Jednak koniec umowy Huawei z Plusem - to nie było tylko straszenie

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
koniec umowy Huawei z Plusem

18 grudnia 2019 r. Polkomtel podpisał porozumienie o zakończeniu współpracy z Huawei Polska realizowanej na podstawie umowy z 23 czerwca 2016 r. na wdrożenie systemu BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju.

Na podstawie tego porozumienia Polkomtel i Huawei ustalą zasady rozliczenia wzajemnych świadczeń spełnionych dotychczas w ramach umowy, w szczególności Polkomtel zobowiąże się do zapłaty kwoty w wysokości ok. 30 mln PLN na rzecz Huawei tytułem wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy za prace zamówione i zaakceptowane przez Polkomtel oraz prace wykonane, ale niezaakceptowane przez Polkomtel.

W ramach Porozumienia Polkomtel otrzyma wyniki prac oraz narzędzia stworzone w ramach realizacji umowy.

Jednocześnie na podstawie Porozumienia Polkomtel i Huawei zrzekają się wzajemnych roszczeń.

O planach zerwania tego kontraktu pisaliśmy m.in. tutajtutaj i tutaj

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: