Orange Polska - w przyszłym roku do zwolnienia 1250 osób

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Orange Polska - w przyszłym roku do zwolnienia 1250 osób

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi Umowę Społeczną na lata 2020-2021, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 100 pracowników.

12 grudnia 2019 r. Zarząd Orange Polska zakończył negocjacje z Partnerami Społecznymi w zakresie zapisów nowej Umowy Społecznej. Nowa Umowa Społeczna będzie obowiązywać przez okres 2 najbliższych lat tj. w latach 2020-2021.

Umowa Społeczna na lata 2020-2021 określa m.in.:

  • wielkość odejść dobrowolnych na najbliższe 2 lata na poziomie 2 100 osób oraz pakiet finansowy dla pracownika odchodzącego z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych.
  • przewiduje możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych o 3,5% w roku 2020 i w roku 2021,
  • określa wysokość dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny w ciągu najbliższych czterech lat,
  • a także określa miejsce i rolę mobilności wewnętrznej przy wsparciu programu alokacyjnego,
  •  stwarza pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku outplacement.

Zapisy Umowy Społecznej 2020-2021 przewidują również kontynuowanie programu "przyjazne środowisko pracy" oraz utrzymanie pakietu opieki medycznej.

W ramach wynegocjowanego porozumienia określono dla Orange Polska limit odejść pracowników w 2020 r. na poziomie 1 250, a także zasady odejść dobrowolnych w 2020 r. i wysokości odpraw oraz dodatkowych odszkodowań dla pracowników odchodzących w 2020 r.

Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy.

Efekt finansowy wynikający z wyżej opisanej umowy zostanie uwzględniony w księgach czwartego kwartału 2019 r.     

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: