Plus zmienia regulaminy

Newsy
Opinie: 4
Opinie: 4

Plus podał, że 1 i 10 stycznia 2017 r. zmianie ulegną regulaminy świadczenia usług przez tego operatora.

Komunikat operatora

I. POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.:

 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Abonament
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Na Kartę
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Mix
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi

Zmiany wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, które nakłada na dostawcę usługi dostępu do internetu obowiązek określenia:

 • w jaki sposób środki zarządzania ruchem stosowane przez tego dostawcę mogłyby wpłynąć na jakość usług dostępu do internetu, prywatność użytkowników końcowych i ochronę jego danych osobowych;
 • jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób limity ilości danych, prędkość oraz inne parametry jakości usług mogą w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu, a w szczególności na korzystanie z treści, aplikacji i usług;
 • jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, w jaki sposób którekolwiek usługi, o których mowa w art. 3 ust. 5 wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), z których korzysta użytkownik końcowy, mogłyby w praktyce wpłynąć na usługi dostępu do internetu świadczone na rzecz tego użytkownika końcowego;
 • jasne i zrozumiałe wyjaśnienie dotyczące szacunkowych maksymalnych i deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych w ramach usług dostępu do internetu w przypadku sieci ruchomych oraz tego, w jaki sposób znaczne odstępstwa od odpowiednich deklarowanych prędkości pobierania i wysyłania danych mogłyby wpływać na korzystanie przez użytkowników końcowych z praw określonych w art. 3 ust. 1 wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE);
 • jasne i zrozumiałe wyjaśnienie, jakie środki ochrony prawnej przysługują konsumentowi zgodnie z prawem krajowym w przypadku jakichkolwiek stałych lub regularnie powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do internetu pod względem prędkości lub innych parametrów jakości usługi a wykonaniem opisanym zgodnie z lit. a)–d).

Zmiany zostały zaznaczone w treści poszczególnych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. kolorem żółtym.

W przypadku braku akceptacji zmian zaznaczonych kolorem żółtym, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 1 stycznia 2017 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta, z uwagi na to, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z, w razie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.II. POLKOMTEL sp. z o.o. informuje, iż z dniem 10 stycznia 2017 r. zmianie ulegną wskazane niżej Regulaminy świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.:

 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Abonament
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Na Kartę
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o.- Mix
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów 36.6
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów PlusMix
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów MIXPLUS
 • Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. dla Abonentów Simplus/Sami Swoi

Zmiany wynikają z ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), która określa zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, m.in. zmienia ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579) w zakresie dotyczącym rozstrzygania sporów cywilnoprawnych między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Zmiany zostały zaznaczone w treści poszczególnych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. kolorem niebieskim.

W przypadku braku akceptacji zmian zaznaczonych kolorem niebieskim, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oświadczenie o wypowiedzeniu powinno zostać złożone do dnia 10 stycznia 2017 r. W przypadku skorzystania z tego prawa przed upływem czasu oznaczonego, na jaki umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych została zawarta, z uwagi na to, że zmiana wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, tj. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), w razie wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL sp. z o.o. będzie uprawniona do dochodzenia od Państwa kar umownych w wysokości i na zasadach wskazanych w tej umowie.

Poniżej treść poszczególnych Regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych przez POLKOMTEL sp. z o.o. z zaznaczeniem wszystkich zmian, o których mowa wyżej.

Materiały dodatkowe:

Opinie:

Opinie archiwalne (4):

Komentuj

Komentarze / 4

Dodaj komentarz
 • Users Avatars Mini
  Janek pisze: 2016-12-06 09:33
  Mnie interesuje cennik a nie paragrafy których nie znam.
  0
 • Users Avatars Mini
  cdsdf pisze: 2016-12-06 14:36
  cennik czego? skoro mowa jest o zmianach regulaminu? zwykły wałkoń co paru zdań nie potrafi zinterpretować i takie pokolenie debili mamy ...żal
  0
 • Users Avatars Mini
  Tomasz pisze: 2016-12-06 18:21
  Cóż, trzeba pewne sprawy dostosować do obowiązującego prawa. No i Plus to robi. I tyle, krótka piłka i prosta historia.
  1
 • Users Avatars Mini
  Jacek pisze: 2016-12-13 20:10
  Co do cennika, to w Plusie jest ok. Od dłuższego czasu tam się abonamentuję, zwykle coś ciekawego mnie spotyka przy przedłużaniu, więc jest ok. Co do obsługi to też sie nie ma do czego doczepić. Bardzo dobry operator i tyle.
  1

Rekomendowane: