Poprawka Ministerswa Łączności

Newsy
Opinie: 1

Ministerstwo Łączności chce, by wydawanie zezwoleń na eksploatację międzynarodowych sieci telekomunikacyjnych obowiązywało bezterminowo. Wiceminister tego resortu Piotr Woźny poinformował, że tą propozycja rząd zajmie się we wtorek. Ministerstwo Łączności porozumiało się w tej sprawie z Rządowym Centrum Studiów Strategicznych i wniosek został już przedłożony Radzie Ministrów. Piotr Woźny poinformował też, że poprawka była uzgadniana przez rząd z Komitetem Integracji Europejskiej, który nie stwierdził jej niezgodności z ustawodawstwem Unii Europejskiej. 23 stycznia Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do prawa telekomunikacyjnego, według której wydawanie zezwoleń będzie obowiązywać do czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: