Polski bank będzie testował nowy europejski dowód osobisty

Najważniejsze | Newsy
Opinie: 0
Polski bank będzie testował nowy europejski dowód osobisty

PKO BP został partnerem międzynarodowego konsorcjum POTENTIAL odpowiadającego za stworzenie i pilotażowe wdrożenie portfeli tożsamości cyfrowych Unii Europejskiej.

W krajach Unii realizowany jest na szeroką skalę pilotaż, którego celem jest rozwój cyfrowego dowodu tożsamości oraz jego standaryzacja.

Obecnie jedynie około 60 proc. Mieszkańców UE w 14 państwach członkowskich może używać swojej krajowej identyfikacji elektronicznej za granicą.

Europejskiej tożsamości cyfrowej będą mogli używać obywatele, mieszkańcy i przedsiębiorstwa w Unii na potrzeby weryfikacji ich tożsamości lub potwierdzenia niektórych informacji osobowych. Europejską tożsamość cyfrową można wykorzystywać zarówno online, jak i offline, w publicznych i prywatnych usługach w całej UE.

Polski mObywatel ma podobno być zgodny z unijnymi rozwiązaniami.

PKO Bank Polski we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji, będzie brał udział w przygotowaniu i pilotażu użycia europejskiej tożsamości cyfrowej do zdalnego otwarcia konta bankowego.

Konsorcjum POTENTIAL jest największym z czterech projektów wspieranych przez Komisję Europejską mających na celu wdrożenie i rozwoju portfela cyfrowej tożsamości.

Bank dołączył do ponad 150 partnerów z 19 krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy, współpracujących na rzecz kształtowania bezpiecznych i wygodnych dla klientów rozwiązań cyfrowej tożsamości w Europie.

Komisja Europejska przeznaczyła 46 mln euro na cztery projekty pilotażowe wykorzystania europejskiej tożsamości cyfrowej w codziennym zastosowaniu. Jednym z nich jest współprowadzony przez Francję i Niemcy projekt POTENTIAL. Ma on na celu wspieranie innowacyjności, współpracę i rozwój tożsamości cyfrowej w sześciu sektorach (usługi rządowe, bankowość, telekomunikacja, prawo jazdy, podpis elektroniczny i zdrowie). W pilotażu ponad 150 partnerów w 19 krajach Unii oraz w Ukrainie, będzie współtworzyć i sprawdzać praktyczną użyteczność portfeli tożsamości cyfrowych podczas m.in. otwierania kont bankowych, wydawania prawa jazdy czy wynajmu samochodów. Pilotaż użycia cyfrowych tożsamości w UE potrwa do połowy 2025 roku.

Europejską tożsamość cyfrową można wykorzystywać na różne sposoby. Na przykład do:

  • dostępu do usług publicznych, jak np. złożenie wniosku o wydanie aktu urodzenia lub zaświadczenia lekarskiego, zgłoszenie zmiany adresu
  • otwarcia rachunku bankowego
  • złożenia deklaracji podatkowej
  • ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, w swoim kraju lub w innym państwie członkowskim
  • przechowywania recept lekarskich, z których można korzystać w dowolnym miejscu w Europie
  • przedstawienia dokumentu potwierdzającego wiek
  • najmu samochodu za pomocą cyfrowego prawa jazdy
  • zameldowania się w hotelu.

Szczegóły dotyczące europejskiego „dowodu osobistego” znajdziecie tutaj

 

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: