Orange chce utrzymać zatrudnienie, ale będą zmiany niektórych warunków

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Orange chce utrzymać zatrudnienie, ale będą renegocjacje warunków

Związek zawodowy Solidarność podał na swojej stronie wybrane informacje dotyczące aktualnej sytuacji pracowników Orange.

Orange proponuje likwidację nagrody jubileuszowej, a w Umowie Społecznej do renegocjacji mają być: przesunięcie terminu podwyżek i planowane na 2 półrocze zwolnienia. Zarząd Orange Polska uzasadnia to m.in. przewidywanym spadkiem przychodów spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych oraz ponoszonymi obecnie kosztami związanymi z epidemią koronowirusa, w tym nie świadczenie pracy przez części pracowników przy utrzymaniu pełnego wynagrodzenia zasadniczego.

Zarząd Orange nie wyklucza wypowiedzenia układu zbiorowego pracy, ale deklaruje utrzymania wynagrodzenia oraz zatrudnienia z uwzględnieniem odejść dobrowolnych.

Także TP TelTech poinformował związek o trudnej sytuacji finansowej wynikającej m.in. z mniejszej liczby nowych instalacji, w tym FTTH, brakiem dodatkowych zleceń, wstrzymaniem lub opóźnieniem inwestycji. Spółka pragnie utrzymać zatrudnienie oraz wynagrodzenie. Zakładany jest brak premii i podwyżek, przy utrzymaniu funduszu nagród.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: