Zmiany personalne w Instytucie Łączności

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Zmiany w Instytucie Łączności

Michał Chojnowski został nowym szefem Instytutu Łączności.

Dziękuję za pracę dotychczasowemu dyrektorowi Instytutu – Jerzemu Żurkowi. Wspólnie udało nam się zrealizować wiele ważnych dla polskiej telekomunikacji projektów – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

18 sierpnia 2020 r. funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Katowicach rozpoczęli postępowanie kontrolne w Instytucie Łączności – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

W ramach kontroli zostanie zbadana poprawność zawartych pomiędzy Instytutem oraz Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego umów na projektowanie oraz budowę Nowego Krajowego Systemu Poboru Opłat.

Podległy Ministerstwu Cyfryzacji IŁ jest placówką naukowo-badawczą. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, kształtowania polityki oraz prawa telekomunikacyjnego i pocztowego w Polsce, normalizacji, standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych.

Zmiana na stanowisku dyrektora Instytutu jest związana "z nowymi zadaniami stawianymi oraz planowanym wzmocnieniem potencjału Instytutu w obszarach: naukowym, organizacyjnym i wdrożeniowym."

Instytut Łączności, wykorzystując dotychczasowy dorobek naukowy i pozycję naukową, ma przekształcić się w centrum eksperckie w zakresie telekomunikacji. Szczególnie istotne będzie poszukiwanie i wdrażanie nowych technologii.

Zgodnie z planem Instytut, korzystający do tej pory z technologii wypracowanych przez ośrodki zewnętrzne, dążył będzie do stania się liderem nowych rozwiązań na rynku krajowym w zakresie telekomunikacji, technik informacyjnych, sieci telekomunikacyjnych.

W tym celu konieczne jest podjęcie działań zmierzających do uzyskania wyższej kategorii naukowej w procesie ewaluacji jednostki.

Zmiany organizacyjne mają prowadzić do powstania sprawnie działającej organizacji, pozwalającej na skuteczną i efektywną realizację zadań istotnych z punktu widzenia potrzeb państwa polskiego.

Michał Chojnowski (ur. 1978 r.) - jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Ukończył tam dzienne studia w ramach specjalności Automatyka i Inżynieria Komputerowa (ścieżka dyplomowania: Komputerowe Metody w Elektrotechnice). Stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie Elektrotechniki (z wyróżnieniem obronionej rozprawy) otrzymał 16 maja 2012 r. Temat rozprawy doktorskiej – „Optymalizacja układu wzbudzenia pola magnetycznego stymulującego nerw błędny”.

W ramach przeprowadzonych badań opracował m.in. modułowy, zaawansowany program komputerowy do analizy rozkładu pola elektromagnetycznego i optymalizacji układu wzbudzenia metodą ewolucyjną. Wyniki badań opracował w formie dysertacji, która została wyróżniona przez Radę Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W ostatnich 12 latach kierował projektami wdrożenia systemów informatycznych wspomagających operacje gospodarcze w przedsiębiorstwach oraz administracji.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: