Polski UMTS

Newsy
Opinie: 0
Na polskie koncesje UMTS zostanie wyznaczona przez Ministerstwo Łączności cena minimalna. Takie oświadczenie złożył anonimowy przedstawiciel urzędu. Cena będzie ustalona w granicach 600 do 1 mld euro. Wysoka cena nie będzie jednak gwarantowała firmie uzyskania koncesji. Przy przyznawaniu licencji brane będą również pod uwagę inne elementy tj.: wiarygodność firmy, pozycja na rynku, możliwości inwestycyjne itp. Zaproszenie do przetargu ma zostać ogłoszone 2 października br.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: