Grupa CP o swojej sieci sprzedaży

Newsy
Opinie: 0
Opinie: 0

Na dzień 31 grudnia 2016 roku, połączona sieć sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu obejmowała 1.269 stacjonarnych punktów sprzedaży.

Cyfrowy Polsat posiadał 5 call center telemarketingowych (własne i zewnętrzne) zajmujących się utrzymaniem klienta i sprzedażą podstawowych produktów.

Sprzedaż telekomunikacyjnych usług przedpłaconych odbywa się przy wykorzystaniu innych kanałów sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2016 roku Polkomtel był stroną 15 aktywnych umów z niewyłącznymi, niezależnymi sprzedawcami usług prepaid, obejmujących około 60 tys. punktów sprzedaży zestawów startowych i telekart, w tym 22 tys. dokonujących rejestracji wynikającej z ustawy o działaniach antyterrorystycznych uchwalonej w dniu 10 czerwca 2016 roku oraz około 130 tys. punktów sprzedających doładowania elektroniczne.

Dystrybucja produktów i usług płatnej telewizji prowadzona jest dodatkowo za pośrednictwem kanału sprzedaży bezpośredniej D2D (door-to-door).

Dodatkowo Polkomtel posiada rozbudowaną strukturę sprzedaży dedykowaną do obsługi zróżnicowanych pod kątem skali klientów biznesowych. Klienci należący do segmentu korporacyjnego (z wyjątkiem mniejszych przedsiębiorstw należących do kategorii SME) obsługiwani są przez około 50 tzw. Kierowników Klientów Kluczowych oraz około 40 dedykowanych opiekunów klienta. Mniejsi klienci należący do segmentu SME (Small and Medium Enterprises) oraz więksi klienci należący do segmentu SOHO (Small Office/Home Office), tj. klienci posiadający co najmniej pięć kart SIM i generujący przychody wyższe niż średnia przychodów klientów SOHO obsługiwani są przez około 360 autoryzowanych doradców biznesowych.

Pozostali klienci z segmentu SOHO, wraz z klientami indywidualnymi, obsługiwani są przez autoryzowane Punkty Sprzedaży Plusa, a także przez własne telefoniczne centrum obsługi, centra telefoniczne prowadzone przez czterech partnerów świadczących dla spółki usługi telesprzedaży oraz poprzez należący do spółki sklep internetowy.

Prowadzona jest restrukturyzacja oraz modernizacja sieci sprzedaży w celu pełnej integracji sieci sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu. Grupa dąży do uspójnienia procesów sprzedaży w ramach jednego punktu, zbudowania wspólnych systemów logistyczno-magazynowych oraz pełnej integracji szkoleń i edukacji naszych kanałów sprzedażowych.

Grupa Cyfrowy Polsat jest w trakcie wdrażania nowego zintegrowanego systemu sprzedaży, obsługi klienta oraz konwergentnego systemu rozliczeniowego dla produktów i usług, realizowanego we współpracy z HUAWEI. Podstawą nowego podejścia jest strategia omnichannel – wielokanałowego podejścia do sprzedaży, utrzymania i obsługi klienta. Realizacja fazy wdrożeniowej jest planowana do końca 2018 roku, a jej koszty zostały rozłożone na czas całego wdrożenia i zostały ujęte we wcześniej komunikowanych planach inwestycyjnych Grupy Polsat zakładających wydatki na CAPEX na poziomie nie wyższym niż 10% przychodów Grupy.

Opinie:

Rekomendowane: