PLAY: koszt wymiany sprzętu Huawei to niecały 1 mld zł

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Szacunek wpływu przewidywanych ograniczeń dla Huawei we wdrażaniu usług 5G PLAY

PLAY opublikował specjalny komunikat giełdowy, który jest reakcją na spadek kursu akcji tego operatora na warszawskim parkiecie.

Oto treść tego komunikatu:

Rada Dyrektorów Play Communications niniejszym przedstawia szacunki dotyczące wpływu możliwych ograniczeń dla Huawei we wdrażaniu usług 5G przez P4 sp. z o.o.

Wpływ na koszty może się różnić w zależności od czasu udostępnionego operatorom na wdrożenie niezbędnych zmian w ich sieciach. Play zakłada, na podstawie podobnych przypadków za granicą, że okres ten może wynosić 7 lat.

Po przeanalizowaniu potencjalnych scenariuszy przez Play, Spółka przewiduje, że maksymalny zakres ograniczeń w perspektywie 7-letniej pociągnie za sobą dodatkowe łączne inwestycje w wysokości około 0,9 mld zł, czyli znacznie poniżej krążących ostatnio spekulacji medialnych.

Ten maksymalny wpływ na koszty obejmuje wymianę warstwy 4G, przeniesienie sprzętu sieciowego oraz wymianę sprzętu radiowego Huawei 4G i 5G po ich całkowitej amortyzacji.

Warto przypomnieć, że Spółka korzysta z usług dwóch dostawców sieci Huawei i Ericsson, a proces wymiany rozpoczęła już od wdrożenia niezależnej sieci rdzeniowej dla 5G, która ma zostać zakończona w przyszłym roku i jest objęta obecnym planem inwestycyjnym. Ponadto Spółka spodziewa się całkowitego wyłączenia systemów 2G-3G w ciągu najbliższych 7 lat. Spółka nie przewiduje przyspieszonej amortyzacji jakiegokolwiek sprzętu ani kosztów wymiany wycofywanego z eksploatacji w kolejnych latach sprzętu 2G-3G.

Pomimo wpływu ewentualnego ograniczenia wykorzystywania sprzętu Huawei, całkowity stosunek gotówkowych nakładów inwestycyjnych do przychodów Spółki pozostanie w zakresie porównywalnych wskaźników dla rynku telekomunikacyjnego po zakończeniu przyspieszonej budowy własnej sieci do końca 2021 r.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: