PLAY zadowolony ze swoich wyników w III kw.

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0

PLAY ogłosił dziś wyniki za trzeci kwartał i dziewięć miesięcy zakończone 30 września 2018 r.

Jutro PLAY zaprezentuje swoją strategię na lata 2018-2022. Oficjalne przedstawienie jej szczegółów jest zaplanowane na 12:30.

Najważniejsze dane operacyjne w trzecim kwartale:

  • 15,0 mln klientów raportowanych (+0,9% r/r) oraz 12,7 mln klientów aktywnych (+3,0% r/r) 

  • Udział klientów kontraktowych wzrósł do 65% (+3,2pp r/r), podczas gdy wskaźnik ich odpływu pozostał na stabilnym niskim poziomie 0,8%
  • Wzrost zagregowanego wskaźnika ARPU do 32,4 PLN (+0,4% r/r)
  • Planowane osiągnięcie ok. 7.000 stacji do końca 2018 r., przy 6.440 stacjach już gotowych z czego 364 stacji powstało w trzecim kwartale (+140% y/y)

  • Plan osiągnięcia strategicznego celu ~9.000 stacji do końca 2020 realizowany zgodnie z planem

Najważniejsze dane finansowe w trzecim kwartale:

  • Przychód z usług wyniósł 1 289 mln PLN (+2,5% r/r), podczas, gdy sprzedaż towarów spadła do 418 mln PLN (-9,7% r/r) ze względu na niższy udział umów z telefonem w całkowitej sprzedaży abonamentów

  • Skorygowany wskaźnik EBITDA na poziomie 555 mln PLN (-1,7% r/r) zgodnie z przewidywaniami, w połączeniu z niższą sprzedażą towarów oraz ciągłym wpływem kosztów przejściowych (roaming krajowy, koszty związane z rozwojem sieci i koszty związane z wprowadzeniem nowej oferty)
  • Zysk netto wzrósł do 190 mln (+1,5% r/r)
  • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (po uwzględnieniu płatności leasingowych) - 181 mln PLN (+5,4% r/r)
  • Gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 202 mln PLN (w związku z kontynuacją rozwoju sieci Play)

Status celów na 2018:

 

Wykonanie po 9 miesiącach 2018

Wytyczne w zakresie roku finansowego 2018

Status

Wzrost przychodu

Wzrost o 2,1% dzięki przychodom z usług

Wzrost o 2-3% dzięki przychodom z usług

Potwierdzone ~2% r/r, dzięki przychodom z usług

Skorygowany EBITDA

1.6 mld PLN 
74-77% spodziewanego wyniku rocznego

2.1-2.2 mld PLN

Potwierdzony

Gotówkowe nakłady inwestycyjne

510 mln PLN
64% spodziewanego limitu rocznego

Nie więcej niż 800 mln PLN

Potwierdzony

FCFE

603 mln PLN
75-80% spodziewanego wyniku rocznego

750-800 mln PLN

Potwierdzony

Wypłaty dla udziałowców

40-50% FCFE

Potwierdzony

 

W trzecim kwartale 2018 liczba aktywnych klientów wzrosła o 3,0% (+369 tys. r/r) i 0,9% w przypadku klientów raportowanych (+134 tys. r/r).

Długoterminowy trend wskaźnika odpływu klientów kontaktowych pozostawał stabilny oraz wiodący w sektorze na poziomie 0,8% zarówno r/r jak k/k, podczas gdy zagregowany wskaźnik ARPU wzrósł do 32,4 PLN.

Udział klientów kontraktowych wzrósł do 65% (+3,2pp r/r).

W trzecim kwartale dodano 364 stacji bazowych, tym samy zwiększając ich całkowitą liczbę do 6.440, dzięki czemu spółka będzie mogła osiągnąć cel ok. 7.000 stacji do końca roku.

Przychód operacyjny za dziewięć miesięcy 2018 wzrósł o 2,1%, dzięki 4,3% wzrostowi przychodów z usług, opartemu zarówno na połączeniach wychodzących i przychodzących.

W tym samym okresie dziewięciu miesięcy, zysk netto jest o 121,9% r/r wyższy.

Podsumowanie wyników finansowych i operacyjnych (w mln PLN, jeśli nie stwierdzono inaczej): 

 

Trzy miesiące zakończone
30 września

Zmiana

Dziewięć miesięcy zakończone
30 września

Zmiana

 

2017

2018

 

2017

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Przychód operacyjny

1 721

1 707

(0,8%)

4 930

5 032

2,1%

Skorygowany EBITDA

565

555

(1,7%)

1 728

1 624

(6,0%)

Zysk netto

187

190

1,5%

244

542

121,9%

Gotówkowe nakłady inwestycyjne

(167)

(202)

21,4%

(527)

(510)

(3,2%)

FCFE

171

181

5,4%

367

603

64,2%

 

Całkowita liczba klientów raportowanych (w tys.)

14 889

15 023

0,9%

14 889

15 023

0,9%

Liczba raportowanych klientów kontraktowych(w tys.)

9 203

9 771

6,2%

9 203

9 771

6,2%

Całkowita liczba klientów aktywnych (w tys.)

12 355

12 724

3,0%

12 355

12 724

3,0%

Liczba aktywnych klientów kontraktowych(w tys.)

8 490

8 987

5,8%

8 490

8 987

5,8%

Wzrost liczby kontraktów netto (w tys.)

261

61

(76,6%)

837

341

(59,3%)

Opływ kontraktów (%)

0,8%

0,8%

-

0,7%

0,8%

0,1pp

Wskaźnik ARPU w segmencie usług kontraktowych (PLN)

38,6

37,9

(1,9%)

38,4

37,7

(2,0%)

Zużycie danych na klienta z segmentu usług kontraktowych (MB)

5 039

6 312

25,3%

4 734

6 178

30,5%

 

 

 

 

 

 

 

Stacje sieciowe zbudowane w okresie

152

364

139,5%

286

694

142,7%

 

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Rekomendowane: