Orange dla Ziemi - program dla szkół

Newsy
Żródło: Orange
Opinie: 4
Opinie: 4

Fundacja Grupy TP od 4 września zaprasza szkoły do programu Orange dla Ziemi.

„Orange dla Ziemi” to propozycja dla tych, którym nie jest obojętne to, co dzieje się wokół nas. Program ma na celu propagowanie idei świadomego współistnienia na Ziemi.
Do udziału w nimi zaproszeni są nauczyciele i uczniowie szkół ponadpodstawowych. Biorąc udział w akcji będą mogli razem uczyć się i działać na rzecz środowiska naturalnego i lokalnych społeczności.

Program „Orange dla Ziemi” przygotowany przez Fundację Grupy TP we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekspedycja w Głąb Kultury, stwarza nauczycielom możliwość rozwoju zawodowego, skierowany jest do tych, którzy – poprzez swoją codzienną pracę – tworzą szkoły nowoczesne i otwarte na zmiany. Organizatorzy chcą wesprzeć ich w misji kształtowania demokratycznej kultury edukacyjnej współczesnej szkoły.

Orange dla Ziemi to kształtowanie świadomości bezpośredniej odpowiedzialności za otoczenie i świat, wzmacnianie postaw obywatelskich przyjaznych środowisku, rozwijanie umiejętności uczciwego działania publicznego oraz zdobycie podstawowych umiejętności niezbędnych do życia we współczesnym, dynamicznie rozwijającym się świecie – powiedział Michał Dżoga prezes Fundacji Grupy TP.

Program potrwa do końca tego roku szkolnego i będzie się składać z trzech etapów. W pierwszym każda szkoła, która przyłączy się do akcji „Sprzątanie Świata” w dniach 15 -17 września i zarejestruje się na stronie www.orangedlaziemi.pl, będzie mogła przedstawić swoją relację z akcji oraz weźmie udział w konkursie fotograficznym i debacie on-line. Najbardziej aktywne szkoły, które wykonają wyznaczone zadania i wyrażą chęć dalszej współpracy, zostaną zaproszone do drugiego etapu programu.

W drugim etapie, przez kilka miesięcy, zespoły szkolne realizować będą cztery różne projekty związane ze szkołą, regionem, w którym mieszkają, Polską i Europą. Projekty będą dotyczyły następujących zagadnień: 1/ historia i społeczeństwo, 2/ kultura i sztuka, 3/ wielokulturowość (grupy etniczne, religijne czy kulturowe i relacje między nimi) oraz 4/ ekologia i dbałość o środowisko naturalne. Uczniowie realizujący projekty będą wykorzystywali różne metody pracy, realizując: 1/ projekt badawczy, w którym stawia się hipotezę, weryfikuje ją na podstawie zebranych informacji i wyciąga wnioski, 2/ projekt działania społecznego, w którym definiuje się problem, zbiera informacje, przygotowuje alternatywne rozwiązania, tworzy kryteria oceny rozwiązań i proponuje najlepsze, 3/ projekt edukacyjny, w którym przygotowuje się i przeprowadza działania edukacyjne (uczy się, jak uczyć o wybranym problemie), 4/ projekt medialny, w którym przygotowuje się plan kampanii medialnej na dany temat, materiały promocyjne uświadamiające wagę problemu.

Począwszy od 16 października 2006 roku każdy szkolny zespół, przez cztery kolejne sześciotygodniowe okresy, pracować będzie nad czterema projektami zgodnie z przedstawionymi wyżej wskazówkami. Każdy zespół otrzyma kwotę w wysokości 300 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją szkolnych projektów. Na zakończenie etapu drugiego wszyscy uczestnicy będą poproszeni o przygotowanie prezentacji będącej formą ewaluacji programu. Podsumowaniem drugiego etapu będzie również ogólnopolska publiczna debata, do której zaproszeni zostaną przedstawiciele wszystkich 100 szkół realizujących szkolne projekty.

Do udziału w trzecim etapie przystąpi 25 szkolnych zespołów. Wówczas jeden nauczyciel i czterech uczniów z każdej szkoły weźmie udział w ekspedycji badawczej w wybranym regionie Polski. Przybierze ona formę kilkudniowej wyprawy, podczas której uczestnicy badać będą problemy społeczne i ekologiczne tego regionu oraz podejmą działania na jego rzecz.

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: