Play - wyniki w III kw. 2015 r.

Newsy
Opinie: 21

Play ogłosił swoje wyniki finansowe i operacyjne za III kw. 2015 r.

PLAY osiągnął udział w rynku na poziomie 23,0% (wzrost o 2,4 p.p. r/r), odnotowując wzrost zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku EBIDTA.

Najważniejsze dane finansowe za 3 kw. 2015 r.:

  • Baza klientów wzrosła do 13,5 mln (+14,9% r/r), natomiast udział klientów abonamentowych zwiększył się do 49,6% z 46,3% w 3 kw. 2014 r.
  • W 3 kw. 2015 przychody operacyjne wyniosły 1 367 mln zł, co stanowi wzrost o 19,3% w porównaniu z 3 kw. 2014 r.
  • Za okres dwunastu miesięcy zakończony w 3 kw. 2015 r. przychody od użytkowników wyniosły 3 982 mln zł, co oznacza wzrost o 18,4% rok do roku
  • W 3 kw. 2015 r. przychody od użytkowników wyniosły 1 070 mln zł, co oznacza wzrost o 15,5% w porównaniu z 3 kw. 2014 r.
  • Skorygowana EBITDA za okres dwunastu miesięcy zakończony w 3 kw. 2015 r. wyniosła 1,408 mln zł, co oznacza wzrost o 41,6% w porównaniu z 3 kw. 2014 r.
  • W 3 kw. 2015 r. skorygowana EBITDA wyniosła 422 mln zł, co oznacza wzrost o 12,9% w porównaniu z 2 kw. 2015 r.
  • W 3 kw. 2015 r. baza abonencka wzrosła o 520 tys. abonentów netto, co stanowi wzrost o 1,0% w porównaniu ze wzrostem odnotowanym w 3 kw. 2014 r.
  • Dzięki dalszej rozbudowie sieci 4G LTE, na dzień 30 września 2015 r. zasięg usługi 4G LTE wynosił 77,2% populacji.

W 3 kw. 2015 r. PLAY w dalszym ciągu powiększał swoją bazę abonencką oraz uśrednione ARPU, co przyczyniło się do dalszego wzrostu przychodów oraz zysku EBITDA. Udział abonentów kontraktowych w całkowitej bazie abonenckiej wzrósł do 49,6% w 3 kw. 2015 r. w porównaniu z 49,4% w 2 kw. 2015 r. i 46,3% w 3 kw. 2014 r.

W 3 kw. 2015 r. do wzrostu skorygowanego zysku EBITDA przyczynił się dalszy wzrost bazy abonentów kontraktowych, która w 3 kw. 2015 r. zwiększyła się o 275 tys. netto.

"PLAY odnotował stabilny wzrost w kolejnym zakończonym kwartale. Znalazło to odzwierciedlenie w naszych zyskach, przepływach gotówkowych oraz kluczowych wskaźnikach efektywności. Nasza baza abonentów wzrosła do 13,5 mln, co dało nam udział w rynku na poziomie 23,0%. Osiągnęliśmy zadowalające wyniki finansowe dzięki silnej bazie klientów kontraktowych stanowiącej 49,6% całej bazy. Pod koniec trzeciego kwartału braliśmy udział w aukcji częstotliwości. W dniu 19 października 2015 r. prezes UKE ogłosiła wyniki aukcji i jesteśmy zadowoleni, że wygraliśmy te wysoce cenne częstotliwości LTE. Nasze znaczne zasoby częstotliwości stanowią silną podstawę dla dalszego rozwoju." - powiedział Jørgen Bang-Jensen, prezes PLAY.

Wyniki PLAY za 3 kw. 2015 r. oraz za okres dwunastu miesięcy zakończony w dniu 30 września 2015 r.:

Prezentacja:

Opinie:

Opinie archiwalne (21):

Komentuj

Komentarze / 21

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: