Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nie zmusza do wymiany routerów w naszych domach

Najważniejsze | Newsy
Dodaj opinię
Opinie: 0
Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nie zmusza do wymiany routerów w naszych domach

 

Super Express podał wczoraj, że Polacy będą musieli wymieniać routery wi-fi. Konieczność wymiany routerów miałaby wynikać z nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, nad którą trwają prace rządu. Autor artykułu korzystał z informacji przekazanych mu przez szefa Fundacji DigitalPoland, który nadal twierdzi, że aktualne zapisy w projekcie ustawy zmuszają operatorów do wymiany sprzętu u użytkowników końcowych, czyli abonentów (chodzi o sprzęt użyczany klientom na czas korzystania z usługi).

 

Departament Cyfryzacji KPRM dementuje te rewelacje.

 

Ministerstwo od paru miesięcy pracuje nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Departament Cyfryzacji KPRM twierdzi także, że konsultuje jej zapisy z ekspertami, innymi ministerstwami i rynkiem.  Czego dotyczy ustawa? Przede wszystkim – krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i zwiększania jego skuteczności – czyli podniesienie odporności na cyberzagrożenia, w tym również bezpiecznego wdrożenia sieci 5G.

 

Nowa ustawa dotyczy operatorów usług kluczowych, operatorów infrastruktury krytycznej, przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dostawców usług cyfrowych i podmiotów publicznych. W przepisach mowa jest m.in. o uznawaniu dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka. Nowelizacja opisuje ten proces i jego konsekwencje. Co ważne, mówi też o tym dla jakich podmiotów taka decyzja będzie wiążąca. I nie są to konsumenci, a podmioty krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

To operatorzy usług kluczowych, infrastruktury krytycznej, przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dostawcy usług cyfrowych i podmiotów publicznych, ale nie konsumenci.

 

W nowych przepisach jest też jasno napisane (według Departamentu Cyfryzacji KPRM), że nawet jeśli dostawca zostanie uznany za dostawcę wysokiego ryzyka – decyzja w tym zakresie nie będzie dotyczyła ograniczeń w sprzedaży i użytkowaniu oprogramowania, urządzeń i usług oferowanych przez takiego dostawcę podmiotom nieobjętym wymaganiami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

 

Takie ograniczenia nie będą też dotyczyły konsumentów, dlatego że nie są oni podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Opinie:

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: