Integrated Solutions i BlueSoft dla Głównego Urzędu Statystycznego

Newsy
Opinie: 0
Integrated Solutions i BlueSoft - spółki z Grupy Orange Polska - współtworzą nowe e-usługi dla Głównego Urzędu Statystycznego

Integrated Solutions i BlueSoft - spółki z Grupy Orange Polska - współtworzą nowe e-usługi dla Głównego Urzędu Statystycznego. Nowy system znacząco ułatwi obywatelom, przedsiębiorcom i administracji publicznej dostęp do analiz statystycznych, które mogą być wykorzystywane np. w planowaniu inwestycji. System Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS) ma być gotowy do października br. Wartość projektu to ponad 24 mln zł.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu oraz dostępności informacji statystycznych i metod analiz geostatystycznych wykorzystujących zasoby statystyki publicznej. 

Nowe funkcjonalności pozwolą na lepsze zaspokajanie potrzeb użytkowników i poprawę funkcjonowania samej służby statystyki publicznej.

Liderem Konsorcjum, które podpisało umowę z GUS i będzie realizować projekt jest Integrated Solutions. W skład Konsorcjum wchodzą także: Esri Polska, GISPartner oraz Billennium. Konsorcjantów w realizacji projektu wspiera trzech podwykonawców - BlueSoft, GeoTechnologies. oraz SAS Institute.

Produktami projektu będzie 6 e-usług publicznych:

Źródło: GUS

Integrated Solutions zaprojektuje, dostarczy i wdroży infrastrukturę/platformę sprzętowo-systemowo-narzędziową Systemu PDS. Jako lider konsorcjum odpowiada także za zarządzanie całym projektem i integrację rozwiązania, na bazie  komponentów  wytworzonych przez wszystkie podmioty konsorcjum.

BlueSoft  wnosi kompetencje eksperckie z zakresu budowy systemów informatycznych  i będzie realizował pod kierownictwem IS prace w tym obszarze.

Efektem realizacji projektu PDS  będzie wsparcie analityczne dla użytkowników portalu w podejmowaniu decyzji biznesowych związanych z informacją przestrzenną.

Projektowane usługi pozwolą na praktyczne zastosowanie analiz geostatystycznych, w tym o charakterze data mining, zarówno w działaniach komercyjnych, jak również prowadzonych przez administrację rządową i samorządową oraz sferę naukową. Funkcjonalności systemu umożliwią przeprowadzanie niedostępnych wcześniej analiz na zbiorach danych przestrzennych oraz zasobach statystyki publicznej, pozwalając uzyskać niedostępne dotąd wyniki, a także zoptymalizować procesy biznesowe, wzbogacając w sposób istotny system informacyjny państwa.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: