nie może wstąpić osoba trzecia, 
b) Klient nie może zawiesić świadczenia usług,
c) Klient nie może rozwiązać Umowy.

9. Klient nabywający Zestaw promocyjny może wybrać jedną z taryf dostępnych w planach taryfowych: Czasami, Często, Non Stop.

10. Jeżeli Klient dokona aktywacji w jednej z taryf w wybranym planie taryfowym, a aktywacja ta nastąpi w okresie trwania okresu rozliczeniowego, wówczas liczba minut i SMS wliczonych w abonament, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM, w pierwszym okresie rozliczeniowym będzie proporcjonalna do liczby dni pozostałych do końca tego okresu rozliczeniowego.

11. W Promocji "Samsung N620" oferowane są tylko i wyłącznie karty wstępnie aktywowane z przydzielonymi numerami telefonów. W przypadku gdy Klient wyrazi chęć zmiany numeru na inny dostępny dla danej karty SIM, opłata za tę usługę wynosi 50,00 złotych + 22% VAT. Kwotą tą Klient zostanie obciążony w najbliższym rachunku za usługi telekomunikacyjne.

12. W przypadku utraty aparatu telefonicznego oraz karty SIM, nabytych w ramach niniejszej promocji, przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia Umowy Klient zobowiązany jest powiadomić Polkomtel S.A. o tym fakcie, a w przypadku kradzieży przedstawić dodatkowo dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 

13. Klient powinien wystąpić do Polkomtel S.A. o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Plus GSM w ciągu 7 dni od zgłoszenia do Polkomtel S.A. faktu utraty telefonu wraz z kartą SIM. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie 50,00 zł + 22% VAT. 

14. W przypadku nie podjęcia działań określonych powyżej, a zwłaszcza w pkt. 13, działania Klienta zmierzające do rozwiązania Umowy będą podlegały rygorom określonym w pkt. 15 niniejszego Regulaminu.

15. Polkomtel S.A. jest uprawniony żądać od Klienta naprawienia szkody będącej wynikiem przyznania Klientowi specjalnych warunków Umowy i wcześniejszego, niż wskazane w pkt. 8 niniejszego Regulaminu, jej rozwiązania przez Klienta lub zaprzestania korzystania z usług albo spowodowania rozwiązania Umowy z winy Klienta w przypadkach określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A. Naprawienie szkody będzie następowało poprzez zapłatę kary umownej w wysokości 650,00 zł.

16. Nie podlega rygorom określonym w pkt. 15 rozwiązanie Umowy przez Klienta w przypadku zmiany Cennika usług telekomunikacyjnych sieci Plus GSM skutkującej podwyższeniem opłat za świadczone na rzecz Klienta usługi.

17. Oferowany w Zestawie aparat telefoniczny posiada blokadę karty SIM (SIM Lock) i może działać wyłącznie z kartą sieci Plus GSM.

18. Blokada może zostać usunięta we wszystkich Salonach Firmowych Plus GSM po zgłoszeniu telefonicznie lub osobiście chęci usunięcia blokady. Przy zgłoszeniu chęci usunięcia blokady należy wyrazić zgodę na przedstawione poniżej warunki usunięcia blokady oraz podać typ i numer IMEI telefonu. W ciągu 14 dni Klient zostanie powiadomiony przez pracownika Salonu o terminie wykonania operacji. Blokada zostanie usunięta po zgłoszeniu się osobiście do Salonu z telefonem, który ma zostać odblokowany.

19. Polkomtel S.A. informuje, że w przypadku usunięcia blokady w ciągu 24 miesięcy od daty aktywacji w sieci Plus GSM, za czynność tę zostanie pobrana opłata w wysokości 500,00 złotych +22% VAT.

20. W przypadku usunięcia blokady aparatu telefonicznego z pominięciem zasad określonych w pkt. 18 Klient traci prawo do bezpłatnej obsługi serwisowej aparatu telefonicznego w ramach gwarancji.

21. Promocja "Samsung N620" nie może być łączona z innymi zniżkami lub promocjami oferowanymi przez Polkomtel S.A. w czasie trwania niniejszej Promocji.

22. Klient biorący udział w Promocji "Samsung N620" nie może, w zamian oferowanego Zestawu, żądać innego rodzaju aparatu telefonicznego lub usługi.

23. Do świadczenia usług telekomunikacyjnych w ramach Umów zawartych na warunkach Promocji "Samsung N620" zastosowanie mają postanowienia "Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Polkomtel S.A.", o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

24. Cena wymienionego w pkt. 5 aparatu telefonicznego, oferowanego na zasadach ogólnych wynosi 999,00+ 22% VAT.

25. Opłata aktywacyjna w sieci Plus GSM oferowana na warunkach ogólnych wynosi 100,00 zł + 22% VAT.

26. Klient zobowiązuje się do informowania Polkomtel S.A. o stosowaniu urządzeń FCT "Fixed Cellular Terminal" (adapter GSM, urządzenie zapewniające dostęp do sieci GSM z terminali stacjonarnych lub tez central PBX), w których wykorzystane będą karty SIM działające w sieci Plus GSM.

27. Klient zobowiązuje się do przekazania Polkomtel S.A. pełnego zakresu numeracji wewnętrznej centrali PBX "Private Branch Exchange" (centrala abonencka umożliwiająca łączność wewnętrzna w biurze z możliwością realizacji połączeń do i z innych sieci) wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do numeracji, z której będą pochodziły połączenia realizowane za pośrednictwem urządzeń FCT.

28. Klient nie ma prawa za pomocą kart SIM, działających w sieci Plus GSM, kierować do sieci Plus GSM ruchu z innych sieci telekomunikacyjnych.

29. Polkomtel S.A. ma prawo do wypowiedzenia Umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się Klienta z zobowiązań określonych w pkt. 26-28, co nie wyłącza możliwości skorzystania przez Polkomtel S.A. z uprawnień określonych w pkt. 15.

Opinie:

Opinie archiwalne (28):

Komentuj

Komentarze / 28

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  ploch pisze: 2002-11-10 13:20
  Ale rewelacja.... Opy moglyby sie bardziej postarac. Ciekawe co przygotuja na swieta... Moze macie juz jakies przecieki... A moze wiecie kiedy u polskich opow bedzie Nokia 3510i...
  0
 • Users Avatars Mini
  marcinez pisze: 2002-11-10 13:25
  Niezly, telefon i dobra cena.
  0
 • Users Avatars Mini
  Kan pisze: 2002-11-10 13:52
  no tak Plus musi dawać promocję w dwóch wersjach,zeby było ciekawiej;)
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2002-11-10 13:55
  no i kolejna promocja na jeden telefon, ale cena ok
  0
 • Users Avatars Mini
  pliers pisze: 2002-11-10 14:01
  nie ma co nazekac chyba...jak ktos chce i podoba mu sie ten caly samsung to kupi jak nie to nie
  0
 • Users Avatars Mini
  RAFALS pisze: 2002-11-10 14:56
  pliers: racja, tylko można było zrobić jedna promocję na SL45, 5210 i N620 a nie co dwa dni nową promocję ogłaszać a i tak wszystkie są do końca listopada. Ciekawe czy od 1 grudnia coś się zmieni w Plusie, nie tylko promocja ale może coś w abo zmienią bo to już najwyższy czas.
  0
 • Users Avatars Mini
  YYY pisze: 2002-11-10 15:37
  Ale rewelacja. Nie chciał bym go nawet za darmo
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-10 17:02
  YYY, ja bym z adarmo wziął (bez cyrografu) :)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-10 17:03
  Kan, miałoby to swoje uzasadnienie gdyby promocja "jesień z plusem" obniżała cenę połączeń - wtedy byłby wybór - tani telefon albo tanie połączenia
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-11-10 19:17
  Na tle ceny N620 u innych opów niby jest bardzo ok, ale ja czegoś tu nie rozumiem. Czy ktoś wyjaśni mi powód dysproporcji cenowej m-dzy N620 i N500 (np. w Idei odpowiednio: 349 i 49 zł). Przecież N620 nie ma np. gprs-u, javy czy bt. N500 rzecz jasna też nie, ale przynajmniej jego cena jesat miarodajna do prezentowanych możliwości. Na korzyść N620 przemawia jedynie nieco ładniejsze podświetlanie, pamięć na 500, a nie na 250 (jak w N500) kontaktów, trochę lepsze gabaryty. No bo już polifonia może być jednocześnie zaletą, jak i wadą... Natomiast N500 jest chyba troszkę młodszy no i na dodatek nie ma antenki... Ale porównując podstawowe funkcje, jak np. czasy czuwania, wyswietlacz, funkcje, to w zasadzie to są te same telefony...Może ktoś mnie jednak wyprowadzi z błędu? A co do tej konkretnej promocji w Plusie, to i tak wolę SL45i za 49 niż N620 za 99.
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-10 20:03
  Kolejny wypust plusa, ktory nie wnosi nic nowego do oferty, tylko koljena beznadziejna oferta!
  0
 • Users Avatars Mini
  bozo pisze: 2002-11-11 12:20
  kolejny bardzo inteligentny wpis naszego specjalisty od promocji w Plusie Qby.wypust to jest ale nie w plusie tylko w twoim mózgu którego i tak pewnie nie masz bo ci go zabrali w Idei za niezapłacone rachunki (jak się zorientują że jest pusty to będziesz miał kłopoty) Pozdrawiam wszystkich normalnych ludzi.
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-11 17:29
  Qba - jak najbardziej popieram - za drogo i beznadzieja!!! Ma byc za darmo, abonament za zlotowke dozywotnio i 2000 minut miesiecznie (no 6000 przez 2 lata, potem no limit). A, zapomnialem - nowy aparat z hi-endu co 3 miesiace. Zgadlem twoje oczekiwania??? Popros swoja idee, za takie wazeliniarstwo juz dawno powinni ci zrobic taka promocje...! I co??? .... nie chcą??? To łotry, nie znają sie na ludziach :-(((
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-11 23:04
  Ludzie!!! Wy macie telefony komórkowe? Czy dopiero zamierzacie kupić? Bo jak się tego bełkotu na temat cen telefonów w promocjach słucha to już nie wiem. Jeśli nie macie - gadajcie, jeśli macie - nie rozumiem po co gadać? Mnie jako użytkownika interesuje raczej oferta usług a nie promocji...
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-12 08:13
  CiepliX nie chodzi o to! w twoim przypadku zachlystujesz sie kazda beznadzieja prezentowana przez plusa, a jest to bynajmniej niezdrowe! Wrogosc co do idei wynika raczej z tego, ze jest to wytwor tepsy, ktorej w polsce raczej nikt nie lub, ale moga ja juz wkrotce polubiec tlumy! Zauwaz, ze idea co jakis czas emituje nowe promocjei nie wozi sie z nimi tak jak plus, a mimo to oferta idzie jak bulki, a dlaczego?, bo jest dobre i ludzie o tymn wiedza! Plus sie wozi z reklamami i raczej nic mu to nie daje, bo klienci wiedza co to za siec i ze jej oferta ejst do dup.! Co do bezplatnych minut, to moze kiedys dojedziemy do oplat stosowanych w USA, ale raczej narazie nam to nie grozi! Moze keidys przejzysz na oczy i przestaniesz przypie.... sie do mojego zdania na team twojej sieci, bo narazie to raczej plusa nie cieszy sie zbyt dobra renoma!
  0
 • Users Avatars Mini
  wlo pisze: 2002-11-12 10:21
  Qba - gdzie się Plus "wozi" i co to znaczy? Powiem szczerze - nie oglądam reklam, ale jeśli juz widzę, to reklamę Idei przeważnie :-) W USA maja tysiące minut... w "analogu" ;-) Co do popularności sieci - już gdzieś pisałem - w moim telefonie na kilkaset kontaktów 60% to Plus, 30% Era, 10% Idea (w większości to kontakty zawodowe).
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-12 11:08
  wlo - jakos podobna widze zaleznosc - w biznesie idea jest omijana szerokim łukiem...
  0
 • Users Avatars Mini
  CiepliX pisze: 2002-11-12 11:08
  Qba misiu - o renomie ideii nie opowiadaj bajeczek bo biznes ma oczy i jakos malo kto siedzi w twojej sieci. KAZDY news na temat plusa i jego dzialan jest przez ciebie wygwizdywany - wiec sie zapytalem uczciwie czy taka promocja jak kilka linijek wyzej by cie zadawalala, ale jak widac tez nie, bo plus w/g ciebie to tragedia a nie siec. To mam prosbe - komentuj newsy o swojej tp-ideii a od plusa i ery się od... wiesz co chce powiedziec???
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 13:21
  Qba, nie wiem jak inni, ale np ja nie odczuwam wrogości do idei ze względu na jej pochodzenie czy cokolwiek innego, po prostu oceniam jej ofertę jak każdej innej sieci. Jeśli wprowadzają coś ciekawego, piszę, że jest to ciekawe, jeśli nie, to nie.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 13:23
  Wlo, CiepliX, idea ma taką strukturę abonentów, w której biznes stanowi raptem kilka procent, większość to pre-paid
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2002-11-12 13:42
  ""wlo"":-) obronca Plusa;) ale madrze mowi! A idea to w wiekszosci studenci,tak jak kiedys Era, dlatego chcialem sie przeniesc, a teraz telefon szlag mi trafil i z karta sie bujam:(( troche zbaczam z tematu,ale taka moja natura.
  0
 • Users Avatars Mini
  louis pisze: 2002-11-12 13:44
  "wlo"" moze ty cos wiesz czy zdzierus cenniki zmieni, bo mi sie o uszy obilo ze jakos w grudniu ma cos sie zmienic!?ale moze to tylko marzenia:( a samsung to fajny telefon, np. taki T100-marzenie:)
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2002-11-12 15:50
  Louis, może i marzenie, ale jakie drogie! (a jeśli chodzi o funkcjonalność to dość ograniczone)
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-13 08:37
  CiepliX przeciez plus jest pierwsza siecia i dlatego ma tak duzy biznes! idea miala 2 lata opoznienia, ale mimo to pozyskuje caly czas wiele firm i korporacji, a plus dalej ma duzy biznes bo poprostu jest dluzej na rynku, a zanim idea rozwinela swoja oferte to tez troche trwalo! Teraz wszystko sie zmienia, bo idea przechwytuje klientow plusa z pulapu biznesu i ery, a ma dla nich specjalne oferty! Niestety plus i era podaja takie sprawy codziennie do sad, ale niestety nie maja powodow, bo jest to zgodne z prawem! Moze kiedys ktos zapuka do twoich drzwi!?
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2002-11-13 08:38
  CiepliX pozatym ty naprawde zachlystujesz sie jakimis 99% newsow na temat plusa, co jest lekko chorem, ale prawdziwe!
  0
 • Users Avatars Mini
  GSManiac pisze: 2002-11-14 17:23
  Za to Ty Qba wcale się nie zachłystujesz 99,9% newsów na temat Judei...
  0
 • Users Avatars Mini
  BOSSNOKIA pisze: 2002-11-15 21:08
  telefon jest spoko,cena tez.
  0
 • Users Avatars Mini
  ghostdog pisze: 2002-11-16 01:53
  Bez rewelacji moze szukuje cos plusik na swieta i nas wszystkich zaskoczy.Bo ostatnio im nie idze!
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: