PLAY miał dziwny wzrost aktywnej bazy postpaid - operator bada tę sprawę

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
PLAY miał dziwny wzrost aktywnej bazy postpaid - operator bada tę sprawę

W grudniu 2019 r. łączna liczba aktywnych klientów wynosiła około 12,9 mln, z czego 72,1% stanowili klienci kontraktowi. Oznacza to wzrost aktywnych klientów kontraktowych z poziomu 9 mln na dzień 31 grudnia 2018 r. do poziomu 9,3 mln na dzień 31 grudnia 2019 r.

 

PLAY przyznaje, że zmiana ta jest częściowo spowodowana nieoczekiwanie wysokim poziomem kart SIM aktywowanych w czwartym kwartale 2019 przez połączenia przychodzące.

 

Spółka bada ten efekt i może rozważyć zmianę definicji aktywnego klienta kontraktowego, aby uniknąć takich anomalii w przyszłości.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: