Ogromne zwolnienia w Nokii - 5G nie pomogło

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Ogromne zwolnienia w Nokii - 5G nie pomogło

Nokia ogłosiła, że „podejmuje działania w celu ochrony rentowności”.

Finowie ogłosili nowy program mający na celu obniżenie bazy kosztowej o 800-1 200 mln EUR brutto w okresie trzech lat.

Firma podtrzymuje swój długoterminowy cel marży operacyjnej na poziomie co najmniej 14%, który ma zostać osiągnięty do 2026 r., zgodnie z dzisiejszymi wynikami za III kwartał.

Aby sprostać wymaganiom rynku, Nokia zredukuje swoją bazę kosztową i zwiększy wydajność operacyjną, jednocześnie chroniąc swoje możliwości badawczo-rozwojowe.

Celem Nokii jest obniżenie bazy kosztowej w ujęciu brutto (tj. przed uwzględnieniem inflacji) o kwotę od 800 mln EUR do 1 200 mln EUR do końca 2026 r. w porównaniu z 2023 r., przy założeniu docelowego poziomu zmiennych wynagrodzeń w obu okresach. Oznacza to redukcję kosztów osobowych o 10-15%.

Nokia spodziewa się szybkich działań w ramach programu, przynoszących co najmniej 400 mln EUR oszczędności w 2024 r. i kolejne 300 mln EUR w 2025 r. Oczekuje się, że program doprowadzi do organizacji zatrudniającej 72 000 - 77 000 pracowników w porównaniu do 86 000 pracowników, których Nokia zatrudnia obecnie.

Oczekuje się, że oszczędności kosztów zostaną osiągnięte przede wszystkim w sieciach komórkowych, usługach w chmurze i usługach sieciowych oraz funkcjach korporacyjnych Nokii.

Oczekuje się, że jednorazowe opłaty restrukturyzacyjne i wypływy pieniężne związane z programem będą podobne do osiągniętych rocznych oszczędności.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: