Promocja dla niesłyszących w Plusie

Newsy
Opinie: 1
plusik.gif

Promocja dla osób Niesłyszących i Niedosłyszących (zwana dalej "Promocją") obejmuje osoby, które przedstawią w czasie jej trwania zaświadczenie lekarskie oraz zawrą z Polkomtel S.A. umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus GSM i jednocześnie kupią w Polkomtel S.A. telefon po cenie promocyjnej. Zaświadczenie lekarskie, jakie Klient powinien okazać aby mieć możliwość zakupienia zestawu w ramach Promocji powinno spełniać następujące warunki:
- zawierać poświadczenie, że Klient jest osobą z obustronną głuchotą lub obustronnym niedosłuchem przekraczającym 70 dB HL.
- być wydane przez jeden z poniższych organów:
* Rejonowa Poradnia Audiologiczna,
* Poradnia Audiologiczna prowadzona przez Polski Związek Głuchych,
* Klinika Otolaryngologii i jej Ambulatoria,
* Oddział Laryngologiczny Szpitali Wojewódzkich,
* Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,
* Przychodnia Audiologiczna prowadzona przez organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób niesłyszących).
W promocji znajdują się następujące zestawy:
telefon Ericsson T10s + opłata aktywacyjna + karta SIM w cenie 12,00 zł + VAT
telefon Mitsubishi Trium Geo @ + opłata aktywacyjna + karta SIM w cenie 49,00 zł + VAT
telefon Nokia 9000+ opłata aktywacyjna + karta SIM + alarm wibracyjny w cenie 199,00 zł + VAT
Promocja trwa od 15 września 2000 i jest ograniczona liczbą Zestawów. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania liczby Zestawów, jednakże nie później niż 10 grudnia 2000 roku. Więcej szczegółów na stronie: Plus GSM

Opinie:

Opinie archiwalne (1):

Komentuj

Komentarze / 1

Dodaj komentarz

Rekomendowane:

Akcje partnerskie: