Nowa promocja w sieci Era od 3 grudnia

Newsy
Żródło: Era
Opinie: 93

Regulamin promocji ''Szczęśliwe godziny III'' w sieci Era

W okresie od 03.12.2001 do wyczerpania zapasów zestawów objętych niniejszą promocją, jednakże nie dłużej niż do 07.01.2002 (włącznie), PTC, operator sieci Era oferuje: 

Ceny zestawów dla wszystkich taryf:

Siemens 

Zestaw I
Siemens C35i
Zegarek marki SWATCH (do wyczerpania zapasów)
Cena =0,02 PLN + 22% VAT* 
Zestaw II
Siemens M35i
Nadmuchiwany materac (do wyczerpania zapasów)
Zegarek marki SWATCH (do wyczerpania zapasów)
Cena =15,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw III
Siemens S35i
Zegarek marki SWATCH (do wyczerpania zapasów)
Cena =99,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw IV
Siemens C45
Zegarek marki SWATCH (do wyczerpania zapasów)
Cena =99,00 PLN + 22% VAT* 

Nokia 

Zestaw V
Nokia 3310
Zegarek marki SWATCH (do wyczerpania zapasów)
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT* 
Zestaw VI
Nokia 3330
Zegarek marki SWATCH (do wyczerpania zapasów)
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw VII
Nokia 6210 
Cena = 599,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw VIII
Nokia 8210
Cena = 699,00 PLN + 22% VAT* 

Alcatel 

Zestaw IX
Alcatel OT 501
Kaseta wideo z filmem, "Czego pragną kobiety" (do wyczerpania zapasów)
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT* 

Motorola 

Zestaw X
Motorola V3670
Cena = 49,00 PLN + VAT* 
Zestaw XI
Motorola L7089 Timeport
Cena = 45,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XII
Motorola P 7389 Timeport
Cena = 65,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XIII
Motorola T192
Cena = 99,00 PLN +22% VAT* 
Zestaw XIV
Motorola Ti 260
Cena = 559,00 PLN + 22% VAT* 

Ericsson 

Zestaw XV
Ericsson T20e
Gra komputerowa "Tomb Raider" (do wyczerpania zapasów)
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XVI
Ericsson R320s 
Cena = 5,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XVII
Ericsson T28s
Cena = 49,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XVIII
Ericsson R310s
Cena = 15,00 PLN + 22% VAT* 

Philips 

Zestaw XIX
Philips Ozeo
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 25,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XX
Philips Azalis 288
Suszarka do włosów marki PHILIPS (do wyczerpania zapasów)
Cena = 35,00 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XXI
Philips Xenium
Cena = 299,00 PLN + 22% VAT* 

Sony 

Zestaw XXII
Sony CMD J-5
Odtwarzacz walkman model WM-EX190
Cena = 0,02 PLN + 22% VAT* 
Zestaw XXIII
Sony CMD Z-5
Cena = 699,00 PLN + 22% VAT* 

Samsung 

Zestaw XXIV
Samsung R200
Zegarek marki SWATCH (do wyczerpania zapasów)
Cena = 99,00 PLN + 22% VAT* 

*Podana cena zestawu nie uwzględnia opłaty za przyłączenie do sieci Era. Opłata ta, w niniejszej promocji, wynosi 11,00 PLN netto. Opłata ta jest doliczana do pierwszego rachunku.

**Do zestawów z aparatem telefonicznym Sony J-5 dołączany będzie kupon na odtwarzacz walkman model WM-EX190 firmy Sony. Wypełniony kupon należy przesłać pocztą do Agencji Promocyjnej "JET" (adres podany na kuponie: ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa - przesyłka bezpłatna). Walkman będzie dostarczony tylko Abonentom, którzy do 03.02.02 (decyduje data stempla pocztowego) prześlą czytelnie wypełniony i podstemplowany w punkcie sprzedaży kupon. Odtwarzacz walkman zostanie dostarczony bezpłatnie w ciągu czterech tygodni, pod adres wskazany przez Abonenta na kuponie. Za dostarczenie odtwarzaczy całkowitą odpowiedzialność ponosi Agencja Promocyjna "JET". Reklamacje należy zgłaszać listownie na adres Agencji Promocyjnej JET. O wyniku postępowania reklamacyjnego Abonent zostanie poinformowany listem poleconym w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji. Odtwarzacze będą objęte standardową gwarancją Sony. Abonent otrzyma gwarancję wraz z odtwarzaczem Sony. 

Z oferty może skorzystać każdy, kto spełni poniższy warunek: 

jednocześnie z nabyciem aparatu telefonicznego wraz z przyłączeniem do sieci Era (aktywacją) w autoryzowanym punkcie sprzedaży sieci Era, w salonie firmowym sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era, zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy na wybranym planie taryfowym. 

W promocji dostępne są taryfy: Moja, Moja 10, Moja 45, Moja 100, Biznes 10, Biznes 45, Biznes 100, Biznes 220.

Dotyczy tylko taryf typu Moja: 

Abonent, który w ramach niniejszej promocji zawrze z PTC Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesiące na taryfach typu Moja może do 31.03.2002 korzystać z promocyjnej usługi "Szczęśliwe godziny".

a. Usługa "Szczęśliwe godziny" polega na tym, że Abonent w zamian za miesięczną opłatę za usługę w wysokości 3 pln netto, może o określonych porach w ciągu doby korzystać z bezpłatnych krajowych wewnątrzsieciowych połączeń głosowych. 
b. Godziny, w których, Abonenci poszczególnych taryf mogą korzystać z promocyjnych połączeń: 

 • taryfa Moja: 22:00 - 24:00 (pon.-niedz) 

 • taryfa Moja 10: 21:00 - 23:00 (pon.-niedz) 

 • taryfa Moja 45: 19:00 - 21:00 (pon.-niedz) 

 • taryfa Moja 100: 18:00 - 20:00 (pon.-niedz) 

c. Godziny obowiązywania usługi "Szczęśliwe godziny " są ustalone dla każdej taryfy typu Moja i nie mogą być zmienione przez Abonenta. 
d. Od 01.04.2002 w w/w godzinach obowiązują stawki z Cennika Usług Telekomunikacyjnych PTC. 
e. Usługa "Szczęśliwe godziny" nie jest oferowana w taryfach typu Biznes. 
f. Usługa "Szczęśliwe godziny " dotyczy tylko krajowych połączeń wewnątrz sieci z wyłączeniem:

 • połączeń z numerami: 604 01 01 01, 604 02 02 02, 602 951 111, 602 963, 602 992 000, 602 951 000 oraz innymi numerami usług sieci Era 

 • połączeń z numerami przyznanymi w usłudze Faksy i Dane 

 • połączeń z Numerami specjalnymi 

 • SMS-ów. 

g. Usługa "Szczęśliwe godziny" może być aktywowana w momencie podpisywania Umowy (w salonach i sklepach firmowych Era oraz autoryzowanych punktach dealerskich), przez TeleErę*** (tel: 602 909) lub I-BOA***. 
h. Opłata za aktywację usługi "Szczęśliwe godziny" wynosi 18 pln netto. 
i. Abonament miesięczny za usługę wynosi 3 pln netto i jest płatny z góry. Abonament jest naliczany proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania usługi w danym Cyklu Rozliczeniowym. 
j. Abonent, który ma aktywną usługę "Szczęśliwe godziny", będzie mógł wykorzystać minuty wliczone w abonament w proporcjach: 50% na połączenia wewnątrz sieci i 50% na połączenia do innych krajowych operatorów. Podział minut w abonamencie będzie obowiązywał od dnia aktywacji usługi do dnia 31.03.2002. Od 1.04.2002 minuty w abonamencie będą naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC 
k. SMSy zawarte w abonamencie są naliczane zgodnie z Cennikiem Usług Telekomunikacyjnych PTC. 
l. Minuty wykorzystane w godzinach ustalonych w usłudze "Szczęśliwe godziny" pomniejszają pakiet bezpłatnych minut zawartych w abonamencie telefonicznym. 
m. Usługę można wyłączyć poprzez automatyczny system TeleEra*** (602 909) lub I-BOA***. 
n. Raz wyłączona usługa "Szczęśliwe godziny" nie może być włączona ponownie. 
o. Zmiana taryfy na taryfę typu Biznes powoduje utratę promocyjnej usługi "Szczęśliwe godziny". 
p. Cesja nie powoduje utraty prawa do usługi "Szczęśliwe godziny". 
q. W przypadku zawieszenia karty SIM z powodu braku płatności Abonent bezpowrotnie traci prawo do usługi "Szczęśliwe godziny". 
r. Usługi "Szczęśliwe godziny" nie można łączyć z innymi promocyjnymi sposobami naliczania opłat. 

PTC, operator sieci Era informuje, iż podstawą nabycia aparatów telefonicznych objętych niniejszą promocją w autoryzowanym punkcie sprzedaży Era jest umowa sprzedaży zawarta pomiędzy osobą korzystającą z promocji, a autoryzowanym dealerem sieci Era. 

 

2. PTC, operator sieci Era informuje, że oferowane aparaty telefoniczne posiadają system zabezpieczenia SIM LOCK, umożliwiający korzystanie z tych aparatów tylko z kartą SIM sieci Era. 

3. Promocyjna cena przyłączenia do sieci (aktywacji) dotyczy tylko niniejszej oferty promocyjnej i obowiązuje pod warunkiem zawarcia z PTC Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na czas oznaczony 24 miesięcy. Cena przyłączenia do sieci w przypadkach nie objętych niniejszą ofertą promocyjną wynosi 99 PLN + VAT. 

4. PTC operator sieci Era informuje, iż autoryzowane punkty sprzedaży oraz doradcy biznesowi Era nie mają prawa do pobierania żadnych wpłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w imieniu PTC, ze szczególnym uwzględnieniem opłaty za przyłączenie do sieci (aktywację) lub kaucji. Opłatę za przyłączenie do sieci wraz z pierwszym abonamentem należy uiścić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury, którą PTC prześle pocztą. 

5. Usługi telekomunikacyjne są świadczone przez PTC zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Era przez PTC oraz z warunkami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, dostępnymi w każdym autoryzowanym punkcie sprzedaży, w salonach firmowych sieci Era lub u doradcy biznesowego sieci Era. 

6. Zgodnie z postanowieniami Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych oraz Cennika Usług Telekomunikacyjnych ustala się wysokość Limitu Kredytowego w czterech pierwszych Cyklach Rozliczeniowych w wysokości 200 PLN. W pozostałych Cyklach Rozliczeniowych wysokość Limitu Kredytowego wynosi 500 PLN. 

7. W przypadku zawarcia Umowy w ramach niniejszej promocji zgodnym zamiarem Stron jest, aby świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie Umowy trwało co najmniej przez okres dwóch lat, licząc od dnia aktywacji. Po upływie tego okresu Umowa ulega przedłużeniu na czas nieoznaczony, chyba że jedna ze Stron złoży na 30 dni przed jego upływem oświadczenie o nie przedłużaniu czasu Umowy. 

8. Abonent przyjmuje na siebie: 
8.1 zobowiązanie niepieniężne do utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era przez okres 24 miesięcy; 
8.2 zobowiązanie pieniężne do uiszczania opłaty abonamentowej oraz do uiszczania opłat za usługi telekomunikacyjne i inne usługi świadczone przez PTC zgodnie z cennikiem. 

9 W przypadku naruszenia przez Abonenta zobowiązania, o którym mowa w pkt. 8.1., Abonent będzie zobowiązany na pisemne żądanie PTC do naprawienia szkody poprzez zapłatę na jej rzecz kary umownej w wysokości 650 zł. Kara umowna będzie pomniejszana w stosunku miesięcznym w zależności od czasu, w jakim Abonent wykonywał zobowiązanie. Obowiązek naprawienia szkody wynika ze zgodnego zamiaru Stron, o którym mowa w pkt. 7 i celu Umowy, który na zasadach promocyjnych przyznaje Abonentowi specjalne warunki zakupu telefonu i usług. 
Obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę powyższej kary umownej będzie dotyczył również przypadków, w których niemożliwość utrzymania aktywnej karty SIM w sieci Era nastąpi wskutek jednej z poniższych przyczyn: złożenia przez Abonenta w PTC oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych przed końcem dwuletniego okresu jej obowiązywania. 
- rozwiązania przez PTC Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w przypadkach, o których mowa w § 17 ust. 3, 4, 5 i 6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Polska Telefonię Cyfrową. 
- utracenia przez Abonenta karty SIM oraz niewykonywania związanych z tym obowiązków określonych w pkt. 10. 

10. W przypadku utraty karty SIM, nabytej w ramach niniejszej promocji, przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od dnia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, Abonent zobowiązany jest powiadomić PTC o tym fakcie w terminie 3 dni od dnia ujawnienia utraty, a w przypadku kradzieży przedstawić dowód jej zgłoszenia organom ścigania. 
10.1 Abonent ma obowiązek wystąpić do PTC o aktywowanie następnej karty SIM w sieci Era w ciągu 7 dni od zgłoszenia do PTC. Wydanie i aktywowanie nowej karty SIM podlega opłacie zgodnej z Cennikiem. 

11. Ze względu na uwarunkowania techniczne związane z przyłączeniem (aktywacją) do sieci Era aparatów telefonicznych zakupionych w ramach niniejszej promocji, PTC zastrzega sobie prawo przedłużenia okresu pomiędzy zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych, a aktywacją karty SIM do 5 dni roboczych. Jednocześnie informujemy, iż usługa poczty głosowej dla wszystkich korzystających z powyższej promocji zostanie udostępniona w ciągu 2 dni od daty aktywacji. 

12. Warunków niniejszej promocji nie można łączyć z warunkami innych akcji promocyjnych prowadzonych przez PTC, w tym także akcji promocyjnych, które PTC będzie prowadziła w przyszłości.

Opinie:

Opinie archiwalne (93):

Komentuj

Komentarze / 93

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-01 00:08
  rewelacyjna cena na montreole v3670. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  robru pisze: 2001-12-01 00:09
  ... a potem szczęśliwe godziny XXIV
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-12-01 00:12
  Niczewo nowowo. ::mc::
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-12-01 00:20
  Czy moze mi ktos pokazac roznice miedzy starymi "Szczesliwymi Godzinami"?
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-12-01 00:21
  heh, fajne gadżety dorzuca era. Ceny od 2 gr, za telefon: czy oni nie mogliby ich oddawać za darmo. A czy naprawdę żądają 2 gr i wystawiają faktury na takie sumy? Ktoś wie?
  0
 • Users Avatars Mini
  bzyk77 pisze: 2001-12-01 00:24
  czy ja dobrze widze Nokia 8210 za 699,00 PLN + 22% VAT, to ta sama Nokia co w IDEA-lnej za 49+VAT, czy mi sie wydaje i cos pomieszalem??
  0
 • Users Avatars Mini
  qaz pisze: 2001-12-01 00:25
  tak naprawde . idziesz i oplacasz taka fakture w kasie....! porzadek musi byc..... :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-01 00:38
  PlayMode: kwota za aparat jest doliczana do pierwszego rachunku.gm
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-12-01 00:50
  A może mi ktoś wyjaśni, ile wynosi podatek Vat od tych dwóch groszy? Ja nie kupywałem nigdy za takie dziwne sumy - najpierw za 99, a potem dwa razy za 49. ::mc::
  0
 • Users Avatars Mini
  ubootrs pisze: 2001-12-01 01:06
  Usiąść i PŁAKAĆ!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-01 01:12
  a ja wiem ? co to za v3670?? moze to ta ktora jest ciezka do podsluchu? ale ogolnie to jakis staroc , motorola pozbywa sie rupieci z magazynow i przywoza stare do polski i sprzedaja tak samo z n8210 w idei.
  0
 • Users Avatars Mini
  gulash pisze: 2001-12-01 01:15
  Do gm: Faktycznie, cena v3670 jest rewelacyjna, warto się nad tym telefonem zastanowić. Może z czasem także inne "skrzydełka" Motki potanieją...
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-01 01:20
  ja bym erze proponowal zrezygnowac z ery biznes V50 i wstawic je do ery mojej po 49 zeta... a V66 i tak jest juz w erze biznes. uff jak to dobrze ze juz nie mam V66 :)) przynajmniej juz tak na niej nie strace , V60 i tak nie bedzie w polsce u operatrow przynajmniej narazie.
  0
 • Users Avatars Mini
  guclaw pisze: 2001-12-01 02:39
  Co by kombinowali to i tak Plus jest lepszą siecią
  0
 • Users Avatars Mini
  luk23 pisze: 2001-12-01 02:46
  ciekaw jestem jak wygladaja te zegarki
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-01 03:16
  Guclaw, kwestia gustu
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-01 03:17
  Ale mimo wszystko to nowościami nie powiało :(
  0
 • Users Avatars Mini
  roadtohell pisze: 2001-12-01 10:51
  ...swatchowi jakiś model się nie sprzedaje ? paskudne bezguście dla snobów którzy jedynie metkę z ceną potrafią dostrzec...
  0
 • Users Avatars Mini
  PatGSM pisze: 2001-12-01 11:22
  cena v'ki jest interesujaca, tylko te 3670 to jakies dziwactwo ;). Skand oni to wytrzasneli ;). Ale nie poszla era sladami plusa i nie ma tanich 8210 i 6210. ciekawe czy teraz idea wprowadzic 6210 po 49zl :)
  0
 • Users Avatars Mini
  Grzes pisze: 2001-12-01 11:31
  poczekamy , zobaczymy .............. konkurencja jest zdrowa , szczegolnie na swieta dot.postu powyzej
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-01 11:50
  może w Plusie potanieje montreola v50? gm
  0
 • Users Avatars Mini
  kura pisze: 2001-12-01 11:55
  roznica tej promocji z tego co sie doczytalem polega na tym ze szczesliwe godziny mozesz podzielic na 50% wewnatrz sieci i drugie 50% do innych opow
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-12-01 12:55
  co oni robia??? Po promocji ideii i plusa oni z czyms takim ??? Tlumow to w salonach nie bedzie!!! Chociaz sie zobaczy, pewnie sa klienci dla ktorych to atrakcyjna oferta !?!? ale to nie waldo!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  marklund pisze: 2001-12-01 12:57
  dlaczego 6210 i 8210 dalej mają takie dziwne ceny skoro %#$@$ i Plus obniżyli ceny tych aparatów ? Czyżby Era nie chciała pozbyć się starych modeli przed wprowadzeniem 6310 i 8310
  0
 • Users Avatars Mini
  hann pisze: 2001-12-01 12:58
  Czekam na promocje, w ktorej tak jak w PLUS (konkurencja rosnie w sile) dostane dodatkowe minuty :-). Dlaczego nie nastepuje obnizka min w abonamencie lub w TAK TAK, PRZECIEŻ TO NAJBARDZIEJ NECI KLIENTOW... Moja nie moze byc moja, za malo minutek darmowych ;-)
  0
 • Users Avatars Mini
  marklund pisze: 2001-12-01 12:59
  sorry ale czy j u d e a to obraźliwe słowo dla tej "idealnej" sieci ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-12-01 13:05
  Marklund: Era nie ma się czego pozbywać. Nie ma zbyt wiele 8210 w magazynie, a 6210 idzie jak świeże bułeczki w Era Biznes. Gdybym miał wybierać biznesową, to kupiłbym Nokię właśnie w Erze, bo się opłaca (abonament, rozmowy). | || mc || |
  0
 • Users Avatars Mini
  marklund pisze: 2001-12-01 13:12
  ciekawe z jaką prędkością 6210 będzie wracać do serwisu , mój kolega kupił ostatnio 6210 w Erze w programie wymiany telefonów i niestety już 3 razy wysyłał ją do serwisu , od początku jego aparat miał potężne kłopoty z zasięgiem
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-12-01 13:18
  tylko dlaczego na stronach ery 3330 jest w cenie 0,02 a ty 49 gdzie jest prawda, ale cena V ki
  0
 • Users Avatars Mini
  Krzysiek_ pisze: 2001-12-01 13:40
  luk23 jesli to sa te SWATCH'e ktore byly kilka miesiecy temu dodawane w promocji internetowej to powiem Ci ze to tragedia, plastikowa "szybka" i obudowa, paskudny kolorowy pasek - wyglada gorzej niz zegarki odpustowe dla dzieci. Do dzisaj nie moge uwierzyc ze SWATCH cos takiego wyprodukowal :-)
  0
 • Users Avatars Mini
  zajcol pisze: 2001-12-01 13:44
  Cos telefony zmarnialy :-( Dosc drogie i nie najnowsze modele. Szkoda ze Happy hour jest tylko do sieci.
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-12-01 13:59
  hubi: na stronie ery sa 2 ceny: przy obrazku jest 2gr ale juz w tabelce 49zl !!! Takze prawda jest na GOL !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  kuba pisze: 2001-12-01 14:17
  te 0.02 pln jest chyba po to, zeby nie trzeba bylo tego ksiegowac jako darowizny. Nie jestem pewny, nie chce mi sie sprawdzac.
  0
 • Users Avatars Mini
  eljocik pisze: 2001-12-01 14:18
  Najbardziej chcialbym dostac pod choinke siemensowy materac! ;-D
  0
 • Users Avatars Mini
  oscar pisze: 2001-12-01 15:00
  narzekacie że promocja i telefony to "TRAGEDIA 3" ale połowa z was poleci na jednej nodze po V-ke
  0
 • Users Avatars Mini
  sabbath pisze: 2001-12-01 15:13
  Wlasnie odszedlem z ERY na rzecz PLUSa i jak na razie nie zaluje. Wiekszosc upustow w ERZE dotyczy tylko polaczen wewnatrz sieci a to przeciez bzdura. W Plusie przynajmniej moge jeszcze taniej dzwonic na stacjonarne. A swoja droga to uwaznie patrzcie na rozliczenie uslugi pakietow smsow np. 30za10 bo roluja ludzi jak trzeba! Ostatnio zaplacilem i za pakiet i za WSZYSTKE smsy wyslane w okresie rozliczeniowym (nawet te w pakiecie). Nie dajcie sie okradac!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  roadtohell pisze: 2001-12-01 15:24
  pewnie chodzi o to żeby namawiać znajomych do przejscia na ere , bo tylko w taki sposób mozna w pełni skorzystać z tych upustów...
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2001-12-01 15:27
  Slaba ta "promocja" no moze poza Siemens C45
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2001-12-01 15:33
  Wlasciwie to niewiele sie zmienielo w porownaniu do Urodzinowej 2, tyle tylko ze motorola v 3670 na 49,90 , ale w sumie to nie wiem czy warto, bo jak terav wchodzi v 60 i v 66, to ceny v 3670 na giledach zdecydowanie spadna, a wtedy to chyba bardziej sie oplaci kupic je na gieldzie i pakiet startowy np. w POPie na 49.To oczywiscie moje zdanie. KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-01 15:52
  Czester, masakra - to dobre okreslenie.... na Twój komentarz
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-01 15:54
  Rongeremi, obawiam się, że nowości to raczej wejdą do biznesu, nie dla klientów indywidualnych :(
  0
 • Users Avatars Mini
  kpiciu pisze: 2001-12-01 15:58
  Widze ze Era bierze przyklad z plusa, tam tez promocje "Jubileuszowa" przedluzali 3 razy, a tu teraz "Szczesliwe godziny III". W Plusie aktywacje szly bo umowa byla na rok. A poza tym czy ktos zna chociaz 1 roznice pomiedzy v3670 a v3690. W porownaniu telefonow na GOL'u sa podane wymiary i sie roznia.??????
  0
 • Users Avatars Mini
  0806 pisze: 2001-12-01 17:19
  Nic ciekawego no może cena motki
  0
 • Users Avatars Mini
  oscar pisze: 2001-12-01 17:22
  Kpiciu na tym cała żecz polega aby promocje były ulepszane , bo co to za radocha kisić jedną promocję przez 2 lub 3 miesiące.
  0
 • Users Avatars Mini
  kmnsk pisze: 2001-12-01 18:00
  Zgadzam sie z intermaster. Niedosc ze C45 jest drogi, to jeszcze jego cena przez 3 promocje nie spadla ani o grosz, zreszta podobnie jest z innymi telefonami w erze. KMNSK
  0
 • Users Avatars Mini
  rhat pisze: 2001-12-01 18:26
  Plus jak nigdy, wyprzedził tym razem w promocjach innych opów. Podoba mi się to:)) Już zaczynałem tracic nadzieję.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-01 18:32
  606, z czym mam wyluzować? Nie piętnować idiotyzmu komentarzy stawianych dla punktów raz po raz? Czemu? Bo wolisz przygadywać niż być krytykowaną???
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-01 18:33
  A co do promocji, to ciekawe, kiedy Era dopuści telefony z GPRS dla "mas"?
  0
 • Users Avatars Mini
  scout131 pisze: 2001-12-01 18:35
  Nie ma co narzekać - porównajcie sobie niedawne promocje + (te z jednym telefonem - Barracuda tez została przedłużona!!!). Rozmuiem tych, którzy oczekują co 3 tygodni nowej promcji i noych telefonów, najlepiej po 1zł albo i mniej. Prawda jest taka, ze dopóki większość z nas płaci raczej nikie rachunki, to operatorzy nie będa z nas mieli wielkiego zysku. Inaczej sprawa wygląda w Biznesie - tam pieniądze są duuuuuzo większe, więc i opertor się stara (np. mcbrain pisał o N5110 za 50zł bez abonamentu). Zgodzam się na jedno -zamiast przedłużać promocję mogliby ją trochę zmodyfikować (proponuję np: 1h dziennie i 5h w weekend).
  0
 • Users Avatars Mini
  urbi pisze: 2001-12-01 19:58
  Fajna ta era.
  0
 • Users Avatars Mini
  markas pisze: 2001-12-01 20:04
  A ja rozwiązałem umowę z ERĄ już mnie ....eee
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-12-01 20:08
  Też rozwiązałem umowę. Jestem bardzo rozczarowany, chcą tylko pozyskać nowych gsm-owców, głupimi sposobami (2 godziny za darmo, 2 grosze). Kiedyś były naprawde fajne promocje: 4 grosze przez rok, walentynki 2000. Teraz dopiero widzę jej haki. A taki miałem do niej sentyment. Nikomu jej nie polecam chyba, ze ere biznes, ale to i tak tylko w uzasadnionych przypadkach. | || mc || |
  0
 • Users Avatars Mini
  czytelnik pisze: 2001-12-01 21:06
  do kura: 1. darmowe godziny mozesz wykorzystac tylko na polaczenia wewnatrzsieciowe i to co wykorzystasze bedzie Ci sie odejmowac od pakietu bezplatnych minut :( (tak wiec jedna dwugodzinna rozmowa pozbawia Cie pakietu bezplatnych minut w kazdej z taryf moja) 2. 50 % na rozmowy wewnatrz sieci i 50 % na rozmowy poza siec dotyczy pakietu darmowych minut w abonamencie (w przypadku aktywacji uslugi SZCZESLIWE GODZINY), co oznacza ze jesli np.zabonujesz w tej promocji taryfe MOJA 100, aktywujesz szczesliwy godziny i wykonasz tylko (dla uproszczenia obliczen) 100 jednominutowych polaczen do plusa pomijajac to, ze w takiej sytuacji rozsadniej byloby kupic telefon w PLUSIE:)) to zamiast zaplacic za to 122 PLN (tylko abonament) zaplacisz 122+50*1,22 = 183 PLN - dla mnie REWELACJA :) 3. aktywowanie darmowych godzin i jeszcze placenie za to operatorowi to po prostu glupota 4 mam nadzieje, ze nie nalezysz do tej zdecydowanej wiekszosci, ktora nie rozumie tego co czyta :) pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-12-01 21:47
  mcbrain: rzeczywiscie czytelnik ma racje!!! patrz podpunkt L) na gorze strony :( ja tez to przeoczylem. W takim wypadku...... promocja ery jest daaaleko za promocjami ideii & plusa :((
  0
 • Users Avatars Mini
  Kojo pisze: 2001-12-02 00:00
  SPOX PROMOCJA WSZCZEGULNOSCI TEN S45
  0
 • Users Avatars Mini
  Kojo pisze: 2001-12-02 00:02
  SORRY C45
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-02 00:25
  z tego co wiem od poniedzialku Motorola V66 w promocji w Plusie.
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-12-02 00:57
  606: PISZ NA TEMAT! W sumie promocja w Plusie jak dla mnie jest ciekasza, chodzi oczywiście o telefony. Nokia 6210 za 49 netto, ach to jest cena!
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-02 01:09
  do Playmode: 606 zalezy teraz na punktacji!! byle byc na pierwszym miejscu ;))
  0
 • Users Avatars Mini
  Ln pisze: 2001-12-02 02:12
  Ładne phony ale eryka 29 i 39 nie ma:-(
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-02 05:50
  606, ty mnie nie prowokuj do wypowiedzi, tylko sama się wypowiadaj z sensem!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-02 05:51
  606, i najlepiej nie po 3 słowa na komentarz, 6 komentarzy jeden po drugim!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-02 05:55
  Czytelnik, sam sobie trochę przeczysz w argumentacji, nie przytaczając regulamin. Podział minut na wewnątrzsieciowe i międzysieciowe jest wprowadzony po to, żebyś nie wykorzystał podczas 2godzinnej rozmowy ze szczęśliwych godzin całych 100 darmowych minut (w moja 100) a tylko 50, i dzięki temu możesz wykonać najpierw 2godzinną rozmowę wewnątrzsieciową za darmo, a następnie 50 1minutowych połączeń do +
  0
 • Users Avatars Mini
  bob_gr pisze: 2001-12-02 09:06
  intermaster: dziekujemy za powtorzenie czesci newsa w twoim komentarzu jest to budujace i mam nadzieje ze w przyszlosci bedziesz powtarzal wiecej niz tylko 2 linijki
  0
 • Users Avatars Mini
  Macklin pisze: 2001-12-02 12:10
  Graffi: ale fajnie by było, gdyby minuty w tych 2 godzinach wogóle nie były liczone do tych abonamentowych. Ale gdzieś musi być hak. Zastanawiam się co to będzie w poniedziałek, kiedy będzie więcej komentarzy. tragedia | || mc || |
  0
 • Users Avatars Mini
  muszka pisze: 2001-12-02 16:57
  Tym razem Era sie nie popisala.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-02 17:00
  Macklin, pewnie, że byłoby fajnie, ale w końcu jakiś biznes na tym Era też chce zrobić ;) A w poniedziałek niejaki intermaster nie majac pomysłu na wpisanie jakiejkolwiek bzdury od siebie (widać nawet "a" mu się nie chce wymyślać) będzie kopiował ze 3-4 linijki każdego newsa i będzie wesoło! :(((
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-02 17:01
  Muszka, super! Tylko wytłumacz mi czemu wg. Ciebie akurat tym razem a nie wtedy, kiedy wprowadzali "Szczęśliwe godziny I"????
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-02 17:42
  do 606:kurde moze odrazu , komentarz twoj bedzie zawieral po jednym wyrazie!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-02 18:01
  do 606: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-02 18:07
  odrazu widac ze masz cos z mozgiem nie tak , nara
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-02 20:40
  606, pogratulować! 16 komentarzy pod rząd! To się kwalifikuje do nagrody głównej - leczenie w zakładzie zamkniętym bez dostępu do komputera i jakichkolwiek punktowanych zawodów powinno być odpowiednią nagrodą!
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-02 20:42
  jeszcze jedno: następnym razem pomyśl jak czytasz, to może zrozumiesz, co ktoś do Ciebie napisał!
  0
 • Users Avatars Mini
  trooskafka pisze: 2001-12-02 21:31
  Hmmm... Phillips daje suszarkę, Sony daje Walkmana.... Szkoda, że nie ma telefonów maki Polar ;)))
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-02 21:39
  ...pewnie dawali by proszek do prania lub lód do zamrażalnika GRATIS!!! gm
  0
 • Users Avatars Mini
  czytelnik pisze: 2001-12-02 21:45
  1 do mcbrain: promocja jak promocja, ale usluga (darmowe godziny) bez sensu, ale przeciez operator chyba nie zmusza do jej abonowania. 2. do graffi: nie wierze w to ze operator chce zrobic dobrze abonentowi (sorry za wyrażenie:)), dlatego dla mnie podział minut na wewnątrzsieciowe i międzysieciowe jest wprowadzony po to, zeby ograniczyc abonentowi o 50 % mozłiwość wykonywania w ramach opłaty abonamentowej połączeń poza sieć (lub też w ramach sieci). Poza tym jeżeli ktoś w ogóle nie dzwoni poza sieć to mimo że zaabonuje taryfę MOJA 100, i wykona 100 jednominutowych połączeń w ramach sieci przed godz 18:00, to bedzie musiał dodatkowo zapłacić operatorowi za 50 tych połączeń , mimo że w abonamencie miał opłaconych 100 minut (no chyba ze usługa darmowe godziny w ciągu 4 miesięcy mu to jakoś zrekompensuje) pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  czytelnik pisze: 2001-12-02 21:45
  3. do administratora: a b s t r a h u j ą c - imiesłów współczesny przysłówkowy od a b s t r a h o w a ć - nie uwzględniać czego w rozumowaniu, mówieniu, pomijać coś świadomie. pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  anja pisze: 2001-12-02 22:09
  Ojjj nie podoba mi się ta promocja. Czy Era nie może wymyslić czegoś ciekawszego? Poza tym ceny telefonów powinny być adekwatne do cen konkurencji, a te biją Erę na głowę!
  0
 • Users Avatars Mini
  PlaYMode pisze: 2001-12-03 00:37
  606: Czy kilkanaście bezsensownych komentarzy do tego newsa to nie jest jak dla ciebie za dużo? anja: 2 grosze to za dużo?????
  0
 • Users Avatars Mini
  muszka pisze: 2001-12-03 01:12
  Graffi - dlatego uwazam, ze teraz sie nie popisala, poniewaz sworzyla niby inna promocje wprowadzajac tylko jeden telefon. Pozdrawiam!
  0
 • Users Avatars Mini
  Qba pisze: 2001-12-03 10:11
  Kolejna promocja majaca na celu zlapanie nowych lkientow i bedzie potem "Szczesliwe godziny IV" a potem "V" i tak dalej! W sumie to jest bez sensu, ale inni maja "Barakude II"! Nic nowego!
  0
 • Users Avatars Mini
  marcind pisze: 2001-12-03 14:05
  w porównani z + napewno, ale zobaczysz ile bedzie tych aparatów po 49zł, prze 2-3 dni, a potem to smmo co z A300
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2001-12-03 16:55
  czy ktos moze wyrzucic 606 ze strony, bo to jest niegodne zachowanie, zeby byc na tej stronie, czy ktos pisal juz w tej sprawie do admina pozdr.
  0
 • Users Avatars Mini
  Franek pisze: 2001-12-03 17:14
  606: IDZ PROSTOWAC BANANY NIEWIASTO!!! Z TWOJEGO ZACHOWANIA MOZNA WYWNIOSKOWAC ZE CHYBA DAWNO NIE MIALAS CHLOPA LUB GO WCALE NIE MIALAS
  0
 • Users Avatars Mini
  xxxbit pisze: 2001-12-03 18:00
  chlopa???
  0
 • Users Avatars Mini
  waldo pisze: 2001-12-03 18:38
  xxx: a co zdziwiony ze nie Ciebie..... A moze i by jej sie spodobalo jakbys jej poklikal ??? W tym jestes dobry !!!
  0
 • Users Avatars Mini
  Mgielka7 pisze: 2001-12-03 18:40
  hubi: co do 606 to tez jestem za wyrzuceniem jej z GOL. To co ona wyprawia przekracza wszelkie granice..... Nawet Kornik nie byl taki...
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-03 18:59
  Czytelnik, częściowo się z Tobą zgadam - operator chce "zrobić dobrze" przedewszystkim sobie, choć oznaczać to musi też zadowolenie klientów. Natomiast w przykładzie połączeń, który podajesz jest jeden "szkopuł" - gdyby ktoś kto dzwonił w ten sposób który podajesz, nie powinien aktywowac "szczęśliwych godzin" i wtedy nie ma podziału na minuty wewnątrz/poza sieć. Każdy musi przeprowadzać swoją kalkujację
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-03 19:03
  Muszka, to nie jest nowa promocja, tylko modyfikacja starej, właśnie dlatego ma starą nazwę z nowym numerem. Inna sprawa, że byłoby fajnie, gdyby pojawiła się jakaś całkiem nowa promocja.
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-03 19:06
  606, z tego co widzę to akurat z tym forum więcej osób uważa, że to Ty się tam powinnaś znaleźć. Jeśli nie wiesz gdzie jest najbliższy to idź do pierwszego z brzegu lekarza po skierowanie! (a szkoda, nie lubię, gdy ktos mnie wyprowadza z równowagi) :(
  0
 • Users Avatars Mini
  czytelnik pisze: 2001-12-03 20:30
  graffi : o to mi właśnie chodziło, nie podoba mi sie ta uługa i sposób jej reklamowania. pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  gmazur pisze: 2001-12-03 22:28
  Amper: OK. myslalem, ze oplata za aparat (2 grosze) tez jest doliczana do pierwszego rachunku. gm
  0
 • Users Avatars Mini
  graffi pisze: 2001-12-03 22:39
  Czytelnik, kiedy ja kupowałem pierwszy telefon w promocji to polegała ona tylko na obniżeniu ceny telefonu, a kiedy kupowałem pierwszy telefon komórkowy to o promocjach jeszcze nikt nie myślał (był to chyba pierwszy tydzień działalności plusa) więc i tak obecne promocje to naprawdę duży postęp :)
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: