Orange - spory wzrost przychodów i zysku, ale szykują się duże inwestycje

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange - spory wzrost przychodów i zysku, ale szykują się duże inwestycje

Orange podał swoje wyniki za IV kw. i cały 2023 r.

Roczne przychody pomarańczowego operatora urosły o 3.9% do 12,97 mld zł.

Łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się o 4,8% rok-do-roku, co było wynikiem jednoczesnego wzrostu liczby klientów i wskaźnika ARPO. Utrzymała się solidna dynamika wzrostu w usługach IT i integracyjnych. Przychody z tych usług zwiększyły się w ujęciu rocznym o 14%. Wysoki wzrost odnotowały przychody ze sprzedaży sprzętu, które zwiększyły się o 18% rok do roku. Przychody z usług hurtowych (z wyłączeniem obszarów schyłkowych) zwiększyły się w ujęciu rocznym o 10%, dzięki utrzymującemu się popytowi na naszą infrastrukturę. Pozostałe przychody spadły o 19% rok-do-roku w wyniku niższego wolumenu odsprzedaży energii elektrycznej.

Zysk netto w 2023 r. urósł o 13% do 818 mln zł.

Przyczyniły się do tego wzrost EBITDAaL, niższa amortyzacja (o 2% rok-do-roku) oraz

wyższe o 25% (27 mln zł) zyski ze sprzedaży aktywów (głównie nieruchomości, które w wyniku transformacji sieci stacjonarnej z technologii miedziowych na światłowodowe nie są już używane). Do zwiększenia zysku netto przyczynił się także spadek kosztów finansowych netto o 81 mln zł rok-do-roku, głównie dzięki dodatnim różnicom kursowych z przeszacowania długoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu denominowanych w euro. Ponadto, na wynik netto wpłynęło zawiązanie rezerwy w wysokości 125 mln zł w związku z podpisaniem nowej umowy społecznej na lata 2024-2025.

W IV kw. przychody urosły o 3.3% do 3.5 mld zł.

Głównymi obszarami wzrostu były: podstawowe usługi telekomunikacyjne (+3,8% rok-do-roku), usługi IT i integracyjne (+17% rok-do-roku) oraz przychody ze sprzedaży sprzętu (+10% rok-do-roku).

Zysk netto za IV kw. spadł o prawie 56% do 72 mln.

Orange na koniec IV kw. miał 17.628 mln kart SIM. Liczba kart prepaid urosła o 4.6%, a liczba kart prepaid spadła o ponad 11%.

Liczba łączy światłowodowych urosła o ponad 15% (178 tys.) do 1.349 mln.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w 2023 roku o 17 tys., tj. 0,6% rok-do-roku.

W stacjonarnych usługach głosowych utrata łączy netto w 2023 roku wyniosła 144 tys. wobec 130 tys. rok wcześniej.

Na bieżący rok Orange prognozuje niski jednocyfrowy wzrost przychodów.

W 2024 roku ekonomiczne nakłady inwestycyjne (eCapex) będą się mieścić w przedziale 1,7-1,9 mld zł, przy czym należy zaznaczyć, że nie obejmują one płatności za częstotliwości komórkowe.

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: