Orange Polska - grupowe zwolnienia, ale i podwyżki

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange Polska - grupowe zwolnienia, ale i podwyżki

Zarząd Orange Polska poinformował o rozpoczęciu rozmów ze związkami zawodowymi. Celem jest uzgodnienie nowej Umowy Społecznej.

Nowa Umowa Społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2024-2025) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu „przyjazne środowisko pracy”.

Umowa Społeczna jest ważnym elementem strategii koncentracja na tworzeniu długoterminowej wartości, między innymi poprzez poprawę efektywności operacyjnej.

Solidarność poinformowała, że otrzymała od zarządu zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia.

W piśmie wskazano, że przyczynami zamierzonego grupowego zwolnienia są:

  • zmiany technologiczne
  • zmiany oczekiwań klientów
  • cyfryzacja procesów sprzedaży
  • cyfryzacja obsługi i dostarczania usług oraz powiązane z tym zmiany organizacyjne,
  • przewidywany spadek przychodów spółki ze sprzedaży usług telefonii stacjonarnej
  • potrzeba redukcji kosztów, poprzez zmniejszenie zatrudnienia,
  • odmowa przyjęcia przez pracownika zaproponowanych przez pracodawcę nowych warunków pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kolejne spotkanie (pierwsze było 24.11) zaplanowano na 28 listopada 2023 roku.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: