Pełny roaming w Idei POP

Newsy
Żródło: Idea
Opinie: 31

Od 1.07.br. w Idei POP dostępna jest usługa, umożliwiająca użytkownikom korzystającym z oferty pre-paid  Idei wykonywanie i odbieranie rozmów za granicą. Klienci Idei POP będą mogli nie tylko, jak dotąd, wysyłać i dostawać SMS-y podczas wyjazdów, ale także wykonywać i odbierać połączenia głosowe.

Aktywacja
Użytkownik Idea POP, planując wyprawę za granicę, powinien aktywować roaming głosowego. Uruchomienia usługi można dokonać telefonicznie, dzwoniąc na numer *111, co najmniej 7 dni przed wyjazdem. Po uzyskaniu połączenia należy postępować według podawanych wskazówek. Aktywacja roamingu w Idei POP jest bezpłatna. Połączenia głosowe w roamingu są taryfikowane w inny sposób niż rozmowy przeprowadzane w kraju. Użytkownik Idei POP płaci zarówno za połączenia wykonywane, jak i odbierane.

Wykonywanie połączeń
Aby wykonać połączenie, przed wybieranym numerem należy wpisać *123*, a następnie numer kierunkowy kraju, do którego wykonywane jest połączenie (w przypadku Polski -  0048). Sekwencję cyfr należy zakończyć #. Np. jeśli chcemy się połączyć z numerem 501 123 456, z klawiatury należy  wybrać: *123*0048501123456#

Rozmowy wychodzące są rozliczane wg stawek podanych w tabelce (cena brutto za minutę połączenia):

Użytkownik jest w strefie:

Użytkownik dzwoni do:

Polska

Europa

Ameryka Północna

Reszta Świata

Europa*

5 zł

7 zł

9 zł

12 zł

Ameryka Północna

9 zł

9 zł

9 zł

12 zł

Reszta Świata

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł


*do strefy Europa zalicza się także Rosja, Maroko i Tunezja

Przebywając za granicą można także sprawdzić nagrania pozostawione w skrzynce głosowej. Aby zadzwonić na Pocztę Głosową należy wybrać sekwencję *123* 0048501501501# a następnie postępować zgodnie ze wskazówkami. Połączenia z Pocztą są płatne jak rozmowy wychodzące do Polski.

Odbieranie połączeń


Za połączenia odbierane właściciel telefonu w Idei POP zapłaci wg następujących stawek brutto za minutę:

Użytkownik jest w strefie:

Europa

4 zł

Ameryka Północna

7 zł

Reszta Świata

9 zł


Koszty połączeń (wykonywanych i przychodzących) obciążają konto POP na bieżąco. Jeśli użytkownik Idea POP zabrał ze sobą w podróż zagraniczną POP-karty, to może doładować telefonicznie swoje konto POP, dzwoniąc na numer +48 501 700 700, a następnie postępując zgodnie z informacjami głosowymi.

Jeśli osoba będąca za granicą nie posiada 'zdrapek', może doładować konto Idea POP w następujące sposoby:

 • doładować konto POP przez stronę www.idea.pl

 • poprosić znajomego o odnowienie limitu poprzez usługę "Dzięki Tobie"

 • doładować konto wykorzystując punkty programu Idea Profit.

Regulamin promocji (w formacie pliku PDF) znajduje się tutaj


Lista krajów, w których można korzystać z usługi ROAMING w Idea POP (w formacie pliku PDF)  znajduje się tutaj

 

Acrobat Reader niezbędny do odczytania plików znajduje się tutaj

 

 

REGULAMIN PROMOCJI USŁUGI "ROAMING GŁOSOWY" DLA UŻYTKOWNIKÓW OFERTY IDEA POP

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem promocji jest firma PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A.

2. Promocja "ROAMING GŁOSOWY" zwana dalej "ROAMING" trwa od 1 lipca 2002 r. do odwołania.

3. Promocja polega na przyznaniu Użytkownikom POP przebywającym poza granicami Polski i zalogowanym do sieci operatora, z którym PTK Centertel ma podpisaną umowę roamingową, możliwości korzystania z usługi roamingu międzynarodowego, zarówno w zakresie wykonywania i odbierania połączeń głosowych, jak i wysyłania oraz bezpłatnego odbierania krótkich wiadomości tekstowych SMS.

4. Zakres usług oferowanych w ramach promocji ROAMING jest uzależniony od oferty operatorów roamingowych, współpracujących z siecią Idea.

5. W ramach promocji ROAMING wyróżnia się trzy główne strefy krajów, według których taryfikowane są połączenia wychodzące z zagranicy i połączenia
przychodzące:
- strefa nr 1: Europa
- strefa nr 2: Ameryka Północna
- strefa nr 3: Reszta Świata
Aktualna lista krajów zaliczanych do poszczególnych stref w usłudze ROAMING Idea POP znajduje się na stronie www.idea.pl.

6. Połączenia głosowe w usłudze ROAMING są taryfikowane w inny sposób niż rozmowy przeprowadzane w kraju. Użytkownik płaci w ROAMINGU zarówno za połączenia wykonywane, jak i odbierane za granicą.

7. Z usługi ROAMING może skorzystać każdy Użytkownik POP po spełnieniu warunków podanych poniżej.

II. Warunki oferty promocyjnej:


1. Aktywacja usługi ROAMING

1.1. Aby sprawdzić, czy usługa ROAMINGU objęta niniejszą promocją jest aktywna, Użytkownik POP powinien wykonać połączenie z bezpłatnym numerem *111 (Automatyczne Biuro Obsługi). Jeśli lektor poinformuje go, iż:

a) ROAMING jest aktywny, oznacza to że Użytkownik POP ma aktywowaną usługę i może z niej korzystać natychmiast po przekroczeniu granicy z Polską.
b) ROAMING jest nieaktywny, wtedy Użytkownik POP może sam aktywować usługę. W tym celu powinien wybrać opcję „5” wciskając odpowiedni przycisk na klawiaturze telefonu i dalej postępować zgodnie z poleceniami lektora. Wybranie opcji „5” jest równoznaczne z akceptacją warunków promocji i powoduje aktywację usługi. Aktywacja ROAMINGU jest bezpłatna i nie wymaga depozytu na koncie POP. Aktywacja ROAMINGU nastąpi w ciągu 7 dni.

2. Korzystanie z ROAMINGU podczas promocji:


2.1. Wykonywanie połączeń z zagranicy (rozmowy wychodzące)

a) Aby wykonać połączenie, należy wpisać z klawiatury telefonu sekwencję znaków:

 

*123*, -następnie numer kierunkowy kraju, do którego wykonywane jest połączenie i numer telefonu abonenta. Sekwencję cyfr należy zakończyć # a potem nacisnąć przycisk „zadzwoń”. Numer kierunkowy kraju, do którego wykonywane jest połączenie, może być poprzedzony albo poprzez cyfry „00” np. numer do Polski można zapisać w postaci: 0048.

Przykładowo, połączenie z numerem 501 123 456 jest inicjowane poprzez następującą sekwencję: *123*0048501123456#


b) Opłata za połączenie wychodzące w ROAMINGU jest naliczana według stawek uzależnionych od strefy ROAMINGU Idea POP, w której znajduje się
Użytkownik oraz kraju zaliczanego do danej strefy ROAMINGU Idea POP, do którego wykonywane jest połączenie.

Opłaty za minutę połączenia wychodzącego w ROAMINGU IDEA POP (w złotych polskich wraz z podatkiem VAT)

Użytkownik jest w strefie:

Użytkownik dzwoni do:

Polska

Europa

Ameryka Północna

Reszta Świata

Europa*

5 zł

7 zł

9 zł

12 zł

Ameryka Północna

9 zł

9 zł

9 zł

12 zł

Reszta Świata

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

 

c) Naliczanie opłat za połączenia wychodzące: za każde rozpoczęte 60 sekund połączenia - od momentu odebrania zainicjowanego przez Użytkownika połączenia - naliczana jest pełna stawka minutowa.

d) Wykonywanie połączeń z zagranicy możliwe jest wyłącznie do wysokości limitu zgromadzonych na koncie POP środków.

2.2. Odbieranie połączeń za granicą (rozmowy przychodzące )

a) Opłata za połączenie przychodzące do Użytkownika przebywającego za granicą zależy od strefy ROAMINGU Idea POP , w której znajduje się Użytkownik POP.

 

Opłaty za minutę połączenia przychodzącego w ROAMINGU IDEA POP
(w złotych polskich wraz z podatkiem VAT)

 

Użytkownik jest w strefie:

Użytkownik zapłaci:

Europa

4 zł

Ameryka Północna

7 zł

Reszta Świata

9 zł

 

b) Naliczanie opłat za połączenia przychodzące: za każde rozpoczęte 60 sekund połączenia - od momentu odebrania przez Użytkownika połączenia - naliczana jest pełna stawka minutowa.

c) Odbieranie połączeń a granicą jest możliwe wyłącznie do wysokości limitu zgromadzonych na koncie POP środków.

2.3. Sprawdzanie poczty głosowej z zagranicy


a) Podczas gdy usługa ROAMING jest aktywna, Użytkownik POP przebywający za granicą może sprawdzić wiadomości pozostawione na skrzynce swojej poczty głosowej.

b) Aby połączyć się z pocztą głosową swojego telefonu komórkowego, Użytkownik musi wybrać sekwencję: *123*0048501501501# i wcisnąć przycisk „zadzwoń”, a następnie postępować zgodnie z poleceniami lektora.

c) Opłata za połączenia z pocztą głosową z zagranicy w czasie trwania promocji jest naliczana jak za każde międzynarodowe połączenie wychodzące do Polski.

2.4. Odbieranie i wysyłanie wiadomości SMS w ramach ROAMINGU

a) W czasie promocji, Użytkownik POP może także odbierać i wysyłać z zagranicy wiadomości SMS (usługa ROAMING SMS), bez konieczności ustanowienia depozytu roamingowego przed wyjazdem zagranicznym.

b) Usługa ROAMING SMS jest aktywowana równocześnie z usługą ROAMING.

c) Opłata za wiadomości SMS wysłane z zagranicy w ramach ROAMINGU wynosi (dla wszystkich taryf Idea POP): 2 PLN (w tym VAT).


d) Opłata za wysłane z zagranicy wiadomości SMS Premium Rate (tj.SMS wysyłane na specjalne numery dostępne w usłudze POP) wynosi: 2 PLN ( w tym VAT) + stawka za wysłanie wiadomości SMS z odpowiedniego zakresu numerów SMS Premium naliczona według cennika Idea POP.


e) Odbieranie wiadomości SMS w ROAMINGU jest bezpłatne.


f) Użytkownik POP może wysyłać wiadomości SMS do wysokości limitu zgromadzonych
na koncie POP środków.
3. Obciążanie konta POP
3.1. Koszty połączeń wykonywanych z zagranicy i odbieranych za granicą, a także koszty wysyłanych wiadomości tekstowych SMS obciążają konto POP na bieżąco. Oznacza to, iż stan konta POP jest na bieżąco pomniejszany (aktualizowany) o koszt danego połączenia i/lub wysłanego SMS-a.


3.2. W przypadku wyczerpania się limitu środków na koncie POP w czasie pobytu za granicą, Użytkownik traci możliwość wykonywania i odbierania połączeń oraz wysyłania wiadomości SMS.

 

3.3. Jeżeli koszt rozmowy wychodzącej lub przychodzącej osiąga w jej trakcie aktualny dostępny limit na koncie POP, połączenie takie jest automatycznie przerywane.

3.4. Możliwość korzystania z usługi ROAMINGU i ROAMING SMS, zostaje przywrócona natychmiast po doładowaniu konta POP.


3.5. Doładowanie konta POP za granicą może odbyć się przez:

a) wykorzystanie POP karty zakupionej w Polsce oraz połączenie z numerem 0048 501 700 700, płatne jak każde połączenie międzynarodowe do Polski;
b) stronę www.idea.pl dla posiadaczy karty citiconnect
c) wykorzystanie usługi „Dzięki Tobie” przez bankomat za pośrednictwem znajomego w Polsce;
d) wykorzystanie punktów programu Idea Profit.

III. Inne:
1. Niniejszy Regulamin Promocji usługi ROAMING w Idea POP zastępuje Regulamin Promocji usługi ROAMING SMS dla Użytkowników POP.

2. PTK Centertel zastrzega sobie możliwość zmiany warunków niniejszej promocji, wcześniejszego zakończenia bądź zawieszenia promocji lub wyłączenia usługi ROAMING.

2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu promocji, PTK Centertel zastrzega sobie prawo natychmiastowej deaktywacji usługi ROAMINGU Użytkownikowi POP, który takiego naruszenia się dopuścił.

3. Reklamacje związane z realizacją promocji należy składać pisemnie na adres: PTK Centertel Sp. z o.o., POK (POP) ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa z dopiskiem: ,,ROAMING”.

4. Niniejsze zasady dostępne są w siedzibie PTK Centertel oraz w internecie na stronie www.idea.pl

5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług telekomunikacyjnych poprzez karty SIM z dostępnym limitem jednostek taryfowych w sieci cyfrowej GSM przez PTK Centertel Sp. z o.o.

Opinie:

Opinie archiwalne (31):

Komentuj

Komentarze / 31

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Piotrek pisze: 2002-07-01 15:24
  Pierwszy!A tak ogólnie to fajnie!
  0
 • Users Avatars Mini
  akademik pisze: 2002-07-01 15:29
  komentarze w stylu pierwszy itd. dosłosnie rozwalają - skonczcie z tym, bo to jest wortal telekomunikacyjny a nie przedszkole! Jesli chodzi o samego newsa to ceny sa "w miare", porownujac na przylad ten roamnig z simplusem widac ewidentna korzysc na rzecz idealnych!
  0
 • Users Avatars Mini
  jachim pisze: 2002-07-01 15:34
  Mimo usilnych zabiegów naszych operatorów i tak zawsze bardziej opłaci się kupić na miejscu pre-paid'a. I to właśnie polecam
  0
 • Users Avatars Mini
  promedia pisze: 2002-07-01 15:35
  BRAWO!
  0
 • Users Avatars Mini
  czarny17 pisze: 2002-07-01 15:42
  mysalem, ze bede sie musial wstydzic za TAKTAKA jednak ceny z Ideai nie sa zadwalające... i jeszcze to kombinowanie z kodami (jest okropne). Jechali sobie wszyscy po TT ze nie bedzie go mozna doladowywac przez karty zdrapki a tu mozna, a w POPIE co trzeba korzystac z Dzieki Tobie itp. kolejna rzecz ktora mi sie tu nie podoba to ze trzeba zadzwonic i uaktywnic roaming na 7!!!! dni przed wyjazdem (smieszne). W TT wszyscy maja wlaczony roaming odrazu. Ah no i zdziwilo mnie to ze jest to promocja a nie stala usluga... Pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-01 15:48
  Czyli, jeśli dobrze zrozumiałem to nie jest roaming tylko call back?
  0
 • Users Avatars Mini
  jarpol pisze: 2002-07-01 15:50
  czarny17: "promocja" oznacza obejście jakichś tam regulaminów które mówia że zmiana cennika musi być zapowiedziana ileśtam czasu wcześniej. A 7 dni od aktywacji do osiągnięcia pełnej funkcjonalności zakrawa na kpinę...
  0
 • Users Avatars Mini
  TaSioR pisze: 2002-07-01 15:52
  jachim: w sumie to masz racje a tak w ogole to i tak prepaidy sa praktycznie wszedzie tansze niz u nas :(
  0
 • Users Avatars Mini
  pyton pisze: 2002-07-01 16:07
  nie napisal czy mozna sprawdzac stan konta, na telefon.gsm.pl pisalo, ze nie wedlug mnie to jest najglupsze co moze byc! ale i tak jestem zadowolonym userem POPA, wole miec call-back we wszystkich krajach niz CAMEL nie we wszystkich, a najlepiej to CAMEL+CALL BACK jak to podobno ma PAEGAS CZ , aha w ERZE nawet w Polsce mozna sprawdzac stan konta bez dzwonienia na 9898: tylko *101#
  0
 • Users Avatars Mini
  halOOn pisze: 2002-07-01 16:32
  ale te ceny sa dolujace !!! juz wole sobie karte kupic do telefonu stacjonarnego w danym kraju i taniej to wyjdzie
  0
 • Users Avatars Mini
  Bykowaty pisze: 2002-07-01 16:43
  Wreszcie jakies szczegoly. Co by nie mowic w tych rozmowach ktore ewentualnie wchodza w gre - z Europy do Polski to POP jest najtanszy a TT dodatkowo sciemnia jak zazwyczaj swoimi cenami netto... Ale ja majac prepaida to bym tam roamingu nie uzywal... :) I co na to Sim+ z "jedynym takim roamingiem"...? :)
  0
 • Users Avatars Mini
  XVI pisze: 2002-07-01 17:11
  Roaming jest konieczny, no i Idea sie postarala..ale te ceny zostawiaja wiele do zyczenia;( A tak na marginesie czy ktos moze mi odp. ile zaplace za polaczenie gdy dzwonie z Polski (POP) na ERE (tyle ze abonent ERY jest za granica, konkretniej w W.Brytanii) ??? cennik Popa raczej znam;-) ale chodzi mi glownie o to czy place ta miedzynarodowa TPSA i ile ona mniejwiecej wynosi.??????/ pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  XVI pisze: 2002-07-01 17:13
  Roaming jest konieczny, no i Idea sie postarala..ale te ceny zostawiaja wiele do zyczenia;( A tak na marginesie czy ktos moze mi odp. ile zaplace za polaczenie gdy dzwonie z Polski (POP) na ERE (tyle ze abonent ERY jest za granica, konkretniej w W.Brytanii) ??? cennik Popa raczej znam;-) ale chodzi mi glownie o to czy place ta miedzynarodowa TPSA i ile ona mniejwiecej wynosi.??????/ pozdrawiam
  0
 • Users Avatars Mini
  FXvonBlitzen pisze: 2002-07-01 17:15
  bykowaty: no taki jak ma simplus to jest JEDYNY :-) drogi bo drogi ale wszedzie :-) A tak wogole to czy w TT przypadkiem tez nie jest call-back ? tyle tylko ze ladnie obudowany camelem ? :-/
  0
 • Users Avatars Mini
  FXvonBlitzen pisze: 2002-07-01 17:17
  XVI nie placisz nic ponad norme, dzwoniac na komoorke zaplacisz zawsze tyle samo bez wzgledu na to gdzie jest abonent ( jesli jest zagranica to reszte polaczenia oplaca wlasnie abonent, dlatego placi sie za odbieranie w roamingu ). Placisz zawsze wg. cennika twojego operatora do abonenta do ktrogo dzwonicsz
  0
 • Users Avatars Mini
  martom24 pisze: 2002-07-01 17:20
  no i dobrze..im szersza oferta tym lepiej..kto nie chce to nie korzysta i po klopocie:))
  0
 • Users Avatars Mini
  pyton pisze: 2002-07-01 17:26
  nigdzie nie pisze, ale mam nadzieje ze teraz mozna sie rejestrowac u wszystkich partnerow roamingowych IDEI
  0
 • Users Avatars Mini
  wascik pisze: 2002-07-01 17:47
  Ale cennik niczym szczegolnym sie nie wyronia.
  0
 • Users Avatars Mini
  elmo11 pisze: 2002-07-01 17:55
  Pomocy nie moge tego aktywować !!! dzwoniłem pod *111 i tam dalej jest stara opcja roamingu sms z depozytem !!!! jak ktoś wie jak to aktywować to niech napisze bo za niedługo wyjeżdrzam za granice.
  0
 • Users Avatars Mini
  p pisze: 2002-07-01 18:40
  Dzwonilem do BOKu wciaz kasuja te 30 zeta za Roaming :-(
  0
 • Users Avatars Mini
  osa pisze: 2002-07-01 18:59
  Czy moglby mi ktos powiedziec czy i jak dziala aparat gsm 900 /1800 w strfie gsm 900/1900? Innymi slowy czy warto go brac ?
  0
 • Users Avatars Mini
  Albi pisze: 2002-07-01 20:16
  no i wszystkie trzy pre-paid'y maja roaming. Taniej i tak wyjdzie kupic na miejscu pre-paid'a jakiegos lokalnego operatora...
  0
 • Users Avatars Mini
  Bykowaty pisze: 2002-07-01 20:25
  osa: aparat gsm 900/1800 jest jak samochod na gaz i benzyne - pojedzie i na to i na to. A z telefonem jest lepiej niz z samochodem, bo nie ma roznicy w jakiej sieci jestes - po prostu JEDZIE... :) Telefon warto brac, ale... cennik przeczytaj dokladnie PRZED wyjazdem.
  0
 • Users Avatars Mini
  ktoś pisze: 2002-07-01 20:29
  w końcu
  0
 • Users Avatars Mini
  kokoszka pisze: 2002-07-01 22:01
  elmo11: jak sobie dzisiaj włączysz roaming sms to jak sie włączy już głosowy 30 zeta wraca na kartę, czyli dzwoniac dzisiaj 8.07 masz kaskę na koncie znowu
  0
 • Users Avatars Mini
  hubi pisze: 2002-07-01 23:30
  tylko ten calbak w TT prosciej i taniej
  0
 • Users Avatars Mini
  Bosy pisze: 2002-07-02 02:59
  Dziekujemy wszytkim. Teraz widać kto ma najlepszą ofertę w POLSCE jeśli chodzi o Pre Paid. Myślałem ,że się Idea bardziej postara a tu takie rozczarowanie. Niech nikt nie stara się przekonywać..... POP i SIM PLUS jest poprostu do bani. TAK TAK wydoroślał i poprawił swoją ofertę dodając ZA.JEBISTY roaming, nowe taryfy i nową obsługę (SMS rozliczane pojedyńczo)
  0
 • Users Avatars Mini
  kamil pisze: 2002-07-03 21:11
  Zgadzam sie z powyższym komentarzem - Tak tak zaoferowal najlepszy roaming.
  0
 • Users Avatars Mini
  Łysy pisze: 2002-07-04 12:49
  Bosy i Kamil - szkoda, że nie zapoznaliście się najpierw z ofertami które komentujecie, być może wam nie wiadaomo ale połączenie do polski w tak tak kosztuje 5.5PLN a w pop tylko 5PLN, poza tym idea oferuje PEŁNY roaming głosowy w 101 krajach natomiast era ze swoim tak takiem umożliwia nam wykonywanie i odbieranie połączeń jedynie w 7 krajach !
  0
 • Users Avatars Mini
  jmk pisze: 2002-07-08 04:38
  fajnie, jak fajnie. ale wlasnie wróciłem z pragi, gdzie miałem okazję testować roaming wszystkich 3 polskich pre-paidów. Do 08.07.2002 możecie zapomnieć o roamingu Idei - po prostu do tego czasu działać nie będzie i już. na dodatek powstają problery z SMS roamingkiem... pzdr jmk
  0
 • Users Avatars Mini
  ZAWIEDZIONY pisze: 2007-11-18 17:37
  zenada jestem za granica i 4 powtarzam 4 godziny probowalem doladowac popa kasztowalo mnie to 12 funtow i ***.ich serwis to gnoj i nic wiecej.jebani popisci wezcie sie*******cie z waszymi uslugami.
  0

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: