#Polskie5G - wstępna analiza przesłana po wielu miesiącach do premiera

Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
#Polskie5G

Sygnatariusze porozumienia zawartego 28 października 2019 roku w sprawie opracowania modelu biznesowego dla spółki #Polskie5G zakończyli prace nad analizą wstępną dla tego projektu.

Raport podsumowujący zrealizowane prace zawiera trzy modele wykonalności dla budowy jednolitej sieci w technologii 5G w paśmie 700 MHz. Modelowanie obejmowało aspekty ekonomiczne oraz techniczne, w tym planowanie homogenicznej sieci radiowej na terytorium całego kraju, analizę sposobu współdzielenia infrastruktury i zasobów oraz możliwość wykorzystania #Polskie5G na potrzeby Bezprzewodowej Sieci Łączności Specjalnej.  

Prace prowadzone były przez zespół roboczy złożony z przedstawicieli EXATELA, PFR, Polkomtela, PLAY, Orange oraz T-Mobile ze wsparciem doradczym spółek NetWorkS! oraz Accenture.

Wspólnie wypracowany raport z analizy wstępnej dla #Polskie5G w paśmie 700 MHz został przekazany prezesowi Rady Ministrów.

W efekcie prac powstały trzy modele wykonalności dla budowy sieci 5G w paśmie 700MHz - każdy z nich posiada odrębną analizę ekonomiczną. Sygnatariusze porozumienia szacują, że czas powstania jednej sieci 5G w paśmie 700 MHZ to 2 lata od czasu decyzji o jej budowie.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: