Orange - będą mniejsze podwyżki, ale też mniej wypowiedzeń

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Orange - będą mniejsze podwyżki, ale też mniej wypowiedzeń

Orange podpisał ze związkami zawodowymi zmiany dotyczące Umowy Społecznej na lata 2020-2021 w celu częściowego zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na swoje cele biznesowe.

23 czerwca 2020 roku, zarząd zakończył negocjacje z Partnerami Społecznymi w zakresie zmian do Umowy Społecznej na lata 2020-2021.

Poziom podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2020 został zmniejszony z 3,5% do 1,0%.

Pracodawca złożył deklarację o minimalizacji liczby wręczanych wypowiedzeń z tytułu zwolnień grupowych do końca 2020 roku co oznacza, że limit odejść pracowników w roku 2020, który został w Umowie Społecznej ustalony na maksymalnie 1 250 osób, może nie zostać w pełni wykorzystany.

Warunki dotyczące wysokości odpraw oraz dodatkowych odszkodowań dla odchodzących pracowników określone w Umowie Społecznej nie zmieniły się. Nie uległ również zmianie poziom możliwych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w roku 2021 oraz limit odejść określony w Umowie Społecznej łącznie na lata 2020-2021.

Zgodnie z nowymi ustaleniami, wzrost wynagrodzeń w roku 2021 jest zaplanowany na poziomie nie niższym niż 3,5% przy założeniu, że podwyżki obejmą nie mniej niż 40 % pracowników

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: