Plus najlepszy w badaniach przeprowadzonych przez Millward Brown SMG KRC

Newsy
Żródło: Plus
Opinie: 9

Według badań agencji badawczej Millward Brown SMG/KRC, Polkomtel oferuje swoim klientom najlepsze usługi: zasięg, jakość sieci oraz różnorodność ofert i promocji. Takie wnioski wynikają z badania satysfakcji klientów przeprowadzonego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie użytkowników telefonów komórkowych przez agencję Millward Brown SMG/KRC.

Badania Millward Brown SMG/KRC

Według badań agencji badawczej Millward Brown SMG/KRC, zadowolenie z zasięgu i jakości połączeń w sieci Plus wyraża 54% jej użytkowników (Era – 50%, Orange – 47%, Play – 49%). Klienci Plusa w największym stopniu są pewni, że dokonali dobrego wyboru, i to również oni najchętniej polecają swoją sieć innym. Wpływ na ich zadowolenie ma duży wybór oferowanych usług i promocji, oferta i zakres usług obniżających koszty oraz łatwość korzystania z nich. Klienci doceniają proponowane przez sieć Plus rozwiązania taryfowe, ich przejrzystość, różnorodność i dostosowanie do potrzeb.

Wszystkie te czynniki powodują, że wśród użytkowników indywidualnych Plus ma najwyższy odsetek klientów lojalnych wobec własnego operatora. W grupie użytkowników postpaid jest to 70% i tylko w tym segmencie takim samym wskaźnikiem może pochwalić się Era. W Orange jest to 68%, a w Play tylko 56%. Grupa użytkowników Mix deklarujących się jako lojalni klienci Plusa wynosi 65%, podczas gdy wśród konkurencyjnych marek jest to 52%. W segmencie usług prepaid Plus posiada 67% klientów lojalnych, podczas gdy Era 58%, Orange 59%, a Play 52%. Jeszcze ciekawsze są wyniki dotyczące klientów „złapanych w pułapkę”. Tak w badaniu określona została grupa użytkowników, którzy deklarują, że nie odejdą od swojego obecnego operatora, gdyż wiąże się to z trudną procedurą lub kosztami, których nie chcą ponieść. Plus ma najniższy odsetek takich osób we wszystkich grupach klientów indywidualnych.

Odsetek deklarujących jako „złapani w pułapkę” u poszczególnych operatorów:

Plus Era Orange Play
POSTPAID 19 % 22 % 22 % 32 %
PREPAID 24 % 27 % 29 % 34 %
MIX 23 % 32 % 30 % 30 %

Natomiast potencjalni nowi klienci gdy są pytani o zamiar zakupu, najczęściej wybraliby sieć Plus, która uzyskała 19% wskazań, podczas gdy Era 13%, Orange 16%, a Play 5%. Z badań wynika też, że Plus ma najniższy wskaźnik marki odrzucanej – 3%, podczas gdy Era 6%, Orange 5%, Play 4%.

Badania sieci

Potwierdzeniem wyników badań satysfakcji są wyniki drugiej edycji badań wydajności sieci oraz jakości świadczonych usług. Ostatnie pomiary wykonane w dziewięciu największych miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Trójmiasto, Kraków, Łódź, Katowice, Poznań, Lublin i Szczecin) dotyczyły zarówno usług głosowych, jak i transmisji danych. Badania przeprowadzane przez operatora są zgodne z metodologią certyfikowaną przez Instytut Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Badania usług transmisji danych

Sieć Plus po raz kolejny okazała się najlepsza w szybkości transmisji danych HSDPA. Pomiary wykonano w różnych obszarach miast, wewnątrz i na zewnątrz budynków - łącznie w 900 lokalizacjach (po 100 lokalizacji w każdym mieście).

Uśrednione wyniki średniej szybkości transferu danych pliku o wielkości 10 MB z wykorzystaniem protokołu FTP wskazały, że najlepszy jest Plus uzyskujący średnią szybkość transmisji danych 2581 kb/s (Era – 2483 kb/s, Orange – 2305 kb/s, Play – 833 kb/s).

W porównaniu maksymalnych wartości szybkości transmisji danych uzyskanych w tych samych testach w poszczególnych miastach Plus również osiąga najlepsze rezultaty. Średnia wartość ze wszystkich miast szybkości transmisji danych pliku o wielkości 10 MB z wykorzystaniem protokołu FTP wyniosła 5532 kb/s (Era – 5373 kb/s, Orange – 5326 kb/s, Play – 1006 kb/s).

Z badań wynika też, że prawdopodobieństwo niedostępności usługi transmisji danych w sieci Plus, rozumianej jako brak możliwości prawidłowego nawiązania połączenia z siecią Internet i otrzymania pierwszych danych (rozpoczęcia transmisji pliku o wielkości 10 MB), jest najniższe spośród wszystkich operatorów:

Badania usług głosowych

Operator sieci Plus wykonał również badania ciągłości połączeń dla usług głosowych. Pomiary do tych badań były wykonywane w ruchu i zostały zrealizowane w dwóch trybach: 3G/2G (niezależnie od dostępnej technologii, przy czym preferowana jest technologia 3G) oraz 2G. Wyniki badań potwierdzają, że Plus świadczy najlepsze usługi w obu wspomnianych kategoriach. Prawdopodobieństwo zerwania połączenia w sieci Plus przy badaniu w trybie 3G/2G jest najniższe spośród czterech operatorów i wynosi 0,34% (Era – 0,51%, Orange – 0,36%, Play – 0,75%). Natomiast prawdopodobieństwo zerwania połączenia przy badaniu w trybie 2G w przypadku sieci Plus to 0,33% (Era – 0,96%, Orange – 0,40%, Play – 0,35%).

Zrywanie połączeń w trybie 3G/2G:
 
Zrywanie połączeń w trybie 2G:

Przeprowadzone przez sieć Plus pomiary porównawcze umożliwiają w sposób jednolity i zgodny z międzynarodowymi standardami porównanie z sieciami innych operatorów telefonii komórkowej.

Polacy doceniają jakość

Plus, od wielu lat będący liderem we wprowadzaniu innowacyjnych mobilnych rozwiązań, jest też liderem pod względem jakości świadczonych usług. Jest to możliwe dzięki profesjonalnemu łączeniu ciągłej rozbudowy technicznej sieci z kreowaniem najbardziej zróżnicowanej oferty, w której każdy znajdzie to, czego potrzebuje. Potwierdzeniem tego są wyniki niezależnego badania satysfakcji klientów, które jednoznacznie wykazują, że Polacy doceniają jakość.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: