PLAY o Huawei

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
PLAY o Huawei

PLAY w swoim raporcie za 2023 r. poruszył temat Huawei jako dostawcy sieci 5G.

Oto ten fragment raportu:

Ryzyko związane z wykluczeniem Huawei z polskiego rynku 5G

Huawei, obok Ericssona jest jednym z dwóch głównych dostawców sprzętu telekomunikacyjnego dla sieci mobilnej Spółki. Nie jest wykluczone, że zostaną wznowione prace nad zmianami do ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa umożliwiającymi uznanie wybranego podmiotu za dostawcę wysokiego ryzyka. W przypadku gdy Minister Cyfryzacji uzna Huawei za dostawcę wysokiego ryzyka operatorzy telekomunikacyjni, tacy jak Spółka obowiązani będą do zaprzestania wprowadzania do użytkowania, określonych w decyzji rodzajów sprzętu tego dostawcy, jak również do wycofania dotychczas używanego sprzętu tych rodzajów w ciągu 7 lat.

Wymiana części infrastruktury telekomunikacyjnej i ograniczenie zakresu możliwych do wykorzystania dostawców tej infrastruktury może doprowadzić do dalszego opóźnienia planów wdrożenia technologii 5G, wzrostu cen budowy tej technologii oraz obniżenia jakości usług świadczonych w sieci 5G. W ramach dywersyfikacji dostawców sprzętu Spółka rozpoczęła wdrożenie niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, które jest objęte obecnym planem inwestycyjnym.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: